Rocks - creatieve opdracht voor het filmbezoek

Rocks
Vo bovenbouw / mbo
creatieve opdracht vooraf
Picasso portret
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 8 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Rocks
Vo bovenbouw / mbo
creatieve opdracht vooraf
Picasso portret

Slide 1 - Tekstslide

Tijd: 60 minuten (totale tijd)

Nodig: Uitgeprinte foto’s van leerlingen, tijdschriften, scharen, lijm, stevig papier als basis voor de portretten. 

Lesindeling:
1. Uitleg - 5 min
2. Onderzoek Picasso - 5 min 
3. Zelfportretten maken - 40 min 
4. Nabespreking - 10 min

Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen die in de LessonUp staan. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst. Je kunt de iconen verplaatsen en je mag ze allemaal bespreken met de leerlingen, maar je mag er ook een paar uitkiezen. 
In Rocks speelt identiteit een belangrijke rol. In de film krijgen de hoofdrolspeler de opdracht een Picasso portret van zichzelf te maken. 
Wat voor soort schilderijen maakte Picasso?

Slide 3 - Tekstslide

1. Uitleg 5 min

In de film Rocks zijn identiteit, afkomst, je plek vinden in de maatschappij en je toekomstbeeld belangrijke thema’s. De hoofdpersonen in de film krijgen tijdens een les de opdracht om een portret van zichzelf te maken in Picasso-stijl. 
Bespreek met de leerlingen of ze weten wat voor soort schilderijen Picasso maakte en bekijk de voorbeelden op de volgende slides.

Slide 4 - Tekstslide

2. Onderzoek Picasso - 5 min 
Bekijk en bespreek de voorbeeld schilderijen op deze en de volgende slide. Wat valt de leerlingen op? Maak een woordweb met behulp van slide 6.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Picasso portret

Slide 6 - Woordweb

Bespreek de voorbeelden en verzamel in een woordweb de belangrijkste eigenschappen van een typisch “Picasso-portret”.
Deze informatie nemen de leerlingen mee in het ontwerpen van hun zelfportret in Picasso-stijl.
Nu jullie! Maak een zelfportret in Picasso-stijl. 
Wat denk je dat mensen zien als ze naar jou kijken? 
Verwerk jouw (culturele) achtergrond, hobby's en karaktereigenschappen in jouw portret. 
Maak tekeningen of schilder, maar je kunt ook gebruik maken van plaatjes of foto's en die in jouw portret verwerken. 

Slide 7 - Tekstslide

3. Zelfportretten maken - 40 min 

Daag de leerlingen uit om zelf een Picasso-portret te maken. Stimuleer de leerlingen om echt abstracte portretten te maken met objecten die centraal staan voor hun achtergrond eromheen of erin verwerkt. Zorg dat ze reflecteren op hoe ze zichzelf zien en wat belangrijke vormende elementen zijn in hun achtergrond. Maar wijs de leerlingen er ook op dat je in beeld kunnen brengen hoe je naar jezelf kijkt, maar ook met behulp van je zelfportret kunt reflecteren op hoe anderen over jou oordelen. Stel bijvoorbeeld de volgende vragen om ze aan het denken te zetten:
  • Wat denk je dat mensen zien als ze naar jou kijken? 
  • Wat zijn volgens jou belangrijke uiterlijke eigenschappen? 
  • Komt er een schoonheidsideaal voort uit jouw cultuur, jouw afkomst? 
  • Weet jij van jezelf wat uit jouw achtergrond (cultuur, familie, omgeving) bepalend is voor hoe jij bent opgevoed? 
Bij het maken van hun zelfportret kunnen leerlingen gebruik maken van geprinte foto’s, maar ook plaatjes of foto’s uit tijdschriften knippen. Door verschillende bronnen te combineren maken ze een creatief portret in Picasso stijl en kunnen ze weergeven hoe ze denken dat anderen hen zien. 
Vind je zelf dat jouw portret geslaagd is? 
Herkent de rest van de klas de maker van het portret?

Slide 8 - Tekstslide

4. Nabespreking - 10 min

Bespreek na afloop de verschillende portretten en de keuzes die de leerlingen gemaakt hebben met behulp van de volgende vragen: 
  • Waarom ziet hun portret er zo uit? 
  • Waar hebben ze hun keuzes op gebaseerd? 
  • Wat willen ze benadrukken en wat juist niet? 
  • Vinden anderen dat het een geslaagd zelfportret is? 
  • Is dit ook hoe zij de maker zien of missen ze nog elementen?