quizz H4 4.1 tot en met 4.5

Ben je gereed voor de QUIZZ?
😒🙁😐🙂😃
1 / 20
volgende
Slide 1: Poll
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Ben je gereed voor de QUIZZ?
😒🙁😐🙂😃

Slide 1 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

De omtrek van dit figuur is ....
A
18
B
18 m
C
180 cm
D
180 mm

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


De formule voor de oppervlakte van een driehoek is …...
A
lengte x breedte x 2
B
zijde x bijbehorende hoogte
C
zijde x bijhorende hoogte x 2
D
0,5 x zijde x hoogte

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de oppervlakte van de driehoek.

Slide 4 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Schrijf de oppervlakte van de driehoek 1 en 3  op (met berekening).

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

2,5 dm³ = … cm³


Slide 6 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


0,6dm2=.........cm2
A
6
B
60
C
600
D
6000

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


3,4km2=.........m2
A
3 400
B
34 000
C
340 000
D
3 400 000

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Pim heeft een tuin van 4 m x 5 m. Hij wil de hele tuin beleggen met nieuw gras. Hoeveel vierkante meter
gras heeft Pim nodig? Schrijf alleen het getal op.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies


Met welke som reken je de omtrek van deze rechthoek uit?
A
9 + 3 + 9 + 3 =
B
2 x 9 + 2 x 3 =
C
18 + 6 =
D
2 x 3 + 2 x 9 =

Slide 10 - Quizvraag

Met alle sommen bereken je het goede antwoord!
Bereken de oppervlakte van de driehoek.
A
20cm2
B
18cm2
C
9cm2
D
10cm2

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de oppervlakte van deze rechthoek?
A
1m2
B
10kmm2
C
10m2
D
1km2

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de oppervlakte van de
rechthoek?

A
5cm2
B
7cm2
C
12,5cm2
D
10cm2

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet de eenheden uit het metriek stelsel op volgorde van groot naar klein
ca
are
ha
km²
dam²
cm²
mm²
hm²
dm²

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zet de eenheden uit het metriek stelsel op volgorde van groot naar klein
km
dam
cm
mm
m
hm
dm

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bereken de oppervlakte van driehoek PQR.
Alle maten zijn in mm.
Denk aan je berekening.

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

3,2 km² + 800 ha = ... km²
Zet er geen eenheid bij!

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul het rijtje in. Druk tussen ieder antwoord op enter. Zet er geen eenheden bij!

0,45 km² = ... m²
150000 dm² = ... ha
63000 mm² = ... dm²

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vul het rijtje in. Druk tussen ieder antwoord op enter. Zet er geen eenheden bij!

4 m = ... cm
13,3 km = ... dm
87 000 mm = ... hm

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe vond je de Quizz???

😒🙁😐🙂😃

Slide 20 - Poll

Deze slide heeft geen instructies