Ziektes door de eeuwen heen

Spaanse griep vs Corona
 • Er bestaan nu testen waarmee besmetting met het virus kan worden onderzocht
 • De overheid heeft nu de beschikking over betere communicatiemiddelen om de bevolking te informeren
 • Tegenwoordig zijn alle huizen in Europa aangesloten op riolering en hebben we schoon drinkwater
 • Tegenwoordig hebben we kennis over virussen en beschikken we over penicilline (uitgevonden in 1928)
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare school

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 7 videos.

Onderdelen in deze les

Spaanse griep vs Corona
 • Er bestaan nu testen waarmee besmetting met het virus kan worden onderzocht
 • De overheid heeft nu de beschikking over betere communicatiemiddelen om de bevolking te informeren
 • Tegenwoordig zijn alle huizen in Europa aangesloten op riolering en hebben we schoon drinkwater
 • Tegenwoordig hebben we kennis over virussen en beschikken we over penicilline (uitgevonden in 1928)

Slide 1 - Tekstslide

Spaanse Griep
een pandemie die in 1918 -1919 over de wereld raasde
De pandemie begon tijdens de Eerste Wereldoorlog
De griep ontstond helemaal niet in Spanje, maar waarschijnlijk op een legerbasis in Kansas, Amerika. De naam is ontstaan omdat de (inter)nationale media berichten plaatsten over een geheimzinnige ziekte bij de Spaanse regering. Dat werd de 'Spaanse Griep

Slide 2 - Tekstslide

Spaanse Griep
De Spaanse Griep maakte wereldwijd veel slachtoffers, behalve in Australië waar ze strenge quarantaineregels hadden. 
Sterftecijfers werden niet in alle landen bijgehouden, maar de schattingen variëren van 20 tot 50 miljoen. 
In verschillende golven werden steeds andere leeftijdsgroepen het slachtoffer van het virus. In de zomer van 1918 waren het vooral kinderen en bejaarden, in de herfst en winter werden vooral jong volwassenen ziek. 
Het openbare leven kwam stil te liggen; scholen, fabrieken en overheidsinstellingen werden gesloten

Slide 3 - Tekstslide

Vrouw met een griepmasker in 1919

Slide 4 - Tekstslide

Video
NOS op 3 -  Pandemie Spaanse Griep

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

Waar ontstond de Spaanse griep waarschijnlijk?
A
In Spanje natuurlijk, domme vraag
B
Juist niet in Spanje, maar in de VS
C
Juist niet in Spanje, maar in Nederland

Slide 7 - Quizvraag

In welk land maakte de Spaanse griep nauwelijks slachtoffers
A
Spanje
B
VS
C
Nederland
D
Australië

Slide 8 - Quizvraag

Wat was de meest effectieve manier om besmetting met de Spaanse griep te voorkomen?

Slide 9 - Open vraag

Pandemie
Een pandemie is een wereldwijde epidemie.
Zo'n pandemie verloopt vaak volgens een zelfde 'curve; een snelle groei in het aantal slachtoffers tot een hoge piek en daarna een redelijk snelle afname. De snelle groei in het aantal slachtoffers leidt tot problemen; het zijn er veel meer dan de medische zorg aan kan. Daarom probeert men maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. (quarantaine etc)
Zie volgende dia
De Spaanse griep is niet de grootste pandemie die over de wereld heeft geraasd, dat waren de pokken. Meer informatie vind je op dia 8

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Zet de virus in de juiste volgorde, van de meeste slachtoffers naar minder
A
pokken - Spaanse griep - mazzelen
B
Spaanse griep - mazzelen - pokken
C
Mazzelen - pokken - Spaanse griep
D
Pokken - mazzelen - Spaanse griep

Slide 14 - Quizvraag

Video
NOS op 3 - Coronavirus
(4:00)

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Video
Storm troopers
(0:30)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link

Spaanse griep vs Corona
 • Er bestaan nu testen waarmee besmetting met het virus kan worden onderzocht
 • De overheid heeft nu de beschikking over betere communicatiemiddelen om de bevolking te informeren
 • Tegenwoordig zijn alle huizen in Europa aangesloten op riolering en hebben we schoon drinkwater
 • Tegenwoordig hebben we kennis over virussen en beschikken we over penicilline (uitgevonden in 1928)

Slide 19 - Tekstslide

Noem een reden waarom de Spaanse griep waarschijnlijk dodelijker was dan Corona?
A
er werd meer gereisd ten tijde van de spaanse griep
B
men gaf elkaar vroeger veel vaker een hand
C
mensen woonden destijds dichter op elkaar

Slide 20 - Quizvraag

voor de liefhebber nog wat extra info over het Corona virus

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video


De pest in Europa
 • In 1347 komt de pest aan in Europa: via de Krim naar Italië
 • Via de handel verspreidt de ziekte zich razendsnel door Europa
 • De viezigheid en het ongedierte in de middeleeuwse steden helpen ook mee in het ontstaan van de grote pestepidemie van 1347 tot 1351
 • Uiteindelijk sterft 1/3 van de Europese bevolking, ongeveer 20 miljoen mensen.
De pest door de ogen van schilder Pieter Brueghel de Oude (1562). Voor veel mensen moet de pest zo zijn ervaren: overal dode mensen en complete steden die zijn verlaten.

