Filmacademie Reclame 5/5 - Muziek

Vormgeving & ICT 

RECLAME: MUZIEK
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Media, Vormgeving en ICTMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Vormgeving & ICT 

RECLAME: MUZIEK

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij de les over muziek van de lesreeks over reclame van de Filmacademie. Omdat deze les een onderdeel is van een lessenreeks raden wij aan om de lessenreeks in z'n volledigheid te behandelen.  

Lesdoelen:
1. Leerlingen kunnen verantwoorden waarom muziek de impact, sfeer en emoties van/bij beelden versterkt.
2. Leerlingen kunnen dit principe zelf toepassen. 
3. Leerlingen kunnen met behulp van bestaande beelden/fragmenten nieuwe betekenissen creëren.
     De lesfases:

Uitleg 
Een plan bedenken 
Actie! Filmen en monteren 
Terugkijken en reflectie

Slide 2 - Tekstslide

* Uitleg: De les begint met een uitleg van het onderwerp, waar veel voorbeelden aan bod komen. 
* Plan bedenken: Na de uitleg krijgen de leerlingen de opdracht en bedenken ze een plan van aanpak. 
* Actie: De leerlingen gaan filmen en monteren. 
* Terugkijken: Als de leerlingen klaar zijn, kijken we hun filmpjes terug en reflecteren we op de opdracht.
     Programma:

 • Het Verhaal    
 • De Doelgroep    
 • Cameratechniek    
 • Montage    
 • Muziek
 
Kijkvragen
Na het bekijken van een filmpje, wordt deze knop zichtbaar. Met deze knop kan je terugblikken op de kijkvragen.
Uitleg
Wanneer je op deze knop drukt zal aanvullende informatie zichtbaar worden. 

Slide 3 - Tekstslide

BENODIGDHEDEN:
- Mogelijkheid voor de leerlingen om te filmen - zoals telefoons of iPads 
- Montageprogramma beschikbaar voor de leerlingen. Het liefst het programma waar de leerlingen eindexamen in doen.
- Toegang tot verschillende achtergrond muziekjes of de mogelijkheid voor de leerlingen om deze zelf te downloaden.
     Herkenbaar?

Van welke reclame is deze tune? 

Slide 4 - Tekstslide

Speel deze tune af door op de luidspreker te klikken.

Herkennen de leerlingen de muziek?  Dankzij dit voorbeeld begrijpen leerlingen de kracht van muziek. Sommige geluiden / melodietjes zijn onlosmakelijk verbonden aan een bepaald merk. Kunnen de leerlingen andere voorbeelden noemen?

1 - McDonalds
2 - Unox
3 - Albert Heijn
     Case study: Duster 

 • Hoe wordt muziek ingezet bij deze reclame?
 • Wat proberen de makers daarmee te bereiken?

Slide 5 - Tekstslide

De volgende voorbeelden laten de kracht van muziek zien in verschillende reclames. Meestal wordt muziek gebruikt om het beeld te versterken of om een bepaald gevoel op te roepen.

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt muziek ingezet bij deze reclame?
Wat proberen de makers daarmee te bereiken?

Slide 7 - Tekstslide

Muziek in reclamefilms wordt vaak gebruikt om de beelden te versterken of bepaalde gevoelens/associaties op te roepen bij de kijker.
In dit geval is er voor humor gekozen: een woordgrap met de naam van de auto. "Another one bites the dust" / "Another one drives a duster" 
De makers proberen hiermee ervoor te zorgen dat de kijker de reclame niet meer vergeet: herkenbaarheid. Druk op de audio knop voor de muziek. 
 • Hoe wordt muziek ingezet bij deze reclame?
 • Welke sfeer proberen de makers op te roepen?
     Case study: Sisi

Slide 8 - Tekstslide

Bij de volgende reclame speelt muziek ook een belangrijke rol, alleen op een andere manier. Laat de leerlingen bij het kijken van het fragment vooral nadenken over het gevoel wat ze krijgen bij deze reclame, wanneer ze het moeten vergelijken met de vorige. 

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe wordt muziek ingezet bij deze reclame?
Welke sfeer proberen de makers op te roepen?

