6.2 Koude Oorlog in Nederland

Tijdvak 10
Televisie en computer
6.2 Koude oorlog in Nederland
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Aan het einde van deze les ken je de begrippen Wederopbouw, Marshallplan, Koude Oorlog en NAVO en kan je uitleggen welke gevolgen de Koude Oorlog had voor Nederland

Onderdelen in deze les

Tijdvak 10
Televisie en computer
6.2 Koude oorlog in Nederland

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van deze les ken je de begrippen Wederopbouw, Marshallplan, Koude Oorlog en NAVO en kan je uitleggen welke gevolgen de Koude Oorlog had voor Nederland

Slide 2 - Tekstslide
Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je eigenlijk
van de Koude Oorlog?

Slide 4 - Woordweb


Nederland na de oorlog

 • Nederland lag in puin. Steden, wegen, fabrieken waren vernield.
 • Er is een groot tekort aan voedsel en kleding
 • Er brak een nieuwe periode aan: de wederopbouw

Slide 5 - Tekstslide

De economie herstelt zich
 • Veel Nederlanders wilden hard werken om de economie weer op gang te helpen.
 • Daardoor bleven de lonen laag
 • Dit was gunstig voor de export, waardoor de economie zich kon herstellen

Slide 6 - Tekstslide

Hulp vanuit Amerika
 • Vanaf 1948 krijgt Nederland steun vanuit Amerika: het Marshallplan
 • Dit was een Amerikaans plan om West-Europese landen te helpen met de wederopbouw 
 • Nederland kreeg vier jaar lang geld, machines, grondstoffen en levensmiddelen

Slide 7 - Tekstslide

Koude Oorlog
 • Na de Tweede Wereldoorlog krijgen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie ruzie over de toekomst van Europa.
 • Het loopt dusdanig hoop op dat er een Koude Oorlog ontstaat

Slide 8 - Tekstslide

Verschillen
 • Amerika kent het kapitalisme, de Sovjet-Unie het communisme
 • Kapitalisme: Vrijheid en democratie erg belangrijk
 • Communisme: Gelijkheid van mensen erg belangrijk

Slide 9 - Tekstslide

1

Slide 10 - Video

00:58
Wat past er het beste bij communisme?
A
Alles draaide om winst maken
B
Al het geld ging naar de staat
C
Gelijkheid bij de mensen was erg belangrijk

Slide 11 - Quizvraag

Duitsland
 • VS en SU krijgen ruzie over toekomst van Duitsland
 • Ze splitsen Duitsland en de hoofdstad Berlijn in 2 zones: VS bestuurd het westen, SU bestuurd het oosten
 • 1949: de zones worden aparte landen: West-Duitsland (BRD) en Oost-Duitsland (DDR)

Slide 12 - Tekstslide

Twee machtsblokken
 • Andere landen moesten nu een kant kiezen
 • Landen die het Marshallplan kregen, kozen voor VS
 • SU het landen in het oosten bevrijd. Daar kwamen, vaak onder dwang, communistische partijen aan de macht
 • Zo ontstaan twee machtsblokken: Westblok (olv VS) en Oostblok (olv SU)

Slide 13 - Tekstslide

Verenigde Staten
Sovjet Unie
West-Duitsland
Oost-Duitsland
DDR
BDR
Communistisch
Kapitalistisch

Slide 14 - Sleepvraag

Wapenwedloop
 • De VS was een sterk land met een sterk leger en atoombom
 • Vanaf 1949 heeft Rusland ook een atoombom
 • Er ontstaat een wapenwedloop: wie kan de meeste en beste kernwapens maken

Slide 15 - Tekstslide

Samenwerking in het westen
 • In 1949 wordt NL lid van de NAVO. Dit is een militaire bondgenootschap tussen VS en West-Europese landen.
 • Leden helpen elkaar als een land wordt aangevallen

Slide 16 - Tekstslide

Samenwerking in het oosten
 • Het Oostblok reageert op oprichting NAVO
 • 1955: oprichting Warschaupact

Slide 17 - Tekstslide

Heb je het gesnapt?

Slide 18 - Tekstslide

Welk gevolg had de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse economie?
A
De Duitsers hadden goed voor onze economie gezorgd. Na de oorlog was de economie beter dan ooit.
B
De lonen waren erg laag. Daarom wilden de mensen niet hard werken.
C
De Tweede Wereldoorlog had weinig invloed op de Nederlandse economie.
D
Fabrieken waren stuk en er was een tekort aan grond- stoffen.

Slide 19 - Quizvraag

Wat was voor de VS geen reden om Marshallhulp te bieden?
A
De Verenigde Staten wilden zo voorkomen dat West- Europa communistisch werd.
B
De Nederlandse regering zou anders economische hulp vragen aan de Sovjet-Unie.
C
De landen die hulp kregen, werden bondgenoten.
D
Met een welvarend Europa konden de Verenigde Staten beter handelen.

Slide 20 - Quizvraag


Waarom liggen deze kinderen onder een auto?

Slide 21 - Open vraag

Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde
Nederland krijgt financiele steun vanuit Amerika
Duitsland wordt in 2 delen gesplitst
De NAVO wordt opgericht
Er ontstaat ruzie tussen VS en SU, begin van de Koude Oorlog

Slide 22 - Sleepvraag

Wat?
Maken §6.2 Koude Oorlog in NL

Hoe?
Zelfstandig 1 t/m 12

Waarom
Omdat je uit moet kunnen leggen wat de gevolgen van de Koude Oorlog voor Nederland waren
Hoe lang?
Hulp?
Werk rustig in stilte
Rood: Werken in stilte, geen vragen
Oranje: Stel vragen aan je docent/buur
Groen: Je mag praten

Klaar?
Kijk bij differentiatie in LessonUp
timer
1:00

Slide 23 - Tekstslide

Begrippen uit deze les
 • Wederopbouw
 • Marshallplan
 • Koude Oorlog
 • Navo

Slide 24 - Tekstslide

Jaartallen uit deze les
 • 1948: Marshallplan
 • 1949: Bezettingszones worden aparte landen
 • 1949: Nederland wordt lid van de NAVO
 • 1955: Oprichting Warschaupact

Slide 25 - Tekstslide


Schrijf 3 dingen op die je
deze les hebt geleerd

Slide 26 - Open vraag


Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 27 - Open vraag

Uitleg differentiatie
Basisstof
Basisstof

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video