College 2: verkennen ICT-tools (1)

Lesgeven met ICT
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
ICT didactiekHBOStudiejaar 1-4

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Lesgeven met ICT

Slide 1 - Tekstslide

Agenda
 • Terugkoppeling vorige college (leeropbrengst en leervraag)
 • Intro: 1e verkenning ict-tool landschap (Algemene didactiek + Vakdidactiek economie)

Slide 2 - Tekstslide

Kort overzicht van EVL 'lesgeven met ICT'
Verdiepen van kennis over ICT-didactiek (klassenmanagement, vakdidactiek, trends, etc.).

College 1: overzicht ‘Onderwijs en ICT', theorievorming (start plan van aanpak)
College 2: verkennen ICT-tools (1)  & PvA  (plan van aanpak is af)
College 3: verkennen ICT-tools (2)  (iXperium) (activiteiten uitvoeren)
College 4: van interventie naar mechanismen (activiteiten uitvoeren)
College 5: van mechanisme naar uitkomsten (presentatie voorbereiden)
College 6: van uitkomsten naar uitvoering (presentatie geven + reflectie schrijven)

Slide 3 - Tekstslide

Leertaak in fasen
 • Fase 1: Uitwerken van plan van aanpak (college 1 en 2)

 • Fase 2: Uitvoeren activiteiten om de door jou gestelde leervraag (betreffende jouw ICT-bekwaamheid) te behalen (college 3 en 4)

 • Fase 3: Presentatie voorbereiden en geven (college 5 en 6)

 • Fase 4: Uitwerken reflectie (in eigen tijd --> leertaak inleveren)Slide 4 - Tekstslide

Terugkoppeling: metareflectie
• Ik heb nu LessonUp ingezet om:
    1. Voorkennis te activeren (Bloom)
    2. Afbeeldingen en hyperlinks te integreren (slides)
    3. Interactief met jullie vragen te beantwoorden reden (open/gesloten)

• Ik heb nu Padlet ingezet om:
 1. Een 0-meting inzichtelijk te krijgen & de resultaten zichtbaar te houden

• Ik heb nu ExitTicket ingezet om:
1. Een tool te geven voor reflectie en feedback, die direct digitaal een overzicht biedt.
Wat vonden jullie van deze keuzes? 

Slide 5 - Tekstslide

Terugkoppeling: huiswerk
Plan van Aanpak is af: 
 • Leeropbrengsten, leervragen en activiteiten

Leerbehoeften in kaart brengen bij leerlingen/studenten:
 1. Welke leerlingen/studenten kies je?
 2. Onderzoek de huidige en gewenste situatie. Op welke wijze breng je de leerbehoeften in kaart? (collega/WPB bevragen, enquête, interview, etc.)

Slide 6 - Tekstslide

Het TPACK-model heeft als doel om...
A
vakkennis & vakdidactiek goed te combineren
B
vakkennis & ICT-didactiek goed te combineren
C
vakdidactiek& & ICT-didactiek goed te combineren
D
vakkennis, vakdidactiek & ICT-didactiek goed te combineren

Slide 7 - Quizvraag

Welke afbeelding hoort bij het SAMR-model?

Slide 8 - Open vraag

Tip: helicopterview
Maak een beredeneerde keuze over (check TPaCK uit College 1): 
• Lesinhoud (CK, binnen TPaCK) 
• Werkvorm (PK, binnen TPaCK) 
• Ict-tool      (TK, binnen TPaCK) 
• Rol docent  

Zie de video op de volgende slide voor uitleg over deze thema's

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

ICT-tools
 • Algemene didactiek
 • Vakdidactiek economie
 • Organisatorisch (volgende keer)

Slide 11 - Tekstslide

ICT-tools: algemene didactiek

Slide 12 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ICT-didactiek
Welke ict-tools kun je zoal inzetten bij verschillende lesfases? 

 • Stap-voor-stap de lesfases bekijken
 • Kiezen uit de de niveau's van Bloom
 • Kiezen op leeractiviteit
 • www.doedactiek.nl

Slide 13 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek

Slide 14 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek (II)

Slide 15 - Tekstslide

Vervlechting van het DI-model en ict-didactiek (III)
 • Kijk even rustig naar wat er allemaal te vinden is 
 • Wat vond je interessant/wat neem je mee?


timer
10:00

Slide 16 - Tekstslide

Nuttig handboek t.a.v. ict-didactiek (thematisch)

 • Wat vond je interessant/wat neem je mee?


timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

ICT-tools: vakdidactiek (1)

Slide 18 - Tekstslide

Huiswerk
 • Nadenken over activiteiten
 • Nadenken over bijbehorende ICT-tool(s)

Slide 21 - Tekstslide

Wat is, over één jaar, belangrijk om van dit college nog te onthouden?

Slide 22 - Open vraag

Afsluiting: metareflectie
• Ik heb nu LessonUp ingezet om:
    1. Voorkennis te activeren (TPACK & SAMR)
    2. Afbeeldingen en hyperlinks te integreren (slides)
    3. Interactief met jullie vragen te beantwoorden (open/gesloten)

• Ik heb nu LessonUp ingezet om:
1. Een tool te geven voor reflectie en feedback, die direct digitaal een overzicht biedt.
Wat vonden jullie van deze keuzes? 

Slide 23 - Tekstslide