H4 Leesvaardigheid Duits

Leesvaardigheid Duits
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Leesvaardigheid Duits

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opbouw van een tekst

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Der Aufbau eines Textes
Titel
Einleitung
Absatz
bron
Bild

Slide 3 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leesstrategieën

Slide 4 - Tekstslide

Verder met H3A
Verder met V3A


Welke leesstrategieën ken je al ?

Slide 5 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Soorten leesstrategiën
 • voorspellen
 • voorkennis gebruiken
 • structuur van de tekst ontdekken / gebruiken
 • skimmen
 • scannen / selectief lezen
 • gedetaillieerd lezen 
 • woordbetekenissen afleiden of raden

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorspellen
Kijk naar titel, plaatjes, onderschriften, tussenkopjes en of opvallende woorden. 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis gebruiken
Door het gebruik van voorkennis kun je eventueel gebrek aan woordkennis compenseren. Je kunt de tekst dus begrijpen zonder dat je alle (moeilijke) woorden moet kennen of opzoeken. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Skimmen
De tekst snel en globaal doorlezen. 
Bij korte teksten: kijk naar de eerste en laatste zin van de alinea (ELZA-methode).
Bij lange teksten: lees de inleiding, eerste en laatste zinnen van de volgende alinea's. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Scannen
Je scant de tekst om een bepaald stukje informatie te vinden. Je leest dus selectief. Als je opzoek bent naar maar één bepaald gegeven, maak je gebruik van scannen. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Structuur ontdekken en gebruiken
Je moet verbanden tussen delen van een tekst kunnen herkennen en aangeven. Denk hierbij aan conclusies, opsommingen, voorbeelden, verwijzingen etc. Hierbij zijn de signaalwoorden erg belangrijk! 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Intensief (gedetailleerd lezen)
Een (korte) tekst of een gedeelte intensief lezen om de vraag te kunnen beantwoorden. 
De tekst: uitpluizen, verbanden ontdekken en leggen. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordbetekenissen raden / afleiden
Woordenboek gebruiken is handig, maar kost heel veel tijd. 
 • Lijkt het woord op het Nederlands of Engels?
 • Spreek het woord in gedachten uit. 
 • Hak het woord in stukjes.
 • Kijk naar de context waarin de zin staat. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kurzer Text
Langer Text
Scantext
Lückentext

Slide 14 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Veel voorkomende woorden / zinnen in het examen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veelvoorkomende examenvragen top 10

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was ist der Kern des 4. Absatzes?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was geht aus dem 2. Absatz hervor?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was macht der 3. Absatz deutlich?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was wird im 1. Absatz über ... gesagt?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal
Was kann man aus dem letzten Absatz schließen?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was wird damit gemeint?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Was sollen die Zeilen zum Ausdruck bringen?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Vertaal:
Was passt im Sinne des Textes in die Lücke im Absatz 3?

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie schließt dieser Satz an den vorhergehenden Satz an?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welche Aussage stimmt mit dem 1. Absatz überein?

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Der geheime Gönner von Görlitz
Seite 159/160
Lies den Titel, schaue dir die Fotos an und lese die Einlleitung

timer
1:00

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Görlitz

Slide 28 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

onbekende woorden

Slide 29 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Lies den Text
Beantworte die Fragen bei 7 und 8 
Ihr dürft zu zweit arbeiten. 
Lies den Text, kein Google Vertaler
Probiere die Lesestrategieën bewust einzusetzen
timer
15:00

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Frage 4
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Frage 5
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Frage 6
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Frage 7
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Frage 8
A
A
B
B
C
C
D
D

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke strategieën heb je toegepast?
Voorkennis gebruiken
voorspellen
skimmen
scannen
structuur herkennen
intensief lezen
woorden raden

Slide 36 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Hausaufgaben
lernen D1  Seite 199 N-D  (maandag) 

Extra oefenen voor Lees/luistertoets? 
Aufgabe 3 und 4  of lees een Duitse krantenartikel ( leesdossier) en kijk een Duitse serie :) 

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies