cross

5 De Islam in Europa

5 De islam in Europa


Lesdoel= Hoe ontstond de Islam en verspreidde deze godsdienst zich?
Maar eerst even een herhaling
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenishavo, vwoLeerjaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

5 De islam in Europa


Lesdoel= Hoe ontstond de Islam en verspreidde deze godsdienst zich?
Maar eerst even een herhaling

Slide 1 - Tekstslide

De eerste stand:
De geestelijken. Zij zorgden voor alles wat met geloof te maken had.
De tweede stand:
De adel. Zij bestuurden het land, verzorgden de rechtspraak en verdedigden het land als er oorlog was. 
De derde stand:
De rest van de bevolking. Zij zorgden voor het voedsel.
In de Middeleeuwse standenmaatschappij hadden de eerste en de tweede stand alle rechten, en de derde stand vrijwel alle plichten (zoals het betalen van belasting).

Aan deze verdeling werd niet getwijfeld: God heeft het zo gewild.
Klik op de afbeelding

!
Geef een omschrijving 
(=minimaal
5 zinnen) over deze afbeelding

Doe het zo:

"In de Middeleeuwen... 

Slide 2 - Tekstslide

5 De islam in Europa


Lesdoel= Hoe ontstond de Islam en verspreidde deze godsdienst zich?

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je al over de islam

Slide 4 - Tekstslide

Ontstaan
 • Mohammed krijgt een visioen
 • "Allah is de enige god en jij bent zijn profeet"
 • Mohammed moest deze boodschap verkondigen

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Het ontstaan van de islam
 • Mensen hadden geen interesse in zijn verhaal en joegen Mohammed weg.
 • In 622 vluchtte Mohammed van Mekka naar Medina.
 • In Medina sloeg de boodschap wel aan en veel mensen gingen in Allah geloven: moslim.
 • Het jaar 622 werd het begin van de islamitische jaartelling.

Slide 7 - Tekstslide

De inhoud van de islam
 • De woorden die Allah aan Mohammed openbaarde staan opgeschreven in de Koran: heilige boek van de moslims.
 • Hierin staan ook verhalen over eerdere profeten, zoals Jezus en Mozes. Deze verhalen staan ook in de Bijbel.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste leefregels voor een moslim?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

5 De islam in Europa


Lesdoel= Hoe ontstond de Islam en verspreidde deze godsdienst zich?

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Woorden/namen die je niet kent...........De verspreiding van de Islam

Slide 14 - Tekstslide

Aan het werk
 • Maak een woordenlijst bij par 5
 • Lees t/m par 5
 • Maak t/m par 5
 • Leer t/m par 5
 • Maak een sv
 • bekijk lessonup
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

De kloosterlingen behoren tot de
A
bisschoppen
B
horigen
C
abt
D
geestelijken

Slide 16 - Quizvraag

Een horige behoorde tot de ....
A
1e stand
B
2e stand
C
3e stand
D
ridder

Slide 17 - Quizvraag

Wat is de beste omschrijving van het begrip ‘geestelijken’?
Kies het juiste antwoord.
A
mensen die in God geloven
B
mensen die iedere week naar de kerk gaan
C
mensen die in dienst zijn van de kerk
D
mensen die voor andere mensen bidden

Slide 18 - Quizvraag

Een vrouwelijke monnik wordt een non genoemd.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Door het harde leven gingen veel mensen het christendom extra belangrijk vinden. Waarom was dat zo?
A
De mensen hoopten dat God hen zou beschermen tegen honger, ziekte en dood.
B
In de Bijbel staat hoe je betere medicijnen kunt maken en hoe je grotere oogsten kunt krijgen.
C
Als je christen was, mocht je in een klooster wonen. Daar was wel genoeg voedsel.
D
Als je arm, maar goed geleefd had, werd je na je dood erg rijk in de hemel.

Slide 20 - Quizvraag

Wat is niet een van de vijf zuilen van de islam?
A
1 keer in je leven naar Mekka gaan
B
Vaak naar de moskee gaan
C
Geld geven aan arme mensen
D
5 keer per dag bidden

Slide 21 - Quizvraag

Wat is niet een van de vijf zuilen van de islam?
A
Meedoen aan de Ramadan (vasten)
B
Bidden
C
Geen varkensvlees eten
D
Allah en Mohammed eren (geloofsbelijdenis)

Slide 22 - Quizvraag

Wat is het heilige boek van de moslims?
A
Het oude testament
B
De Koran
C
De islam
D
De Cordoba

Slide 23 - Quizvraag

Mohammed vertrok naar de stad Medina in het jaar
A
622
B
623
C
620
D
630

Slide 24 - Quizvraag

Volgens de Islamitische jaartelling is het nu
A
1398
B
1441
C
622
D
2020

Slide 25 - Quizvraag

Vanuit Medina veroverenden de moslims grote delen van
A
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Italië
B
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Spanje
C
Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Italië
D
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Frankrijk

Slide 26 - Quizvraag

Laatste vraag ........De twee hoofdstromingen in de islam zijn
A
Soennieten en sjiieten
B
Soennieten en wahabieten
C
Sjiieten en wahabieten
D
Soennieten en Jesubieten

Slide 27 - Quizvraag