SCORE Nederlands vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie

Welkom op ons Leskanaal

Online oefenprogramma
Onze leskanalen sluiten aan bij SCORE, hét vo-platform voor online, adaptief oefenen, toetsen en screenen op alle niveaus.
Wil jij leerlingen ook op afstand laten werken in SCORE Nederlands? Of heb je tijdens de coronaperiode extra hulp nodig om SCORE goed in te zetten? Je kunt rechtstreeks contact opnemen met: marijketiemersma@basisacademie.nl.

De interactieve lessen op ons kanaal zijn natuurlijk ook los van SCORE in te zetten.

SCORE Nederlands - een Modulaire lesmethode

Je team beschikt met SCORE over modern en flexibel inzetbaar materiaal, waarmee je de taalvaardigheid van leerlingen op een uitdagende en motiverende manier op niveau brengt.
Proeflessen  Een deel van ons materiaal is vrij toegankelijk voor iedereen. Maak er gebruik van! We hebben hieronder een gratis lesplan en een proefles per leerlijn voor je klaargezet.
Al abonnee?  Volg ons kanaal en neem regelmatig een kijkje. Wij publiceren periodiek nieuwe lessenreeksen. Ook de lessen die vrij toegankelijk zijn, verversen wij regelmatig.

Toegang tot alle lessen  Wil je een abonnement op de complete bibliotheek aan interactieve lessen? En lessen delen met je leerlingen? Dat kan! Neem contact met ons op.

Leerlijn Begrijpend lezen

De leerlijn bestaat uit:
- lesplannen voor begrijpend lezen op niveau 0F t/m 4F,
- interactieve lessen over het toepassen van leesstrategieën.

Hoe werkt het? Met de lessen uit het lesplan bereid je leerlingen voor op het individueel oefenen in de online leeromgeving aan de hand van een schat aan gevarieerde teksten op alle niveaus. In SCORE Monitor zie je meteen wat goed gaat en wat nog niet.

Probeer onze proeflessen en een gratis lesplan uit.
Enthousiast? Bestel toegang tot alle lessen.
Leskanaal SCORE Begrijpend Lezen 2F: € 15
Leskanaal SCORE Begrijpend Lezen 3F-4F: € 5
Lesplan met 2 lessen
Lesplan Begrijpend Lezen - 0F (gratis)
Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid - niet alleen in het dagelijks leven, maar ook op school. Veel leerlingen hebben er moeite mee. Ze benaderen lezen vaak nog als het vormen van woorden uit letters en het aan elkaar rijgen van woorden tot zinnen. Helaas volgt begrip niet vanzelf.Begrijpend lezen is het vermogen om te lezen met begrip. Dat dit vooral een denkactiviteit inhoudt, waarbij je als lezer actief betrokken bent, ervaren leerlingen in deze leescursus. In leerjaar 1 maken we de vergelijking tussen lezen en het maken van een legpuzzel.
NederlandsMBOPraktijkonderwijsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1
StappenplanJe krijgt op school veel met lezen te maken. De tekst begrijpen lukt niet altijd meteen. Vaak is het nodig even te puzzelen. Vorm je een beeld. Bekijk de ‘buitenkant’ van de tekst.Bedenk wat je nu al weet (dat zijn je ‘hoekstukken’).Let daarna alleen op de alinea’s (de ‘zijkantjes’).Vul dan pas de details in. Je zoekt de betekenis op van moeilijke woorden. Je zoekt antwoorden op alle vragen.Uiteindelijk kun je de tekst in je eigen woorden samenvatten. De ‘puzzel’ is compleet.Differentiatie binnen het oefenprogramma SCORE Begrijpend lezenWe adviseren deze lessenreeks te geven vóórdat leerlingen zelfstandig aan de slag gaan met het oefenprogramma SCORE Begrijpend lezen. Daarin wordt consequent met het stappenplan geoefend, aan de hand van een veelheid aan teksten, waaronder passages uit schoolboeken.In SCORE oefenen leerlingen op hun eigen niveau. Ook leerlingen die al op niveau 1F gaan werken, kunnen meedoen met de lessen uit dit lesplan.
Les 1: De tekst als puzzel
Leerlingen denken vaak dat lezen iets is dat je 'letter voor letter' doet, op de automatische piloot.In deze eerste les richten we de aandacht op lezen als een actieve denkactiviteit. De legpuzzel is een metafoor. (Probeer deze les gratis uit.)
Les 2: Kijken voordat je leest
Je hoeft een tekst niet eens te lezen, om er al iets over te weten. Het is simpel om hem te bekijken. Bedenk wat je dan al weet.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
SCORE Nederlands vo/mboSCORE Nederlands vo/mbo

Leerlijn Taalverzorging

De leerlijn bestaat uit:
- lesplannen Taalverzorging op niveau 0F t/m 4F,
- interactieve lessen over spelling en grammatica.

