M1 Tijd van ontdekkers en hervormers

De tijd van Ontdekkers en hervormers.
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De tijd van Ontdekkers en hervormers.

Slide 1 - Tekstslide

Wat betekent reformatie?

Slide 2 - Open vraag

Noem twee voorbeelden van de kritiek van Maarten Luther op de Katholieke kerk.

Slide 3 - Open vraag

Welke hervormer ken je nog meer?

Slide 4 - Open vraag

→Sleep de onderdelen naar de juiste plek
Protestant
Katholiek
Maarten Luther
De Paus
Aflaten
Bijbel in volkstaal
Latijnse kerkdienst
Sober
Beeldenverering
Reliekenverering
'Kale' kerk
Beelden in de kerk
'Magische' handelingen
Sobere handelingen

Slide 5 - Sleepvraag


Protestantse kerk of
Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 6 - Quizvraag


Protestantse kerk of
Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 7 - Quizvraag

Welke van de stellingen is juist?


1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.
2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 8 - Quizvraag
Maarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen
van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een andere naam voor de Nederlandse Opstand?
A
De Nederlandse oorlog.
B
De 80 jarige oorlog.
C
De grote oorlog.
D
De Spaans-Nederlandse oorlog.

Slide 10 - Quizvraag

Wanneer vond de Beeldenstorm plaats?
A
1566
B
1585
C
1633
D
1643

Slide 11 - Quizvraag

Wie werd na de Beeldenstorm door Filips II naar de Nederlanden gestuurd?
A
Alva
B
Filips II
C
Margaretha van Parma
D
Willem van Oranje

Slide 12 - Quizvraag

Gebeurtenissen tijdens de Nederlandse Opstand.
1.Beeldenstorm
2. De Republiek der zeven verenigde Nederlanden wordt gesticht.
3.Verovering van den Briel
4.Moord op Willem van Oranje
Wat is de goede volgorde?
A
1-2-3-4
B
1-3-2-4
C
4-1-2-3
D
4-3-1-2

Slide 13 - Quizvraag

Wie was Columbus?
A
Ontdekkingsreiziger
B
Priester
C
Burgemeester
D
Koning van Spanje

Slide 14 - Quizvraag

Wereldkaart voor 1492

Slide 15 - Tekstslide

Bekijk de wereldbol van voor 1492. Waarom staat Amerika hier nog niet op getekend?

Slide 16 - Open vraag

→Sleep de onderdelen naar de juiste plek
 Chistoffel Columbus
Ontdekking van Amerika
Inheemse bevolking
1492
Ontdekker
Indianen

Slide 17 - Sleepvraag

Dit tijd vak is de tijd van ontdekkers en
A
bestormers
B
hervormers
C
ontvormers
D
protestanten

Slide 18 - Quizvraag

Stel je voor dat Columbus in 1492 jou vraagt mee te gaan op zijn eerste reis. Zou je dit doen? waarom wel/niet?
Leg je antwoord uit in minimaal 3 zinnen.

Slide 19 - Open vraag

Noem minimaal één onderwerp uit hoofdstuk 5 dat je al goed begrijpt.

Slide 20 - Open vraag

Noem minimaal één onderwerp uit hoofdstuk 5 dat je nog lastig vind.

Slide 21 - Open vraag