Beweging - De raaklijn

Beweging

De raaklijn
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Beweging

De raaklijn

Slide 1 - Tekstslide

Hoofdstuk Beweging
Beweging - De raaklijn
Beweging - De oppervlaktemethode
Beweging - De valversnelling
Beweging - Gemiddelde snelheid
Beweging - Versnelling
Beweging - (x,t)-diagram
Beweging - (v,t)-diagram

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het eind van de les kan je...

... de formule voor de momentale snelheid en versnelling begrijpen en toepassen
... een correcte raaklijn tekenen

Slide 3 - Tekstslide

Raaklijn
In het diagram rechtsonder is de snelheid v niet constant in het (xt)-diagram. Om dan toch de snelheid op (bijvoorbeeld) tijdstip tA = 1,65 s te kunnen bepalen, moet je de momentale snelheid op dat tijdstip bepalen.

Simpelweg de positie x bepalen op tA = 1,65 s en x door t delen, is niet correct. Immers, we bepalen de snelheid met de formule:Met alleen een enkele x en een enkele t hebben we nog geen Δx en Δt, dus kunnen we hier geen snelheid mee bepalen.


vgem=ΔtΔx=tetbxexb

Slide 4 - Tekstslide

Raaklijn
Kijk nog eens goed naar het diagram; de snelheid verandert in de tijd. De snelheid is direct gelinkt aan de helling van de kromme. De helling kan je niet bepalen uit een waarde van een enkele x en een enkele t alleen.Om de snelheid in A te bepalen, moet de snelheid in A bepaald worden met een Δx en Δt. 

Er moet een lijn getekend worden die de helling zo
 goed mogelijk raakt, een
raaklijn. Uit die raaklijn kan wel een Δx en Δt bepaald worden, en dan ook de snelheid in A.

Slide 5 - Tekstslide

Raaklijn
Een raaklijn kan je heel klein tekenen zoals in de figuur hieronder (links), maar dat is onvoldoende. Je kan een Δx en een Δt bepalen, maar die zijn wel erg klein en daardoor kunnen er fouten gemaakt worden bij het bepalen van Δx en Δt.
Ook kan de raaklijn het punt in A niet goed raken waardoor fouten kunnen gemaakt worden. 

Neem dan de raaklijn zo lang mogelijk zoals in het rechtse
diagram. Zodoende kan je nauwkeurig een Δx en Δt bepalen.

Slide 6 - Tekstslide

Raaklijn
Met die Δx en Δt kan je de momentale snelheid berekenen
met de volgende formule:


waarin:
vt   = momentale snelheid (m/s)
Δx = verplaatsing (m)
Δt = tijdstoename (s)


... staat erbij om aan te geven dat er Δx en Δt gebruikt zijn om de momentale snelheid uit te rekenen. Schrijf dit er ook bij!

Er geldt dat hoe steiler de raaklijn loopt, hoe groter de snelheid is.


vt=(ΔtΔx)raaklijn
(...)raaklijn
vt=1,65 s=(ΔtΔx)raaklijn
vt=1,65 s=6,004,850,85=0,67 ms1

Slide 7 - Tekstslide

Raaklijn
Op een vergelijkbare manier kan je ook met Δv en Δt de momentale versnelling berekenen met de formule:


waarin:
at   = momentale versenlling (m/s²)
Δv = snelheidsverandering (m)
Δt = tijdstoename (s)


... staat erbij om aan te geven dat er Δv en Δt gebruikt zijn om de momentale versnelling uit te rekenen. Schrijf dit er ook bij!

Er geldt dat hoe steiler de raaklijn loopt, hoe groter de versnelling is.
at=(ΔtΔv)raaklijn
(...)raaklijn
at=1,65 s=(ΔtΔv)raaklijn
at=1,65 s=6,004,850,85=0,67 ms2

Slide 8 - Tekstslide

Opgaven
Opgaven zijn op papier gegeven

Slide 9 - Tekstslide

Opgaven

Slide 10 - Tekstslide