Hoe werkt het? Leerlingen oefenen zelfstandig binnen de online leeromgeving. Alle aspecten van spelling en grammatica komen aan bod. In SCORE Monitor zie je wat goed gaat en wat nog niet. Jij geeft met dit leskanaal extra instructie waar dat nodig is.

Probeer onze proeflessen en een gratis lesplan uit.
Leskanaaal SCORE Taalverzorging 2F: € 35
Leskanaal SCORE Taalverzorging 3F-4F: € 15

Leerlijn schrijven

Gebruik de complete leerlijn van SCORE Schrijven voor leerjaar 1 t/m 3 (vmbo). Elk leerjaar is opgebouwd uit blokken. Ieder blok bevat theorie, verwerkingsopdrachten en een eindopdracht voor het schrijfdossier. Download eenvoudig alle nakijkformulieren waarmee leerlingen elkaar feedback kunnen geven en  beoordelingsformulieren (incl. normering) voor jou als docent.

Probeer onze proeflessen en een gratis lesplan uit.
Enthousiast? Bestel toegang tot alle lessen.
Leskanaal SCORE Schrijven 2F (3 leerjaren): € 45
Lesplan met 7 lessen
Lesplan Schrijven OF-1F (leerjaar 1; gratis)
DoelgroepDeze leerlijn Schrijven op niveau 0F-1F is bestemd voor het eerste leerjaar van het vmbo. We zijn uitgegaan van het kaderniveau. Waar mogelijk en nodig is voorzien differentiatie vmbo-b(k) aan de ene en vmbo-gt aan de andere kant. Voor havo/vwo-leerlingen kun je dit lesplan als basis gebruiken en zelf dia's toevoegen (of vervangen) met een verzwaarde opdracht. OpzetDe leerlijn voor leerjaar 1 bestaat uit 3 blokken. Elk blok biedt lesstof voor 5-8 lesuren (afhankelijk van hoe licht of zwaar je het programma wilt maken). Het totale jaarprogramma komt daarmee op 15-24 lesuren. Ieder blok bevat theorie, verwerkingsopdrachten en een eindopdracht voor het schrijfdossier. Daarbij horen een nakijkformulier voor de leerling, om feedback te kunnen geven aan een medeleerling en een beoordelingsformulier met normering voor de docent.LeerdoelenDe leerling kan: verschillende schrijfproducten herkennen;basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op schriftelijke communicatie;zich schriftelijk begrijpelijk uitdrukken;de juiste conventies herkennen en het belang daarvan inzien;de opmaak van een tekst volgens de regels verzorgen;in schriftelijke en digitale bronnen informatie zoeken, beoordelen en waarde ervan zien;schrijfproducten planmatig voorbereiden en uitvoeren;reflecteren op en herschrijven van een schrijfproduct naar aanleiding van geleverde feedback;deelnemen aan een overleg, planning of discussie.
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1
Blok 1 - Wat is schrijfvaardigheid?
Schrijven is een onderdeel van het dagelijks leven. In de eerste les van deze lessenreeks worden leerlingen daarvan bewust gemaakt. Verder komen basale schrijfregels aan bod (hoofletters, leestekens) waaraan de teksten moeten voldoen. Tot slot oefenen de leerlingen met het schrijven van korte berichten, waarna ze feedback geven en ontvangen en deze verwerken. Doelen:- De leerling herkent een aantal schrijfproducten in het dagelijks leven. ­- De leerling kan verschillende schrijfproducten noemen.
Blok 1 - Schrijven voor publiek
In deze les staan schrijfdoelen en afstemming op je publiek centraal. Leerlingen maken kennis met de verschillende soorten doelgroepen en oefenen met het herkennen van publiek waarvoor een tekst bestemd is. Vervolgens oefenen ze met het schrijven van korte berichten voor een specifieke doelgroep. Tot slot komt het begrip schrijfdoel voorbij. De leerlingen maken kennis met verschillende tekstdoelen en oefenen met het herkennen ervan.Doelen:- De leerling weet dat er verschil is in publiek.- De leerling weet dat je als schrijver rekening houdt met je publiek en kan voorbeelden daarvan geven.­- De leerling kent de verschillende schrijfdoelen.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
BLOK 1 - schrijfplan voor een verslag
In deze les oefenen de leerlingen allereerst met het beoordelen van de leesbaarheid van een tekst. Ze worden bewust gemaakt van aspecten die de leesbaarheid van een tekst bepalen. Hierna komen de afspraken aan bod rond de opbouw van een tekst, zals het gebruik van alinea's en witregels. Daarna wordt het schrijfplan geïntroduceerd en maken de leerlingen zelf zo'n schrijfplan. Doelen:- De leerling weet wat een verslag is.-­ De leerling weet wanneer je een verslag schrijft.-­ De leerling kan het schrijven van een verslag voorbereiden.­- De leerling heeft weet van enkele schrijfconventies.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
SCORE Nederlands vo/mboSCORE Nederlands vo/mbo

