H8 Geluid P3

Geluidsterkte
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, gLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Geluidsterkte

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen Geluidsterkte
Je kunt uitleggen wat de amplitude van een trilling is en in welke eenheid deze gemeten wordt. 
Je weet met welk apparaat je de geluidssterkte kunt meten. 
Je kunt uitleggen waarom de geluidssterkte meestal aangegeven wordt in decibel(A). 
Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen de gehoordrempel en de pijngrens. 
Je kunt uitleggen dat je gehoor niet voor alle frequenties even gevoelig is. (plusstof)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Introductie
Heel harde geluiden hoor je niet alleen, je voelt ze soms ook. Het geluid in een disco of bij een popconcert staat soms zo hard dat vooral de lage tonen doordreunen tot in je maag.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Amen break
De Amen break is een sample (een kort muziekfragment) die in veel hiphopmuziek gebruikt wordt. 

 De geluidssterkte geeft aan hoe hard het geluid is dat wordt geproduceerd door de geluidsbron.

Slide 4 - Tekstslide

De sample duurt iets meer dan vijf seconden waarbij harde en minder harde slagen op de drum elkaar afwisselen. In figuur 1 zie je hoe een computer deze sample weergeeft.


De amplitude van een trilling
Als een basluidspreker het geluid van een bass drum laat horen, kun je de conus zien trillen. 

Amplitude = de afstand tussen het midden en de uiterste stand. 

 De geluidssterkte wordt bepaald door de amplitude. Hoe harder een geluid, hoe groter de amplitude. 

Slide 5 - Tekstslide

Die trilling wordt heviger als je het geluid harder zet. De drukverschillen in de omringende lucht worden dan ook groter. Daardoor klinkt het geluid harder. 

 Bekijk in figuur 2 de afstand tussen het midden van de trillingen en hun uiterste stand. Dat noem je de amplitude van de trillingen:
De decibelschaal
De sterkte van geluid kun je meten in decibel (dB). 

Je meet geluidsterkte met een decibelmeter (figuur 3). 

Slide 6 - Tekstslide

Festival of concert app telefoon

Decibel(A) 
De geluidssterkte wordt meestal aangegeven in decibel(A) (dB(A)). 

De (A) geeft aan dat er bij de meting rekening is gehouden met het menselijk gehoor. 

Slide 7 - Tekstslide

Hoge en lage tonen hoor je namelijk minder goed en daar houdt de dB(A)-schaal rekening mee.
Geluidssterkte en afstand
 
Met een decibelmeter kun je nagaan of een scooter met een verbrandingsmotor niet te veel lawaai maakt. De geluidssterkte moet daarbij op een vaste afstand van de uitlaat gemeten worden. Dat is nodig omdat de geluidssterkte afhangt van de afstand tot de geluidsbron: op twintig centimeter van de uitlaat meet je een grotere geluidssterkte dan op tachtig centimeter. 

Slide 8 - Tekstslide

Een elektrische scooter maakt veel minder herrie dan een scooter die op benzine rijdt.
Tabel 1: De geluidssterkte in verschillende situaties.


Een geluidssterkte van 0 dB(A) betekent niet dat er geen geluid is. Het geluid is echter zo zwak, dat je het niet (of nauwelijks) kunt horen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gehoordrempel en pijngrens 
Gehoordrempel - Hierbij begin je het geluid net te horen. 0 dB

Pijngrens - Het punt waarbij geluidsterkte pijn begint te doen. 
(140 dB)

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
8.3 1 t/m 12

Blz 202 t/m 209


Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies