Samenwerking tussen West-Europese staten

Samenwerking tussen West-Europese staten
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Samenwerking tussen West-Europese staten

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je de oorzaken noemen die hebben geleid tot samenwerking van West-Europese staten en beschrijven hoe die samenwerking zich heeft ontwikkeld.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de studenten wat ze aan het einde van de les zullen kunnen.
Wat weet je al over de samenwerking tussen West-Europese staten?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De Tweede Wereldoorlog
De Tweede Wereldoorlog was een belangrijke oorzaak voor de samenwerking tussen West-Europese staten.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat de Tweede Wereldoorlog was en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was de eerste stap in de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
Het Verdrag van Rome
Het Verdrag van Rome leidde tot de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG).

Slide 6 - Tekstslide

Leg uit wat het Verdrag van Rome was en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
De Europese Akte
De Europese Akte was een belangrijke stap in de verdere integratie van de Europese Unie.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat de Europese Akte was en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
Het Verdrag van Maastricht
Het Verdrag van Maastricht leidde tot de oprichting van de Europese Unie.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit wat het Verdrag van Maastricht was en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
De uitbreiding van de Europese Unie
De Europese Unie is uitgebreid van 6 naar 27 lidstaten.

Slide 9 - Tekstslide

Leg uit hoe de Europese Unie is uitgebreid en welke landen erbij zijn gekomen.
De euro
De euro is de gemeenschappelijke munteenheid van de Europese Unie.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit wat de euro is en hoe het heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen West-Europese staten.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.