4.1 Verbranding en 4.2 ontleden

Reacties en energie
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Reacties en energie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4.1 Verbranding

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Branddriehoek
De drie voorwaarden voor het verlopen van een verbrandingsreactie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe blus je een brand?
 • Water
 • Schuim
 • Brandstof wegnemen
 • Uitblazen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:
- Zuurstof - O2
- Brandstof

Temperatuur komt niet in RV


Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactievergelijking (RV) van verbranding
Altijd zeker 2 beginstoffen bij een verbrandingsreactie:

  
 
O2 + CH4 --> ??

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zatenO2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Reactievergelijking (RV) van verbranding

Bij de verbranding van een stof ontstaan oxiden van de atomen die in de (brand)stof zaten


Het oxide van koolstof uit CH4 is koolstofdioxide
Het oxide van waterstof uit CH4 is diwaterstofoxide
O2 + CH4 --> CO2 + H2O

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oxiden
Een oxide is een verbinding die bestaat uit twee atoomsoorten:
- zuurstof
- element dat is verbrand

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(On)volledige verbranding
Volledige verbranding: Voldoende zuurstof aanwezig om alle brandstof te verbranden
Onvolledige verbranding: Te weinig zuurstof om alle brandstof te verbranden

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(On)volledige verbranding

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantonen verbrandingsproducten
 • Producten zijn niet altijd te zien, zoals waterdamp en koolstofdioxide. 
 • Je kunt ze wel aantonen
 • Reagens = stof die een andere stof zichtbaar maakt

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aantonen verbrandingsproducten
 • Wit kopersulfaat wordt blauw door water
 • Kalkwater wordt troebel wit door koolstofdioxide 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4.2 Ontledingsreactie:
 • beginstof ----> 2 of meer reactieproducten
 • beginstof is altijd een verbinding
 • reactieproducten kunnen verbindingen zijn maar ook elementen
 • ontledingsreacties kunnen endotherm of exotherm zijn

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij een ontledingsreactie is er dus maar één beginstof die wordt ontleed in twee of meer reactieproducten.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een ontledingsreactie?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Drie soorten ontledingsreacties:
Thermolyse (ontleden door warmte)

Fotolyse (ontleden door licht)

Elektrolyse (ontleden door elektriciteit)Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Electrolyse v/e zout oplossing

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor reactie is dit?
…C3H8(g) +    …O2(g)      ->       …CO2(g)  +     …H2O(g)
 • een verbrandingsreactie.
 • Waaraan herken je dat?
 • Er wordt zuurstof toegevoegd.
 • Maak de reactie vergelijking kloppend.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat voor reactie is dit?
water(l) → waterstof(g) + zuurstof(g)
 • Ontledingsreactie
 • Hoe herken je dat?

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

maken HAVO: opdracht 15, 17, 19, 20, 21

maken VWO : 14, 16, 17, 18, 20

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

H4 reacties en energie
Energie en milieu

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet jij over het broeikaseffect?

Slide 30 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Links: smog in Milaan (voor corona)
Rechts: smog in Milaan (tijdens corona)

Slide 32 - Tekstslide

Smog:
Een cocktail van fijnstof en giftige gassen die blijven hangen door gebrek aan wind.
Effecten zure regen

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Alternatieve brandstoffen
Windenergie
Zonne-energie 
Biomassa verbranden
Biobrandstof

Nog beter:
Energie besparen! 

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

biomassa
 • koolwaterstoffen die "snel" door natuur kunnen worden aangemaakt (dus niet fossiele brandstoffen)
 • bv materiaal van bomen, planten 
 • brandstoffen van biomassa= biobrandstof b.v. bio-ethanol maar ook gas uit ontlasting van varkens

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Voordelen Biomassa
 • de CO2 uit de lucht is nog maar kortgeleden opgeslagen in de planten. 
 • bij verbranden komt er weer evenveel koolstofdioxide vrij.
 • de CO2 blijft dus in een kringloop.
 • daarom ontstaat krijg je geen versterkt broeikaseffect bij verbranding van biomassa

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten biobrandstof

 • Bio-ethanol
 • Biodiesel
 • Biogas

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

opdrachten
VWO: maak opdracht: 24, 25, 28, 30, 32

HAVO: maak opdracht: 24, 25, 27,  31, 32

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies