H1 - Lezen - 3TL

Welkom bij Nederlands
1 / 54
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 54 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij Nederlands

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
8:00
Leg je spullen op tafel
Lezen in je leesboek

Concentreer je op je boek


Lees het stuk waarmee je bezig bent af
Aan de slag

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Plattegrond
 • LessonUp - toevoegen aan klas
 • Korte herhaling
 • Aan de slag met de opdracht
 • Bespreken antwoorden
 • Wat heb je geleerd?

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Klas aanmaken
 • Klascode invoeren
 • Eigen voor- en achternaam

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrijpend 
lezen
Wat weet 
je nog?
Herhaling
Leesvaardigheid
Teksten

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je nog van begrijpend lezen?
Welke begrippen ken jij?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Hierover gaat de hele tekst
A
de kernzin
B
de hoofdzaak
C
het onderwerp
D
de samenvatting

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een deelonderwerp?

Slide 8 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

De tekst - samengevat in 1 zin
A
hoofdzaak
B
bijzaak
C
samenvatting
D
hoofdgedachte

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar vind je de kernzin meestal?
Noem twee 'plekken'

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijke begrippen

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar denk je aan bij het woord 'opsomming'?

Slide 12 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Opsomming
Er wordt een aantal zaken van hetzelfde genoemd.
Op school hebben we verschillende vakken:
- Nederlands
- Engels
- Wiskunde
- Enz.
Nederlands, tevens Engels, daarnaast wiskunde...
Ten eerste, ook, verder, bovendien, tevens, en, 
daarnaast, ten slotte, en

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag
 • Bladzijde 7
 • Lees tekst 1
 • Maak opdracht 1
 • Klaar?
 • Ga verder met opdracht 2 - blz. 8/9
timer
5:00

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
 • Blz. 8/9
 • Opdracht 2
EN
 • Zoek een soort 'geheimschrift' op internet.
 • Bedenk een zin of een cijfercode die je klasgenoten moeten proberen te kraken.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exitticket

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij Nederlands
5  

Slide 19 - Tekstslide

718
timer
8:00
Leg je spullen op tafel
Lezen in je leesboek

Concentreer je op je boek


Lees het stuk waarmee je bezig bent af
Aan de slag
Maandag leesboek bij je hebben

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Huiswerkcheck
 • Korte herhaling
 • Nakijken/bespreken opdracht 
 • Kijken en luisteren

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrijpend 
lezen
Wat weet 
je nog?
Herhaling
Leesvaardigheid
Teksten

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Korte herhaling
Kernzin
Bron
bijzaken
Anekdote
3-deling van een tekst
Oriënteren
Onderwerp
Deelonderwerp
Hoofdzaken
Hoofdgedachte

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nakijken/bespreken opdracht

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kijken en luisteren
 • Schoolexamen
 • Luisteren/kijken -> daarna vragen
 • Strategie
 • Theorie -> blz. 15
 • Aan de slag met de opdrachten 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doelstelling: . . .

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd?
 • Herhaling - aanpak van een tekst
 • Kijken en luisteren - aantekeningen maken is belangrijk
 • Noteer de hoofdzaken van het verhaal
 • Aantekeningen hoeven niet netjes te zijn

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

LES 3

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij Nederlands

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

timer
8:00
Leg je spullen op tafel
Lezen in je leesboek

Concentreer je op je boek


Lees het stuk waarmee je bezig bent af
Aan de slag

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Lezen
 • Boekencontrole
 • Korte herhaling - kijken en luisteren
 • Aan de slag met de opdracht
 • Bespreken antwoorden
 • Wat heb je geleerd?

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van de les
 • Je kunt aantekeningen maken bij een kijk- en/of luisterfragment 
 • Je kunt de hoofdzaken uit een kijk- en/of luisterfragment herkennen
 • Je kunt beoordelen of een tekst bruikbaar is

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luisteren
 • Je gaat luisteren naar een radiofragment uit het programma De Gids
 • Luister precies en maak aantekeningen
 • Na het luisteren krijg je flink wat vragen die je moet kunnen beantwoorden. 

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vragen
1. Wat is het onderwerp
2. Wat is het doel van dit programma?
3. Welke gebeurtenis is de aanleiding voor dit onderwerp?
4. Op hoeveel % van de scholen is het mis met de luchtkwaliteit?
5. Noem vijf gevolgen van slechte luchtkwaliteit voor leerling/docent.
6. Wat is de belanrijkste oorzaak van slechte luchtkwaliteit?
7. Waarom zijn er meer problemen in de winter dan in de warmere maanden?
8. Welke twee problemen zie je vaak bij nieuwe schoolgebouwen?
9. Wat is de voornaamste reden dat schoelen niets doen aan de slechte   
    luchtkwaliteit?

