hoofdstuk ecologie BS 2 voedselrelaties vwo 2

Planning

Herhaling
Leerdoel
Theorie
Filmpjes
Quiz
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Planning

Herhaling
Leerdoel
Theorie
Filmpjes
Quiz

Slide 1 - Tekstslide

Biotisch
Abiotisch
Wind
Lucht
Zuurstof
Water
Grond
Roofvijanden
Soort
genoten
Plant
Bacterie
Voedsel

Slide 2 - Sleepvraag

Zet op goed volgorde van organisatie niveau
1
2
3
4
Populatie
Levens
gemeenschap
Ecosysteem
Biosfeer

Slide 3 - Sleepvraag

Leerdoelen
Je kan in een ecosysteem de voedselrelaties aangeven
Belangrijke begrippen zijn : 
  • voedselbron, voedselketen, voedselweb 

Slide 4 - Tekstslide

Thema 6: Ecologie
Basisstof 2: Voedselrelaties

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een ecosysteem

Slide 6 - Woordweb

Welke componenten horen bij een ecosysteem?
(meerdere antwoorden mogelijk)
A
Biotische factoren
B
Planteneters
C
Vleeseters
D
Abiotische factoren

Slide 7 - Quizvraag

Ecosysteem
Een meer als klein ecosysteem met verschillende populaties

Planten
Planteneters
Vleeseters

Slide 8 - Tekstslide

Voedselketens
Elke soort organisme is een voedselbron
voor een andere soort

Voedselketen begint altijd met een plantensoort

De pijlen wijzen naar het volgende organisme
in de keten!

Slide 9 - Tekstslide

Voedselweb
In ecosystemen zijn vaak meerdere voedselketens mogelijk

Slide 10 - Tekstslide

autotroof en heterotroof

Slide 11 - Tekstslide

Waar start een voedselketen mee?
A
Herbivoren
B
Omnivoren
C
Planten
D
Planteneters

Slide 12 - Quizvraag

Producenten, consumenten
1e schakel in keten: producenten
--> altijd planten

2e en 3e schakel: consumenten
--> dieren
(2e schakel: planteneters)
(3e schakel: vleeseters)

Slide 13 - Tekstslide

Zet in de goede volgorde

Slide 14 - Sleepvraag

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 15 - Tekstslide

Consument 3
Consument 1
Consument 2
Heterotroof
Autotroof
Producent

Slide 16 - Sleepvraag

Kringloop
Behalve elkaar opeten gaan organismen ook dood

- Resten van organismen worden afgebroken door afvaleters
- Overgebleven resten worden afgebroken door bacteriën en schimmels (reducenten)

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeelden afvaleters

Slide 18 - Tekstslide

Tot welke groep behoren de afvaleters
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 19 - Quizvraag

Zet de volgende organismen in de juiste volgorde om een voedselketen te vormen.
-->
Vlierbes
Kikker
Havik
Sprinkhaan
Adder

Slide 20 - Sleepvraag

Samenvatting
  • Biotische en abiotische factoren spelen een rol in ecosystemen
  • Organismen eten andere organismen --> voedselketen
  • Meerdere voedselketens vormen een voedselweb
  • Producent -> consument 1e orde -> consument 2e orde -> etc
  • Autotroof -> altijd een groene plant -> maakt zijn eigen voedsel dmv fotosynthese
  • Heterotroof -> heeft altijd een ander organisme nodig om zich zelf te voeden

Slide 21 - Tekstslide

Extra uitleg
Wil je nog extra uitleg bij deze basisstof, kijk dan op de volgende slide :

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Aan de slag!
Online de volgende opdrachten maken :

5 t/m 11 maken

Vergeet niet om na te kijken

Slide 24 - Tekstslide