Samenvatting en paragraaf 4

Samenvatting & paragraaf 4
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Samenvatting & paragraaf 4

Slide 1 - Tekstslide

Ecologie
 • Het gebied binnen de Biologie dat de relaties tussen organismen onderling en hun omgeving (milieu) onderzoekt.

                       Milieu                                            Organisme

Slide 2 - Tekstslide

Biotisch
Abiotisch
Wind
Lucht
Zuurstof
Water
Grond
Roofvijanden
Soort
genoten
Plant
Bacterie
Voedsel

Slide 3 - Sleepvraag

Invloed milieu op organisme
 • Biotische factoren: invloed afkomstig uit de levende natuur.

 • Abiotische factoren: invloed afkomstig uit de levenloze natuur.

Slide 4 - Tekstslide

Noteer een abiotische factor uit de informatie die invloed heeft op de
overlevingskansen van organismen
in het zeewater voor de kust van
Zuid-Amerika.

Slide 5 - Open vraag

Het is midden in de zomer en overal is het kurkdroog. Twee dassen vechten met elkaar om bij een poeltje water te kunnen drinken.
Welke uitspraak hierover is juist?
A
Deze dassen zijn voor elkaar een abiotische factor.
B
Deze dassen zijn voor elkaar een biotische factor.
C
Deze dassen zijn voor elkaar een abiotische factor en een biotische factor.

Slide 6 - Quizvraag

Organisatieniveaus
 • Je kunt binnen de ecologie kijken naar verschillende biologische niveaus:
 • Individu, populatie, levensgemeenschap, ecosysteem, biosfeer.

Slide 7 - Tekstslide

Zet op goed volgorde van organisatie niveau
1
2
3
4
Populatie
Levens
gemeenschap
Ecosysteem
Biosfeer

Slide 8 - Sleepvraag

Onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de konijnen op Vlieland
A
Individu
B
Populatie
C
Ecosysteem
D
Levensgemeenschap

Slide 9 - Quizvraag

Onderzoek naar de invloed van schimmels in de grond op de bomen in een bos
A
Individu
B
Populatie
C
Ecosysteem
D
Levensgemeenschap

Slide 10 - Quizvraag

Ecosysteem
In een ecosysteem bevinden zich verschillende rollen:

 • Carnivoor (vleeseter)
 • Herbivoor (planteneter)
 • Omnivoor (alleseter)

Slide 11 - Tekstslide

Welke componenten horen bij een ecosysteem?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Biotische factoren
B
Planteneters
C
Vleeseters
D
Abiotische factoren

Slide 12 - Quizvraag

Voedselketens
 • Elke soort organisme is een voedselbron voor
  een andere soort.

 • Voedselketen begint altijd met een plantensoort!

 • De pijlen wijzen naar het volgende organisme 
  in de keten!

Slide 13 - Tekstslide

Autotroof en Heterotroof

Slide 14 - Tekstslide

Fotosynthese

                   +                      -->                       +
Verbranding

                   +                      -->                       +
______________________________________________________
Koolstofdioxide
Koolstofdioxide
Zuurstof
Zuurstof
Water
Water
Glucose
Glucose

Slide 15 - Sleepvraag

Waar start een voedselketen mee?
A
Herbivoren
B
Omnivoren
C
Planten
D
Planteneters

Slide 16 - Quizvraag

Zet in de goede volgorde

Slide 17 - Sleepvraag

Consument 3
Consument 1
Consument 2
Heterotroof
Autotroof
Producent

Slide 18 - Sleepvraag

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 19 - Tekstslide

Voedselweb
In ecosystemen zijn vaak meerdere voedselketens mogelijk => voedselweb.

Slide 20 - Tekstslide

Vul in het schema van het voedselweb de volgende organismen op de juiste plaats in (zie afbeelding). 
bladluis 
buizerd 
konijn 
lieveheersbeestje 
merel 
planten 

Slide 21 - Sleepvraag

Piramide van aantallen & biomassa

Slide 22 - Tekstslide

In een voedselketen wordt de biomassa in elke volgende schakel groter.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 23 - Quizvraag

Kringloop
 • Behalve elkaar opeten gaan organismen ook dood.

 • Resten van organismen worden afgebroken door afvaleters.
 • Overgebleven resten worden afgebroken door bacteriën en schimmels (reducenten).

Slide 24 - Tekstslide

Afvaleters
Detrituseters: Consumenten die dode organismen opeten. Ze breken dit verder af tot fijner dood organisch materiaal.

Slide 25 - Tekstslide

Tot welke groep behoren de afvaleters
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 26 - Quizvraag

Reducenten
Reducenten => schimmels en bacteriën die dood organisch materiaal helemaal afbreken tot mineralen.Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk
 • Biologie Zelf Doen: opdracht 10 t/m 13.
 • Vragenboekje: paragraaf 4

 • Leren voor het SO.
 • Nakijken paragraaf 1 t/m 3.

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Maak een voedselweb bij de video over de eikenprocessierups.

Slide 30 - Open vraag