M3 5.5 Concentratie deel 1

Concentratie
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeWOStudiejaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Concentratie

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
 • Posters inleveren
 • Herhalen mengsel
 • Uitleg concentratie deel 1
 • Sommen maken deel 1

Volgende les concentratie deel 2

Slide 2 - Tekstslide

Een mengsel
A
is een stof met verschillende atomen
B
bestaat uit meerdere soorten moleculen
C
bestaat uit meerdere mengsels

Slide 3 - Quizvraag

Concentratie
de hoeveelheid van een stof in een bepaalde hoeveelheid mengsel 

ander woord: gehalte

Vb: in 1 L cola zit 90 mg caffeïne

Slide 4 - Tekstslide

Eenheid concentratie
 • mg/L
 • g/L
 • mg/mL
 • g/mL

Slide 5 - Tekstslide

Concentratie berekenen
 1. Formule
 2. Verhoudingstabel
 3. Kruislings vermenigvuldigen  

Slide 6 - Tekstslide

1. Formule
Gebruiken als concentratie is gevraagd
Concentratie = hoeveelheid stof / hoeveelheid mengsel
voorbeeld:
In een glas melk van 150 mL zit 0,06 mg vitamine B6. Wat is de concentratie vitamine B6?
melk = mengsel = 150 mL
vitamine B6 = stof = 0,06 mg 
0,06 / 150 = 0,0004 mg/mL

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de concentratie van cafeïne in cola? In 1 L cola zit 90 mg cafeïne.
A
90 mg/L
B
0,011 mg/L

Slide 8 - Quizvraag

Verhoudingstabel
Gebruiken als de concentratie is gegeven
Een volwassene heeft 1,5 mg vitamine B6 per dag nodig. De concentratie in melk is 0,0004 mg/mL. Hoeveel mL melk moet een volwassene drinken?

Tabel maken!
Bovenste regel gegeven, onderste gevraagd. 

Slide 9 - Tekstslide

Kruislings vermenigvuldigen
Gebruiken als de concentratie is gegeven.
Je mag kiezen tussen kruislings vermenigvuldigen en de verhoudingstabel. 

Slide 10 - Tekstslide

Je mag maximaal 400 mg cafeïne per dag. De concentratie in cola is 90 mg/L. Hoeveel L cola mag je?
A
400 : 90 = 4,44 L
B
90 : 400 = 0,225 L

Slide 11 - Quizvraag

Aan de slag
Werkblad sommen

Slide 12 - Tekstslide