H5 Verbranding en 4.2 ontleden

Reacties en energie
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Reacties en energie

Slide 1 - Tekstslide

4.1 Verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Branddriehoek
De drie voorwaarden voor het verlopen van een verbrandingsreactie

Slide 3 - Tekstslide

Hoe blus je een brand?
 • Water
 • Schuim
 • Brandstof wegnemen
 • Uitblazen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 6 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 7 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zatenO2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 8 - Tekstslide

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Tekstslide

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- zuurstof
- element dat is verbrand

Slide 10 - Tekstslide

Oxiden

Slide 11 - Tekstslide

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 12 - Tekstslide

(On)volledige verbranding

Slide 13 - Tekstslide

Reagentia
Reagens = stof die zichtbaar verandert in aanwezigheid van de stof die je wilt aantonen 

Slide 14 - Tekstslide

4.2 Ontledingsreactie:
 • beginstof ----> 2 of meer reactieproducten
 • beginstof is altijd een verbinding
 • reactieproducten kunnen verbindingen zijn maar ook elementen
 • ontledingsreacties kunnen endotherm of exotherm zijn

Slide 15 - Tekstslide

Bij een ontledingsreactie is er dus maar één beginstof die wordt ontleed in twee of meer reactieproducten.

Slide 16 - Tekstslide

Wat is een ontledingsreactie?

Slide 17 - Tekstslide

Drie soorten ontledingsreacties:
Thermolyse (ontleden door warmte)

Fotolyse (ontleden door licht)

Elektrolyse (ontleden door elektriciteit)Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Voorbeelden van ontledingreacties

Electrolyse:
 • Zwembadwater ontsmetten
 • waterstofgas gemaakt
 • Aluminium gewonnen uit bauxiet

Fotolyse:
 • Zwart-wit fotografie
 • Ontstaan van ozon (O3)
Thermolyse:
 • Kraken van olie => maken van plastics
 • Kalksteen omzetten naar ongebluste kalk (bouwmateriaal, maar ook om fosfaten te verwijderen en zuurgraad te verlagen)
 • Vormen van ijzer uit ijzererts

Slide 20 - Tekstslide

Electrolyse v/e zout oplossing

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide

Energie-effecten ontledingsreactie
 • Endotherme reactie
 • Exotherme reactie

Slide 26 - Tekstslide

Endotherm
 • Er moet energie worden toegevoegd om de reactie te laten verlopen;
 • De reactie stopt als er geen energie meer wordt toegevoegd. 
V.b.
Energie
Energie kan zijn in de vorm van warmte, licht of electriciteit!

Slide 27 - Tekstslide

Exotherm
 • Er komt energie vrij bij de reactie;
 • Let op: dit betekent niet per definitie dat er geen energie nodig is om de reactie op te starten (activeringsenerging=Eact)!

Slide 28 - Tekstslide

Wat voor reactie is dit?
…C3H8(g) +    …O2(g)      ->       …CO2(g)  +     …H2O(g)
 • een verbrandingsreactie.
 • Waaraan herken je dat?
 • Er wordt zuurstof toegevoegd.
 • Maak de reactie vergelijking kloppend.

Slide 29 - Tekstslide

Wat voor reactie is dit?
water(l) → waterstof(g) + zuurstof(g)
 • Ontledingsreactie
 • Hoe herken je dat?

Slide 30 - Tekstslide