Leerlijn Fictie

Gebruik de complete leerlijn SCORE Fictie hebben voor vmbo leerjaar 1 t/m 3. Elk leerjaar is opgebouwd uit blokken. Ieder blok bevat theorie, verwerkingsopdrachten en een eindopdracht voor het leesdossier. Download eenvoudig alle nakijkformulieren waarmee leerling elkaar feedback kunnen geven en  beoordelingsformulieren (incl. normering) voor jou als docent.

Probeer onze proeflessen en een gratis lesplan uit.
Enthousiast? Bestel toegang tot alle lessen.
Leskanaal SCORE Begrijpend Lezen 2F (3 leerjaren): € 45
Lesplan met 1 les
Lesplan Fictie 1F-1S (leerjaar 2; gratis)
Hoe meer je leest, hoe meer er aan verhalen te ontdekken valt. Deze lessenreeks borduurt voort op de lessenreeks over fictie voor leerjaar 1. Ook dit schooljaar staan fictie en verhalen in de breedste zin van het woord centraal en ook nu is het bevorderen van leesplezier een belangrijk doel! We pleiten er dan ook voor deze reeks van acht (blok)lessen uit te breiden met voorleesmomenten en met individueel lezen binnen de lestijd. Een nieuw aspect in deze lessenreeks is de thematiek in verhalen. Verhaalvormen en genres uit de vorige lessenreeks worden daarnaast concentrisch herhaald en verdiept. Het aantal kenmerken breidt uit en ze worden meer in detail besproken. Ook het ontwikkelen van een gefundeerde mening over verhalen in deze lessenreeks wederom een belangrijk onderdeel van de lessenreeks. De basisopdrachten zijn geschikt voor leerlingen van basis-/kaderniveau en hoger. Voor leerlingen die meer aankunnen is in de differentiatie een verzwaring aangebracht (mavo/havo-niveau).
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 2
les 1: realisme en fantasie
In deze eerste les frissen we het verschil tussen fictie en non-fictie op en verdiepen we dit verschil met inzicht in realistische en niet-realistische kenmerken. Hiermee wordt geoefend.Vervolgens komt het fantasieverhaal aan bod. Ook gaan we dieper in op de trucs die schrijvers gebruiken om hun verhalen spannend te maken. Leerlingen oefenen met het herkennen van deze trucs.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
Les 2: thema's en personages
In de tweede les komt een nieuw aspect aan bod: de thematiek in verhalen. De meest voorkomende thema's komen aan bod. Leerlingen oefenen met het herkennen ervan. Ook besteden we weer aandacht aan de personages in verhalen. De bijfiguren worden onderscheiden in twee soorten: medespelers en figuranten. Leerlingen oefenen met het herkennen van personages en met de rol die ze spelen in het verhaal. (Deze les is niet vrij toegankelijk.)
Les 3: Rijm en beeldspraak
In deze derde les staat poëzie centraal. Leerlingen verdiepen zich in verschillende soorten rijm en doen er vingeroefeningen mee (eindrijm, mannelijk rijm, vrouwelijk rijm en glijdend rijm). Ook is aandacht voor beeldspraak. Naast het werken aan opdrachten met rijm en beeldspraak, oefenen leerlingen ook in het geven van een beargumenteerde mening over een gedicht. (Deze les is niet vrij toegankelijk.)
SCORE Nederlands vo/mboSCORE Nederlands vo/mbo

In een handomdraai je lessen klaar!

Bestel toegang
Wil je leerlingen verder helpen én efficiënt met je tijd omgaan? Met een abonnement beschik je onbeperkt over het lesmateriaal, dat je naar eigen wens mag aanpassen.
Heb je een docentaccount op SCORE?
Je kunt ook toegang bestellen tot álle leerlijnen, voor de gereduceerde prijs van € 99,50 per docent.
Gebruik alle lesplannen en lessen, verander ze, deel ze met je leerlingen, zet extra toetsen in en volg de resultaten. Neem meteen contact met ons op, dan maken we dit voor je in orde.