Slide 10 - Tekstslide

Waar in de Duster reclame herkenbaarheid het belangrijkste was, is hier sfeer belangrijk. De makers proberen hiermee ervoor te zorgen dat de kijker de reclame niet meer vergeet.  
Ook wordt de naam van het merk gezongen in het nummer en is het 'catchy', waardoor kinderen geneigd zullen zijn dit na te gaan zingen. 
 • Welke emotie proberen de makers op te roepen?
 • Wat voor soort muziek wordt gebruikt?
     Case study: Staatsloterij

Slide 11 - Tekstslide

Bij deze reclame wordt muziek wederom op een andere manier gebruikt dan de voorgaande 2 voorbeelden. Laat leerlingen bij deze reclame vooral nadenken over wat het effect van de muziek is.

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Welke emotie proberen de makers op te roepen?
Wat voor soort muziek wordt gebruikt?

Slide 13 - Tekstslide

In deze reclame wordt muziek vooral gebruikt om emoties op te roepen bij de kijker. De makers proberen hiermee ervoor te zorgen dat de kijker de reclame niet meer vergeet en dat je gaat sympathiseren met het onderwerp uit de reclame. 
Door instrumentale muziek (violen e.d.) toe te voegen wordt er een dramatisch / emotioneel gevoel opgewekt wat de kijker helpt om mee te voelen met het verhaal dat verteld wordt.  

Slide 14 - Video

De muziek die je kiest beïnvloed in grote mate hoe het verhaal ontvangen wordt door de kijker. Zoals hier te zien in het voorbeeld: met enge muziek lijkt het alsof Frekkel (het hondje) in een horrorfilm zit, terwijl het met andere muziek juist lijkt alsof hij op een spannend avontuur gaat. 

Slide 15 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is muziek belangrijk in je reclame?

Slide 16 - Woordweb

Dit is een interactieve vraag. Leerlingen kunnen met hun telefoon antwoorden geven op de vraag. Deze komen dan op het scherm te staan als woordweb. De docent kan vervolgens op de antwoorden klikken en deze bespreken. 
Waarom is muziek zo belangrijk in je reclame?
 • Herkenbaarheid
 • Emotie / Sfeer oproepen
 • Sluit aan bij de doelgroep
 • Past bij het product
     Muziek in reclame

Slide 17 - Tekstslide

Herkenbaarheid - denk maar aan de tune van McDonalds. 
Emotie / Sfeer - denk maar aan Frekkel en/of de reclame van Sisi. 
De doelgroep - in de reclame van Sisi zit relaxte muziek waarin gezongen wordt (past meer bij een jongere doelgroep) terwijl de Staatsloterij enkel instrumentale muziek gebruikt (een oudere doelgroep).
Past bij het product - in de reclame van de Dacia Duster is er muziek gebruikt die past bij de naam van het product.  
     Aan de slag: stappenplan
Product
1
Filmplan
2
Storyboard
3
Filmen
4
Monteren
5
Terugkijken
6

Slide 18 - Tekstslide

1 - Maak een kort filmpje (minimaal 30 seconde) waarin persoon A een product geeft of verkoopt aan persoon B. 
2 - Denk na over een filmplan. Welke shots en camerastandpunten gebruik je? 
3 - Maak een storyboard: wat ga je filmen? Waar ga je filmen? Wie doet wat?
4 - Filmen!
5 - Monteren! Je maakt 2 versies; gebruik dezelfde beelden maar monteer er andere muziek onder. Je hebt dus als eindresultaat 2 verschillende filmpjes. 
6 - Terugkijken en reflecteren - bespreken van controlevragen. 

Als docent kun je van tevoren nadenken over hoe je de leerlingen muziek geeft. Kijk bijvoorbeeld of het videobewerkingsprogramma muziek beschikbaar heeft, of laat de leerlingen zelf muziek downloaden van YouTube.
     Opnemen: denk aan
 • Experimenteer met verschillende soorten muziek en kijk wat het met het verhaal van je reclame doet. 

Slide 19 - Tekstslide

Deze les ligt de nadruk op het gebruik van muziek. Het kiezen van muziek is een belangrijk onderdeel van het maken van een reclamefilmpje. De muziek bepaalt namelijk het uiteindelijke gevoel waarmee je de kijker achterlaat. Denk dus goed na over welke boodschap je wilt overdragen.  
  
