Didactiek les 2

Didactiek
les 2 
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Didactiek
les 2 

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
• Wat is leren?
• Didactische analysemodellen 

Slide 2 - Tekstslide

2

Slide 3 - Video

00:28
Stel; morgen heb je opvoeden van het kind toets. Is het dan goed om de dag van te voren te beginnen met leren?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quizvraag

04:46
Wat is het verschil tussen het werkgeheugen en het langetermijn geheugen?

Slide 5 - Open vraag

Waar denk je aan bij
het woord 'leren'?

Slide 6 - Woordweb

Wat is leren?
Leren = het zichzelf eigen maken van nieuwe kennis, houding, of vaardigheden.
Voorbeeld kennis, houding en vaardigheid?
Groot verschil met vroeger: scholen spelen steeds meer in op individuele leerlingen en houden rekening met verschillen tussen leerlingen
Onderzoek toont aan dat het uit het hoofd leren niet veel effect heeft. Wat weet jij nog van de leerstof die je van buiten knalde?

Slide 7 - Tekstslide

Leervermogen
Leervermogen = de mate waarin een leerling nieuwe informatie kan opnemen en deze vervolgens toepast in allerlei situaties.
Hierbij gaat het niet intelligentie maar hoe je de nieuwsgierigheid van kinderen kunt prikkelen.

Hoe help je bijvoorbeeld een leerling die snel opgeeft toch door te zetten?

Slide 8 - Tekstslide

Hoe help je bijvoorbeeld een leerling die snel opgeeft toch door te zetten?

Slide 9 - Open vraag

Wat is een didactisch model?
Didactisch model = de praktische uitwerking van het didactische concept - Om je doelen te bereiken in de klas moet je werken volgens een bepaalde structuur. - 

Aan de hand van het didactisch model organiseer je het onderwijs: Wat gebeurd er in de klas? Wat zijn je taken?

Slide 10 - Tekstslide

Soorten didactische modellen
  • Didactisch analysemodel consortium
  • Klassiek voorbereidingsformulier
  • DA-model (didactisch analyse model)
  • Direct instructie model

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

DA model van Gelder
Didactisch analysemodel 1. Doel bepalen: Wat wil ik bereiken? 2. Beginsituatie: Aansluiten bij de leerlingen 3. Leeractiviteit: Wat gaan de leerlingen doen? Inleiding, kern slot. 4. Evalueren Is het doel bereikt? 

Slide 14 - Tekstslide

Klassiek lesvoorbereidingsformulier

Slide 15 - Tekstslide

Direct instructiemodel
1. Terugblik - Bespreken vorige les    - Voorkennis activeren
2. Oriëntatie - Presenteren onderwerp van de les    - Leerdoel duidelijk maken
    - Verbinding maken met vorige les
3. Begeleid inoefenen - Korte duidelijke opdrachten - Leerstof aanbieden in kleine stappen - Leerlingen oefenen onder begeleiding
4. Verwerking - Duidelijke aanwijzingen over wat de leerlingen moeten doen
5. Afronding - Controleren of lesdoel bereikt is - Leerlingen laten vertellen hoe het is gegaan

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld direct instructiemodel
Voorbeeld direct instructiemodel

Slide 17 - Tekstslide

Welk didactisch analysemodel kies jij om de 4 lesvoorbereidingen te maken?
A
Didactisch analysemodel Consortium
B
Klassiek voorbereidingsformulier
C
Didactisch analyse model van Gelder
D
Direct instructie model

Slide 18 - Quizvraag

Aan de slag
Stap 1: kies 1 didactisch model uit
Stap  2: Jullie gaan de criteria vanuit het examen plaatsen in het didactisch analysemodel

Huiswerk voor volgende week 01-03-21 didactische analysemodel verwerkt met criteria!

Slide 19 - Tekstslide