Straatkunst

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstKunstzinnige oriëntatieBasisschoolGroep 7

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Instructies

Voorbereiding
- Neem de woordenlijst door
- Print de lesinstructie

Benodigde materialen
- Afzetlint (door KIDD)
- Lesinstructie (in de bijlage)

Instructies

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Groep 7
45 min.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het thema van dit lesblok: Straatkunst en stel vragen. Waar zou dit lesblok over kunnen gaan?

Vertel in het kort wat de leerlingen kunnen verwachten van de voorbereidende les.
Nieuw woord:
Straatkunst
Straatkunst: wat is dat?
Is dat kunst op straat?

Slide 3 - Tekstslide

Inventariseer wat de leerlingen al weten over straatkunst door vragen te stellen.

Nieuw woord: straatkunst. Bespreek dit woord.
Nieuw woord:
Graffiti

Slide 4 - Tekstslide

Graffiti is een voorbeeld van straatkunst. Stel de leerlingen vragen: 
 • Wie kent deze vorm van straatkunst?
 • Wat zie je? 
 • Waar herken je dit aan?
Nieuw woord: graffiti. Bespreek dit woord.

Levende standbeelden en straatmuzikanten 
zijn ook voorbeelden van straatkunst.

Slide 5 - Tekstslide

Levende standbeelden en straatmuzikanten zijn ook voorbeelden van straatkunst. Stel de leerlingen vragen: 
 • Wie kent deze vorm van straatkunst?
 • Wat zie je?
 • Waar herken je dit aan?
Nieuw woord: performance. Bespreek dit woord.

Street art

Slide 6 - Tekstslide

Street art is ook een voorbeeld van straatkunst. Stel de leerlingen vragen: 
 • Wie kent deze vorm van straatkunst?
 • Wat zie je?
 • Waar herken je dit aan?
Elk jaar wordt er in Almere Centrum een Street Art Festival georganiseerd. Op de grond worden 3D schilderingen gemaakt door nationale en internationale Street art kunstenaars.
Graffiti:
Kunst of geen kunst?
Nieuw woord:
Vandalisme 

Slide 7 - Tekstslide

Je gaat samen met de leerlingen het stellingenspel spelen. Deel eerst het klaslokaal met het afzetlint in 2 delen:
 • Kant 1 = de kunst-kant
 • Kant 2 = de geen kunst-kant
Laat de verschillende voorbeelden van straatkunst zien via het digibord. Stel telkens de vraag: Is dit kunst of is dit geen kunst? De leerlingen denken na en kiezen de kunst-kant of de geen-kunst kant. Vraag de leerlingen waarom ze aan een kant zijn gaan staan en stimuleer ze om hun mening te beargumenteren. Het is de bedoeling dat er een discussie op gang komt over wat kunst is en waarom iemand dat vindt.

Vertel de leerlingen over het graffitirecord uit Almere. 

Recordpoging Graffiti in Almere
Een aantal jaar geleden is een Almeerse Graffiti stichting erin geslaagd om een wereldrecord te verbreken. Ze hebben de langste graffitimuur ooit gemaakt en dit heeft een notering in Het Guinness Book off Records opgeleverd. De recordpoging vond plaats in Almere Haven. Een notaris heeft een recordlengte van 1400 meter vastgelegd. De muur was aan beide zijde gekleurd. In totaal hebben 300 graffiti spuiters de muur bespoten. De poging was bijna mislukt, omdat er vandalen waren die de muren hadden beschadigd.

Dit is een goed onderwerp om in de les op te nemen en discussie te openen, want graffiti kan soms ook gezien worden als vandalisme. Sommige mensen vinden graffiti een kunstvorm en anderen vinden het vandalisme. Daar gaat dit onderdeel van de les over.

Stel de leerlingen de vraag Is graffiti kunst of geen kunst? Stimuleer een discussie.

Nieuw woord: vandalisme. Bespreek dit woord.

Slide 8 - Link

Klik op: ''Open deze website in een nieuw tabblad''. Zet het geluid aan en start de video over Kamp Seedorf.

Stel de leerlingen de vraag: Is dit kunst of geen kunst? Stimuleer een discussie.

Slide 9 - Tekstslide

Vertel de leerlingen over Julian Beever. 

Julian Beever Is een Britse straatkunstenaar die op straat 3D tekeningen maakt en gebruik maakt van optisch bedrog. Veel mensen lopen daadwerkelijk om een gat heen op de straat, wat vreemd is, want het is een getekend gat in de vloer. Veel mensen vinden het werk van Julian Beever heel knap gemaakt, maar in de kunstwereld heeft hij weinig aanzien. Hij laat zich sponseren en zijn werk wordt door de kenners als oppervlakkig en commercieel beschreven.

Stel de leerlingen de vraag: Is de straatkunst van Julian Beever kunst of geen kunst? Stimuleer een discussie.

Banksy: 
Kunst of geen kunst?

Slide 10 - Tekstslide

Vertel de leerlingen over Banksy.