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De antwoorden
 1. Slechte luchtkwaliteit op scholen
 2. Informeren
 3. De scholen zijn weer begonnen, terwijl het warm is buiten.
 4. 80%

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De antwoorden - vraag 5
- concentratie vasthouden is lastig
- hoofdpijn
- vermoeidheid
- geurklachten
- overdracht van infectieziektes
- leerprestaties worden minder

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De antwoorden 
 • 6 slechte ventilatie
 • 7 Omdat er in de wintermaanden meestal geen raam  opengezet wordt, vanwege de kou. 
 • 8 Er kan maar één raam open en er is geen zonwering.
 • 9 De budgetten voor onderwijshuisvesting zijn tegenwoordig erg krap.

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kijken EN luisteren
 • Kijk en luister naar het fragment uit 'De wilde keuken'.
 • Luister precies
 • Maak aantekeningen
 • Na het kijken en luisteren, maak je de vragen via LessonUp

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je allemaal nodig om tomaten te kunnen telen?
A
dunne poep en kunstmest
B
dunne poep en water
C
kunstmest en water

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe lang kan een tomatenplant wel worden?
A
ongeveer 9 meter
B
ongeveer 11 meter
C
ongeveer 14 meter

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Tomaten uit kassen smaken lang niet zo lekker als tomaten die buiten groeien
A
B

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het meest gegeten tuinbouwproduct ter wereld is de tomaat.
A
B

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel tomatenrassen zijn er op de wereld?
A
duizend
B
duizenden
C
zesenzestig

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom worden in Nederland steeds nieuwe tomatenrassen ontwikkeld?
A
De teler kiest met de winkelketen een goed te telen en verkopen ras.
B
De telers willen een tomatenras dat beter bij hun manier van telen past.
C
Volgens de teler wil de consument tomaten die steeds lekkerder smaken.

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom wordt de lekkerste tomaat nog steeds niet verkocht?
A
De kleur is verkeerd en de vorm is niet goed.
B
De vorm is niet goed en er is nog geen naam voor.
C
Er is nog geen naam voor en de kleur is verkeerd.

Slide 46 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Om welke reden aten mensen in de 16e eeuw geen tomaten?
A
Je moest veel geld voor tomaten betalen.
B
Tomaten waren als voedsel onbekend.
C
Tomaten zouden giftig zijn.

Slide 47 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ontstond tomatenpuree?
A
Een meneer in Portugal heeft de tomatenpuree bedacht
B
Geëmigreerde Italianen hadden heimwee naar de saus van mama.
C
Tijdens een transport vielen een aantal kisten tomaten op de grond.

Slide 48 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er met de smaak als je onrijpe tomaten in de puree stopt?
A
De smaak wordt bitter.
B
De smaak wordt zoeter.
C
De smaak wordt zuurder.

Slide 49 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt nu 10 vragen beantwoord bij het fragment over 'tomaten'.
Hoe heb je gescoord?
A
Uitstekend maximaal 0 fouten
B
Behoorlijk goed maximaal 1 of 2 fouten
C
Redelijk goed 3 of 4 fouten
D
Onvoldoende 5 of meer fouten

Slide 50 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In dit schooljaar moet je een SE Kijken en luisteren maken. Vandaag heb je daarmee geoefend.
Wat heb je geleerd of wat weet je nu als het gaat om
een kijk- en luistertoets?

Slide 51 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Heb je behoefte aan meer oefenstof tijdens de les?
Heb je oefening nodig, geef dan aan waarmee je wilt oefenen.
Als je geen oefening nodig hebt, geef dan aan waarom niet.

Slide 52 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Voor de volgende les

Slide 53 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Raadsel
Lisa en Ralf zijn aan het knikkeren.
Als Lisa een knikker wint van Ralf, hebben ze allebei evenveel knikkers. Als Ralf een knikker wint van Lisa, dan heeft Ralf twee keer zoveel knikkers als Lisa.
Hoeveel knikkers heeft Lisa en hoeveel knikkers heeft Ralf?

Slide 54 - Tekstslide

 • Lisa heeft er 5 
 • Ralf heeft er 7
 • Als Lisa wint, heeft zij er 6; dan heeft Ralf er ook 6.
 • Als Ralf wint, heeft hij er 8; dan heeft Lisa er 4