7.4 Globalisering

Een land met een open economie heeft een ________ importqoute
en een ________ exportqoute
A
hoge- hoge
B
lage- hoge
C
hoge- lage
D
lage- lage
1 / 11
volgende
Slide 1: Quizvraag
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Een land met een open economie heeft een ________ importqoute
en een ________ exportqoute
A
hoge- hoge
B
lage- hoge
C
hoge- lage
D
lage- lage

Slide 1 - Quizvraag

Wederuitvoer is 194,5 miljard

Totaal uitvoer goederen is 431,4 miljard

Bereken de wederuitvoer in procenten.
A
45,1%
B
45,10%
C
45,2%
D
45,20%

Slide 2 - Quizvraag

Globalisering

Slide 3 - Tekstslide

lesdoelen globalisering:
aan geven waarom internationale handel steeds verder toeneemt
aan  geven welke gevolgen heeft globalisering voor de werkgelegenheid
hoe je een goede concurrentiepositie behoudt

Slide 4 - Tekstslide

Waarom neemt internationale handel toe?
1) open stellen van grenzen ( handelsverdragen)
2) technologische ontwikkelingen  ( communicatie en transport)

Slide 5 - Tekstslide

Gevolg van globalisering: internationale arbeidsverdeling

producten worden daar gemaakt en geexporteerd waar men dat het beste en goedkoopste kan

Slide 6 - Tekstslide

Gevolg van globalisering voor Nederland
voordeel: Nederland heeft een open economie, dit levert dus veel internationale handel op
nadeel:grote bedrijven verplaatsen productie naar lagelonenlanden: voor laaggeschoolde werknemers hebben hier last van.


Slide 7 - Tekstslide

Gevolg van globalisering wereldwijd
ongelijke verdeling van de welvaart
negatieve gevolgen voor milieu 
uitputting energiebronnen

Slide 8 - Tekstslide

Wanneer heb je een goede concurrentiepositie als land?
goede kwaliteit goederen/diensten leveren
goed onderwijs
goede infrastructuur
investeren in innovaties

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Video