Algemene tips:   
- Maak de shots niet te kort! Je kan ze altijd korter knippen in montage, niet langer maken.    
- Neem ruim de tijd voor het monteren. Dit duurt altijd langer dan je denkt.  
Filmplan & storyboard
Filmen 
Monteren: 2 versies 
Terugkijken & reflectie
     Tijdschema: een indicatie
15 minuten 
25 minuten 
30 minuten 
25 minuten

Slide 20 - Tekstslide

Dit is een globale tijdsplanning zoals wij deze hebben gehanteerd. Het kan een houvast zijn bij het inplannen van de lessenreeks. 
Reflectie

MUZIEK: Wat hebben we geleerd?

Slide 21 - Tekstslide

Elke les wordt afgesloten met een kort reflectie-moment. Deze bestaat uit een aantal interactieve vragen. 
Waarom is muziek in reclames belangrijk?

Slide 22 - Open vraag

- Herkenbaarheid
- Het oproepen van emoties
- Het verhaal kracht bij zetten
- Een doelgroep aanspreken
- Sluit aan bij het product
Op welke manier verschillen je eigen 2
filmpjes van elkaar?

Slide 23 - Open vraag

OPTIE: Laat de leerlingen deze vraag in tweetallen bespreken. Kunnen ze tot een eenduidig antwoord komen? Of vinden ze allebei wat anders? 

Muziek kan het gevoel wat je krijgt bij een filmpje compleet beïnvloeden. Beelden blijken afhankelijk van het geluid  wat je eronder zet. 
Waar ga je de volgende keer op letten
tijdens het filmen / monteren?

Slide 24 - Open vraag

Reflectie: Wat ging er goed? Wat kan volgende keer beter?
Vormgeving & ICT 
Reclame - QUIZ

Slide 25 - Tekstslide

Hier volgt een korte quiz over alle theorie die is besproken in afgelopen lessen. Leerlingen kunnen meespelen met hun telefoon. 
- De filmpjes kunnen tijdens de quiz op full screen worden gezet met de knop rechts onder in.
-  Met de knoppen links onder in het scherm (waar ook de toegangscode voor de leerlingen staat) kan er aan het einde van de quiz een uitslag getoond worden. 
1. Welk verhaal gebruikt
Coca Cola in deze
reclame?
A
Het belang van sport
B
De bijzondere band tussen broers
C
Vriendschap
D
Weinig calorieën

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

2. Een storyboard gebruik
je alleen bij films langer
dan een uur.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

3. Voor welke doelgroep
is deze reclame gemaakt?
A
Ouderen
B
Gamers
C
Jonge, hippe mensen
D
Kinderen

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

4. Welk shot is dit?
A
Close-up
B
Medium shot
C
Long shot
D
Point of view shot

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Welk shot is dit?
A
Close-up
B
Medium shot
C
Long shot
D
Point of view shot

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

6. Welke rol speelt
muziek in deze reclame?
A
Er is op de beat gemonteerd
B
De muziek past niet bij de beelden
C
De muziek zorgt ervoor dat het grappig wordt
D
De muziek past bij de doelgroep

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

7. In deze reclame...
A
Is er extra gelet op kleur (zwart VS wit)
B
Zit een duidelijk begin - midden - einde
C
Wordt een voice-over gebruikt
D
Speelt één personage de hoofdrol

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

8. Door andere muziek te gebruiken in de montage, verander je de boodschap.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

9. Welk perspectief zie
je hier?
A
Kikkerperspectief
B
Vogelperspectief
C
Point of view shot

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

10. Welk perspectief zie
je hier?
A
Kikkerperspectief
B
Vogelperspectief
C
Point of view shot

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

11. Met een
kikkerperspectief...
A
Laat je iemand groter lijken
B
Laat je iemand kleiner lijken

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

12. Met een
vogelperspectief...
A
Laat je iemand groter lijken
B
Laat je iemand kleiner lijken

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

13. Waar letten reclamemakers op wanneer ze een product willen verkopen?
A
Het verhaal wat ze vertellen
B
De doelgroep
C
Het gebruik van licht / kleur
D
Alle genoemde antwoorden

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

14. Waarom kiezen reclamemakers altijd voor een doelgroep?
A
Dat moet vaak van de opdrachtgever
B
De reclame wordt dan gericht op de koper
C
Dat doen ze niet altijd
D
Dat vinden ze zelf prettig en geeft houvast

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

15. Wanneer is een reclame 'goed'?
A
Wanneer muziek wordt gebruikt als versterking
B
Wanneer er een verhaal wordt verteld
C
Wanneer deze gericht is op een doelgroep
D
Wanneer de montage past bij de doelgroep

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies