309 - 4H - (samenvatting)

Natuurkunde
1) Pak je natuurkunde spullen.
2) Berg je telefoon en tas op
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Natuurkunde
1) Pak je natuurkunde spullen.
2) Berg je telefoon en tas op

Slide 1 - Tekstslide

3.1 Krachten in 
soort

NIET leren: 
- blz 80 vanaf "spierkracht en
   veerkracht"
- voorbeeld 1 en 2

Belangrijkste opdrachten: 7 en 9

vector

normaalkracht


schuifwrijvingskracht
rolweerstandskracht
luchtweerstandskracht
Fz=mg

Slide 2 - Tekstslide

3.2 Krachten 
samenstellen

Leer of parallellogrammethode
of kop-staartmethode, niet beide.

Belangrijkste opdrachten: 22 en 25

krachten langs een lijn

parallellogram-methode

krachten loodrecht op elkaar:
Fres=((F1)2+(F2)2)

Slide 3 - Tekstslide

3.3 Krachten 
ontbinden

Theorie: alles.
Extra aandacht: krachten bij een
                                  helling (blz 91).

Belangrijkste opdrachten: 32 en 36

ontbinden in componenten

krachten verticaal en horizontaal

krachten bij een helling

Slide 4 - Tekstslide

3.4 Krachten bij
constante 
snelheid


Theorie: alles.
Extra aandacht: voorbeeld 5 (p96).

Belangrijkste opdrachten: 45 en 46
eerste wet 
van Newton

Slide 5 - Tekstslide

3.5 Krachten bij
versnellen of 
vertragen


Theorie: alles.


Belangrijkste opdrachten: 57 en 61

tweede wet 
van Newton

vrije val

val met weerstand

Slide 6 - Tekstslide

Maak het werkblad
timer
1:00

Slide 7 - Tekstslide

Vector
Aangrijpingspunt
Richting
Grootte
Zwaartekracht
Normaalkracht

Slide 8 - Tekstslide

Rolwrijvingskracht              Schuifwrijvingskracht
Luchtwrijvingskracht

Slide 9 - Tekstslide

De krachten bij elkaar op te tellen.
De krachten van elkaar af te trekken.
De stelling van Pythagoras
Fres=((F1)2+(F2)2)
parallellogram

Slide 10 - Tekstslide

Laat alle krachten in hetzelfde punt aangrijpen
Kies een schaal voor de tekening, of leidt deze af.
                Teken een hulplijn evenwijdig aan F1 door de punt van F2.
                Teken een hulplijn evenwijdig aan F2 door de punt van F1.
Teken Fres vanaf het aangrijpingspunt naar het kruispunt van de twee hulplijnen. 
Meet deze op, en vermenigvuldig met de schaal.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

             Teken de werklijnen in de richting waarin je wilt ontbinden, door het aangrijpingspunt van de krachten
             Teken een hulplijn evenwijdig aan de ene werklijn, door de punt van de vector.
             Teken een hulplijn evenwijdig aan de andere werklijn, door de punt van de vector.
Teken de componenten vanaf het aangrijpingspunt, naar waar de hulplijnen en werklijnen elkaar kruisen.

Slide 13 - Tekstslide

Fw
FN

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Op voorwerpen die stilstaan of met constante snelheid bewegen werkt geen resulterende kracht; alle krachten heffen elkaar op.

Slide 16 - Tekstslide

Als er op een voorwerp een resulterende kracht werkt, dan zal het voorwerp versnellen als de resulterende kracht in de richting van de beweging is, en vertragen als de resulterende kracht tegen de richting van de beweging in is. 
F=ma
Een val zonder luchtweerstand
a         g

Slide 17 - Tekstslide

Maak het werkblad
timer
1:00

Slide 18 - Tekstslide

energie
kracht
afstand
W=Fs
W=Fs
Wtot=W1+W2+...
Wtot=Fress
0

Slide 19 - Tekstslide

Ez=mgh
Ek=21mv2
Ech=rVV
Ech=rmm
Eel=Pt
Est
Q
28B

Slide 20 - Tekstslide

                                            Energie kan niet verloren gaan.
De totale energie voor is altijd gelijk aan de totale energie na.
                                                  Als er arbeid op een voorwerp wordt uitgeoefend, dan zorgt dit voor een verandering in kinetische energie
Evoor=Ena
W=ΔEk

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

                  hoeveel energie er per seconde wordt omgezet.
UI
Fv
tW
tE
                 het deel van de energie wat nuttig wordt gebruikt.
PinPnut
EinEnut

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide