Prefixes and Suffixes

Wat is het verschil?
Communication          Miscommunication
Like             Dislike
Kind              Kindness
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat is het verschil?
Communication          Miscommunication
Like             Dislike
Kind              Kindness

Slide 1 - Tekstslide

Prefixes / Voorvoegsels
Komen voor het woord

Veranderen de betekenis van het woord

Slide 2 - Tekstslide

Prefixes / Voorvoegsels

 (Non)sense                 (Im)possible              (Un)used              
  (Il)legal                         (In)compatible         (Ir)responsible
 (Dis)appear                 (Re)play                       (Mis)behave

Slide 3 - Tekstslide

Suffixes / Achtervoegsels
Komen achter het worod

Veranderen de betekenis van het woord

Slide 4 - Tekstslide

Suffixes / Achtervoegsels
Met -er: degene die de actie doet: Teach(er)
Werkwoord naar zelfstandig naamwoord: Pay(ment) / Paint(ing)
Bijwoord of bijvoeglijk naamwoord naar zelfstandig naamwoord: Kind(ness)

Slide 5 - Tekstslide

Wat komt er voor "sense"
A
Non
B
Un
C
Ir
D
Dis

Slide 6 - Quizvraag

Wat komt er voor "possible"
A
Non
B
Dis
C
Im
D
Ir

Slide 7 - Quizvraag

Wat komt er voor "appear"
A
Un
B
Dis
C
Non
D
Ir

Slide 8 - Quizvraag

Wat komt er voor "play"
A
Mis
B
Re
C
Un
D
Ir

Slide 9 - Quizvraag

Wat komt er achter "teach"
A
ment
B
ness
C
er
D
ing

Slide 10 - Quizvraag

Wat komt er achter "sad"
A
er
B
ing
C
ment
D
ness

Slide 11 - Quizvraag

Wat komt er achter "punish"
A
ment
B
ness
C
er
D
ing

Slide 12 - Quizvraag

Wat komt er achter "end"
A
ment
B
ness
C
ing
D
er

Slide 13 - Quizvraag