Slide 23 - Tekstslide

De verspreiding van de pest tussen 1347-1351
1347
midden 1348
begin 1349
eind 1349
1350
1351
kleine uitbraak van de pest

Slide 24 - Tekstslide


Straf van God!
 • De oorzaken van de pest zijn pas in de 19e eeuw bekend geworden
 • Voor de mensen in de Middeleeuwen was de ziekte een straf van God
 • De mensen dachten dat God hen ging straffen, omdat ze niet goed en zondig hadden geleefd.
Flagellanten sloegen zichzelf om zo aan God te laten zien dat zij spijt hadden van hun zonden. De naam Flagellant komt van het Latijnse woord voor zweep: flagellum. Aan het eind van de leren riempjes zitten spijkers.

Slide 25 - Tekstslide

Video
Clipphanger: De Pest

Slide 26 - Tekstslide

0

Slide 27 - Video

Waarom woonden mensen in de Tijd van steden en staten zo graag in een stad? Kies het juiste antwoord.
A
In de stad was het schoner dan buiten de stad.
B
In de stad was het rustiger dan buiten de stad.
C
In de stad was veel te doen. Zo waren er vaak feesten en markten.
D
In de stad kwamen minder vaak ziektes voor dan buiten de stad.

Slide 28 - Quizvraag

Er stierven miljoenen mensen aan de pest. Waardoor maakte de pest zoveel slachtoffers?
Kies het juiste antwoord.
A
De mensen dachten dat de pest een straf van God was. Daarom wilden ze de zieken niet helpen, want ze dachten dat God dan nog bozer zou worden.
B
Alleen arme mensen stierven aan de pest. Dat kon de rijke mensen weinig schelen en dus kregen de arme mensen geen hulp.
C
Men wist niet wat de oorzaak van de ziekte was. Daardoor kon er geen goede manier bedacht worden om de ziekte uit te roeien.

Slide 29 - Quizvraag

De pest of zwarte dood.
In de 14e eeuw werd Europa geteisterd door een pandemie die we nog kennen als 'de pest' of de Zwarte dood. 

Slide 30 - Tekstslide

Pandemie
Een pandemie is een wereldwijde epidemie.
Zo'n pandemie verloopt vaak volgens een zelfde 'curve; een snelle groei in het aantal slachtoffers tot een hoge piek en daarna een redelijk snelle afname. De snelle groei in het aantal slachtoffers leidt tot problemen; het zijn er veel meer dan de medische zorg aan kan. Daarom probeert men maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen. (quarantaine etc)
Zie volgende dia
De Spaanse griep is niet de grootste pandemie die over de wereld heeft geraasd, dat waren de pokken. Meer informatie vind je op dia 8

Slide 31 - Tekstslide

De pest (14e eeuw)
 • zwarte dood of builenpest
 • naar de zwarte plekken en bulten die je kreeg van de ziekte
 • 1347 - 1352 
 • aantal doden geschat op
   75 tot 100 miljoen


Slide 32 - Tekstslide

Verspreiding van de pest
 • De pest verspreidde zich vanuit de Krim.
 • De pest werd naar Europa overgebracht door ratten op handelsschepen.
 • Ratten hadden vlooien met ziekte
 • Reizigers
 • Pelgrims 

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Tekstslide

Pestdokter
 • De pestdokter ging zieken bezoeken
 • Bescherming: masker met kruiden
   (tegen geur van de dood)
 • Remedie: Aderlaten maar was geen succes.

Slide 35 - Tekstslide

Verwoestende Ziekten
Oorzaken van Spaanse succes:
 • De indianen hadden geen paarden, staal en vuurwapens zoals kanonnen
 • De indianen waren verdeeld (burgeroorlogen) en sommige stammen vochten met de Spanjaarden mee
 • De belangrijkste oorzaak waren besmettelijke ziekten die de Spanjaarden meebrachten waar de indianen geen weerstand tegen hadden (griep, mazelen en pokken), 95% overleed hieraan!

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Vergeten geschiedenis
- Spanje heeft de Azteekse cultuur eigenlijk vernietigd. Er was weinig meer van over.
- Er was dus weinig informatie uit betrouwbare bron te vinden (originele teksten / gebouwen)
- 95 % van de inheemse indianen is verdwenen in de loop der tijd.
- Vooral gedood door ziektes, honger en oorlog. Dit ging soms zo snel waardoor ook de indianen grote gedeeltes van hun cultuur kwijt geraakt zijn.

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Video