Banksy is het pseudoniem van de Britse graffiti kunstenaar. In zijn begintijd werd hij vaak opgepakt voor zijn werk. Tegenwoordig wordt hij gezien als een grote kunstenaar. Beroemde mensen zoals Kate Moss en Christina Aguilera hebben miljoenen betaald om een Banksy aan de muur te hangen. Het werk van Banksy heeft meestal een politiek statement. Het gaat altijd over onrecht op de wereld voor mensen en dier. Armoede, oorlog en dierenleed staan vaak centraal. Om zijn werk kracht bij te zetten haalt Banksy stunts uit om aandacht te vragen voor de kwesties van zijn werk. Het is op verschillende plekken gebeurd dat er ineens in een nacht een Banksy op de muur verscheen, bijvoorbeeld in een dierentuin in Bristol. Hier schreef hij met graffitiletters op het olifantenhok: ‘I want out. ‘This place is too cold, keeper smells. Boring boring boring’.

Stel de leerlingen de vraag: Is het werk van Banksy kunst of geen kunst? Stimuleer een discussie.

Wat zijn - volgens jullie - de voorwaarden voor kunst?

Slide 11 - Tekstslide

Probeer samen met de leerlingen een definitie van kunst te formuleren. Kunst is een begrip dat moeilijk is af te bakenen. Gebruik de eerdere discussies en argumentatie van de leerlingen om samen tot een definitie te komen.

Het kan helpen om eerst de voorwaarden voor kunst te formuleren. Waar moet iets aan voldoen om de stempel kunst te krijgen?

Slide 12 - Tekstslide

Leg met behulp van de voorbeelden op het digibord uit wat een kunstzinnige ingreep is: een simpele ingreep in de openbare ruimte.

De leerlingen gaan zelf ook een ontwerp maken voor een kunstzinnige ingreep rondom de school. Bespreek goed wat er te zien is, waarom de kunstenaar dit gemaakt zou hebben en hoe een kunstenaar tot een idee kan zijn gekomen.

Hoe ziet de ingreep er uit? Maak een ontwerp!
Wat hebben jullie nodig om dit uit te voeren?
Hoe ziet het er vóór de ingreep uit? En hoe ziet het er ná de ingreep uit?
Maak in groepjes een plan voor een Kunstzinnige ingreep

Slide 13 - Tekstslide

Opdracht:
De leerlingen maken in groepjes een plan voor een kunstzinnige ingreep op het schoolplein. Ze onderzoeken het schoolplein en brainstormen over een idee. De leerlingen schrijven hun ideeën op en zorgen dat het plan haalbaar is. Het ontwerp moet op een grappige manier een bijdrage leveren aan het schoolplein. Je kunt eerst met de klas naar buiten gaan om het schoolplein te onderzoeken. Ieder groepje kiest een plek uit. Brainstorm met de leerlingen door vragen te stellen: 
 • Hoe ziet het er voor de ingreep uit? En daarna?
 • Wat is er anders?
 • Wat heb je nodig om dit uit te voeren?
Teken jullie kunstzinnige idee uit zoals je het voor je ziet. Laat jullie creativiteit de vrije loop en breng jullie ideeën tot leven op papier.
Heeft jullie klas ook een eigen motto, wijsheid of spreuk?

Slide 14 - Tekstslide

De groepjes leerlingen presenteren hun plan voor de kunstzinnige ingreep aan de rest van de klas.

Bespreek de plannen die de leerlingen hebben gemaakt. Zijn de plannen haalbaar? Wat hebben de leerlingen nodig om de plannen uit te kunnen voeren? Zorg ervoor dat alles klaarligt voor de masterclass.

Lees daarna de spreuk van Loesje voor en inventariseer of jullie klas ook een motto, wijsheid of spreuk kan formuleren die iets met de klas te maken heeft.

Bij de Masterclass worden de letters van de zin onder de leerlingen verdeeld. Hier is voor gekozen, omdat graffiti eigenlijk permanent moet zijn. Toch willen we het de school niet aandoen om het schoolplein onder te spuiten. De masterclass graffiti zal op bordjes gespoten worden, maar om het toch een ‘blijvend karakter’ te geven worden de letters op de bordjes aan elkaar gelegd en een foto gemaakt. De graffiti verdwijnt, maar is toch vereeuwigd op een foto.

Vandalisme 
Graffiti
Straatkunst

Slide 15 - Tekstslide

Sluit de les af door de leerlingen te vragen wat ze tijdens deze les hebben geleerd en herhaal de nieuwe woorden: graffiti, straatkunst en vandalisme.

Blik vooruit op de masterclass: er komt een kunstenaar naar de klas.

Wat kunnen ze verwachten van de masterclass:
- Introductie van de kunstenaar
- Terugkoppeling naar de voorbereidende les
- Uitleg van de kunstenaar wat ze gaan doen
- Aan de slag met de kunstenaar
- Afsluiten masterclass

Wat wordt er van de docent verwacht:
- De docent moet te alle tijden bij de masterclass aanwezig blijven.
- De docent assisteert de kunstenaar waar nodig. De kunstenaar zal dit aan het begin van de les afstemmen met de docent.
- De docent zorgt dat materialen die op school zijn geleverd of die van de school worden gebruikt klaar liggen.