7.5 Wijk, buurt, leefbaarheid en bereik

7.5 Wijk, buurt, leefbaarheid en bereik
H7 Leefomgeving: Herhaling
Domein E: Leefomgeving
Vwo 6
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

7.5 Wijk, buurt, leefbaarheid en bereik
H7 Leefomgeving: Herhaling
Domein E: Leefomgeving
Vwo 6

Slide 1 - Tekstslide

Geef de drie kenmerken van een buurt die in een buurtprofiel aan bod komen.

Slide 2 - Open vraag

Geef de vier woningkenmerken.

Slide 3 - Open vraag

De wijken Kanaleneiland-Noord (links), Ondiep (midden) en Overvecht-Zuid (rechts) zijn gebouwd in verschillende periodes.
Sleep de drie wijken in de volgorde waarin ze gebouwd zijn, van vroeger naar later. 

Slide 4 - Sleepvraag

In welk decennia zijn deze huizen gebouwd?

Slide 5 - Woordweb

In welk decennia zijn deze huizen gebouwd?

Slide 6 - Woordweb

Welk woningtype zie je hier?

Slide 7 - Woordweb

Welk woningtype zie je hier?

Slide 8 - Woordweb

Welk type eigendom zien wij hier waarschijnlijk?

Slide 9 - Woordweb

Geef de vijf bewonerskenmerken.

Slide 10 - Open vraag

Zoek een foto waarop het begrip subjectieve veiligheid van toepassing is / zou kunnen zijn.

Slide 11 - Open vraag

Welk begrip past bij de onderstaande quote?
"De straatverlichting in mijn wijk werkt niet goed, het is er vaak donker".
A
Overzichtelijkheid
B
Toegankelijkheid
C
Onderhoud
D
Toezicht

Slide 12 - Quizvraag

Welk begrip past bij de onderstaande quote?
"Wanneer ik naar huis fiets moet ik over een fietspad met daarlangs dikke bosjes".
A
Overzichtelijkheid
B
Toegankelijkheid
C
Onderhoud
D
Toezicht

Slide 13 - Quizvraag

Welk begrip past bij de onderstaande quote?
"Mijn woonwijk heeft veel flats. Ik voel mij hierdoor onveiliger".
A
Overzichtelijkheid
B
Toegankelijkheid
C
Onderhoud
D
Toezicht

Slide 14 - Quizvraag

Beredeneer welke mate van sociale cohesie aanwezig is in deze wijk in Eindhoven.

Slide 15 - Open vraag

Aan de slag!
Maak opgave 2 van de Examentraining H4.
Bronnen op blz. 165
Vragen 1 t/m 4 op blz. 167

Noteer je antwoorden alsof het je SE is. Wees dus kritisch op je beantwoording, herhaal de vraag in je antwoord en let op de type geografische vragen.

Slide 16 - Tekstslide