Podium- les 3

Welkom!
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
Dienstverlening en ProductenMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Feedback uit de vorige lessen:
Juf moet minder praten we willen meer zelf doen.
Huiswerk was de theorie voorbereiding, zo kunnen we snel aan de slag.
Hoe ziet de dag eruit staat op de volgede slide.
Aan het einde van de les:

1. Weten wij welke meet- en aftekengereedschappen er zijn
2. Kunnen wij de werkvolgorde voor de montage benoemen
(Controle met LessonUp vragen)
3. Staat het basispodium in elkaar

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Planning
 • Tafelchef
 • Meet- en aftekengereedschappen (huiswerk)
 •  Werkvolgorde
 • Werken aan podium
 • Opruimen
 • Afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Wijs per tafel een tafelchef aan. Van iedere groep zijn er 2 lln al eerder aan de beurt geweest. 
Tafelchef let ook tijdens de les op dat het netjes blijft, scheelt een hoop opruimen!


Project
Hondenmand

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik vorige les:
Wat maak je ook alweer bij ieder project?
Ander woord voor boodschappen/ onderdelenlijst = Materialenlijst.

Geeft inzicht in te gebruiken materialen, kosten, levertijd -> = voorbereiding project!


Priem
Rolmaat
Verstekhaak
Kraspen
Duimstok
Schuifmaat
Centerpons
Blokhaak

Slide 5 - Sleepvraag

Huiswerk was lezen hfdst 2 t/m par. 2.3
Dit gaat over verschillende soorten meet- en aftekengereedschappen. 
Maak de sleepvraag ter controle. 

Laat hierna de verschillende gereedschappen in het echt zien.  Zorg dat dit per tafel beschikbaar is. 

Werkvolgorde
- Aftekenen op de plank/balk waar de gaten komen
- Centergaatje maken met priem
- Boren
- Verzinken
- Schroeven (met schroefboormachine)

Slide 6 - Tekstslide

Hoe teken je de gaten af?
Priem (center)
Boor
Verzinkboor
Verzinken
Schroeven
+ werkvolgorde

Welke gereedschappen heb ik nodig om het podium in elkaar te zetten?

Slide 7 - Woordweb

Antwoorden:
 • Potlood
 • Blokhaak
 • Liniaal
 • Priem
 • Boor
 • Verzinkboor
 • Schroefboormachine

Laat schroefboormachines laten zien. Eentje voorzien van boor en andere voorzien van bitje. Uitleg welke gebruik je waarbij!
Dus niet schroef aandraaien met boor!
Zet in de juiste werkvolgorde: 
1
2
3
4
5
Aftekenen
Priem gebruiken
Boren
Verzinken
Schroeven

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Podium
-Zet het podium in elkaar
- Start met het maken van de ontworpen componenten
(verdeel de taken!)
- Maak foto's van het maakproces

Slide 9 - Tekstslide

Groepjes starten met het podium maken.
Laat ze de taken verdelen.

Voor groepjes die al verder zijn, deze kunnen ook de lichtbalk al aftekenen, boren en zetten. Let op de werkvolgorde!
Opruimen - tafelchef
- Tafelchef is verantwoordelijk voor:
 • opgeruimde tafel
 • er is geveegd rondom de tafel
 • gereedschappen compleet en weer netjes op tafel 
- Opruimen binnen 10 minuten
- Iedere week is een ander groepslid tafelchef!

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opruimen
timer
10:00

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wijs het gereedschap aan:

Slide 12 - Tekstslide

Laat per tafel een leerling het juiste gereedschap aanwijzen/ laten zien.
(Boek blz 126- 131)
-blokhaak
-centerpons
- verstekhaak
- kraspen 
- rolmaat
- duimstok
- liniaalBenoem de werkvolgorde voor de montage van het poduim

Slide 13 - Woordweb

Antwoord:
- aftekenen
- priem 
- boren
- verzinken
- schroeven

Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer voorbeelden krijgen
meer oefeningen maken
de leerstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
nog meer te weten komen over de leerstof
niet meer te weten komen over de leerstof
nog iets anders (vul de vraag op de volgende slide in)

Slide 14 - Poll

Lesdoelen:
Meet- en aftekengereedschappen
Werkvolgorde montage

Dit wil ik graag volgende les doen:

Slide 15 - Woordweb

Evaluatie en reflectie:
Hoe ging de les vandaag?

Geen huiswerk of herhalen -hfdst 2= eerdere huiswerk.