Les 11-09-2020, herhaling vraag en aanbod

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
20 minuten: uitleg 
25 minuten: leren voor de toets!
5 minuten: leerdoelen testen
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Planning voor de les:
4 minuten: binnenkomst, welkom en spullen voor.
1 minuut: leerdoelen en huiswerk
20 minuten: uitleg 
25 minuten: leren voor de toets!
5 minuten: leerdoelen testen

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen:
1. Ik kan uitleggen hoe de prijs van een product tot stand komt op de markt. 
2. Ik kan uitleggen welke invloed marktwerking heeft op de prijs.


Slide 2 - Tekstslide

Concrete markt: markt die je kunt bezoeken (bv weekmarkt)
Abstracte markt: markt die je niet kunt bezoeken (bv woningmarkt)

Slide 3 - Tekstslide


VRAAG van Consumenten:
Die kopen goederen en diensten (om in behoeften te voorzien)

&

AANBOD van Producenten (bedrijven en overheid): 
Die verkopen goederen en diensten 

Slide 4 - Tekstslide
GOEDEREN --> TASTBAAR

DIENSTEN --> NIET TASTBAAR


Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

We gaan nu kijken naar de vraag en aanbod van hotdogs!!

Slide 7 - Tekstslide

Wat valt 
jullie op? (zie volgende dia)
De vraag naar Hotdogs

Slide 8 - Tekstslide

Er is een NEGATIEF verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid:

  • prijs stijgt -->gevraagde hoeveelheid daalt
  • prijs daalt --> gevraagde hoeveelheid stijgt

Slide 9 - Tekstslide

De vraagcurve (vraaglijn)

Slide 10 - Tekstslide

Het aanbod van hotdogs
Wat valt jullie op?
(zie volgende dia)

Slide 11 - Tekstslide

Er is een POSITIEF verband tussen prijs en aangeboden hoeveelheid:
  • prijs stijgt -->aangeboden hoeveelheid stijgt ook
  • prijs daalt --> gevraagde hoeveelheid daalt ook

Slide 12 - Tekstslide

De aanbodcurve (aanbodlijn)

Slide 13 - Tekstslide

VRAAGVraag 
Aanbod
            VRAAG
         AANBOD

Slide 14 - Tekstslide


BETALINGSBEREIDHEID


De vraaglijn laat zien wat de betalingsbereidheid is van de vragers. Dus de maximale betalingsbereidheid is de hoogste prijs die de vragers er voor over hebben! (aflezen in grafiek: hoogste punt van de vraaglijn dus bij Qv=0)

Slide 15 - Tekstslide


LEVERINGSBEREIDHEID


De aanbodlijn laat zien wat de leveringsbereidheid is van de aanbieders. Dus de minimale leveringsbereidheid is de laagste prijs die de aanbieders voor hun product willen ontvangen
(aflezen in grafiek: laagste punt van aanbodlijn dus bij Qa =0)

Slide 16 - Tekstslide

Evenwicht op de markt van hotdogs

Slide 17 - Tekstslide

Stel nu dat er een popconcert is?
VRAAG EN AANBOD VAN HOTDOGS TIJDENS POPCONCERT

Slide 18 - Tekstslide

De evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid


  • De evenwichtsprijs is zoals je ziet dus €2,50 
  • Op dat "punt" snijden de vraag en aanbodcurve elkaar 
  • De evenwichtshoeveelheid is 5000 hotdogs

Slide 19 - Tekstslide

Verandering in 
de vraagcurve
TIJDENS  POPCONCERT VERSCHUIFT VRAAGCURVE NAAR RECHTS

Slide 20 - TekstslideER ZIJN DUS REDENEN TE BEDENKEN WAAROM EEN VRAAGCURVE IN Z'N GEHEEL NAAR RECHTS OF LINKS SCHUIFT!!
  • NAAR RECHTS (ZOALS BIJ POPCONCERT): BIJ ELKE PRIJS IS ER MEER VRAAG (MEER VRAGERS)
  • NAAR LINKS: BIJ ELKE PRIJS IS ER MINDER VRAAG

Slide 21 - Tekstslide

Aan de slag!
Wat? Ga aan de slag met paragraaf 1.7 en stel mij vragen hier over.
Hoe? In de online leeromgeving
Hulp? De docent (tijdens de les), je laptop en je medestudent.
Tijd? Tot de timer op 0 staat of de opdrachten af zijn
Uitkomst? Je hebt geoefend met de leerstof.
Klaar? Leer de andere paragraven.

timer
25:00

Slide 22 - Tekstslide

De prijs stijgt. Wat gebeurt er met het aanbod?
A
Neemt af
B
neemt toe
C
verandert niets
D
schiet mij maar lek

Slide 23 - Quizvraag

De vraag daalt. Wat gebeurt er met de prijs?
A
Die zal dalen
B
Die zal stijgen
C
Er verandert niets
D
Schiet mij maar lek

Slide 24 - Quizvraag

Er is een slechte aardappeloogst. Wat is een logisch gevolg?
A
De vraag neemt toe
B
De vraag neemt af
C
De aanbodprijs neemt toe
D
We gaan meer ijsjes eten

Slide 25 - Quizvraag

Er is een grote vraag naar technisch personeel wat doet dat met het salaris van een techneut?
A
Neemt toe
B
Neemt af
C
Er verandert niets
D
Schiet mij maar lek

Slide 26 - Quizvraag

HUISWERK
Leer voor de toets hoofdstuk 1 en neem maandag een rekenmachine mee!

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video