Naturalisme

Planning 
vandaag: afwerken naamgeving, start naturalisme
morgen: naturalisme
woensdag: ambtelijke taal
maandag 3 juni: semantiek
dinsdag 4 juni: luisterexamen
woensdag 5 juni: schrijfexamen: op papier, met behulp van handboek deel 2 en papieren woordenboek
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsSecundair onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Planning 
vandaag: afwerken naamgeving, start naturalisme
morgen: naturalisme
woensdag: ambtelijke taal
maandag 3 juni: semantiek
dinsdag 4 juni: luisterexamen
woensdag 5 juni: schrijfexamen: op papier, met behulp van handboek deel 2 en papieren woordenboek

Slide 1 - Tekstslide

Kijken naar de wereld  Naturalisme 

Slide 2 - Tekstslide

Romantiek (1800-1850) 
Realisme (1850-1880)

Slide 3 - Tekstslide

ROMANTIEK 
REALISME 
voelen (subjectief)
observeren (objectief)
het individu 
mensen in een milieu
vluchten uit werkelijkheid
werkelijkheid kennen
fascinatie voor dood, bovennatuurlijke, mysterieuze
aandacht voor sociale problemen (armoede bv)
taal = persoonlijk, gevoelsgeladen 
taal = afstand, detail 

Slide 4 - Tekstslide

Het naturalisme (rond 1880) 
 • 1875-1914 : fin de siècle (ook wel Belle Epoque) 
 • 1914 : Wereldoorlog I 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Stijn Streuvels

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

NATURALISME (ROND 1880)
'wetenschappelijk' realisme : niet alleen de werkelijkheid tonen (realisme), maar ook verklaren. 
De mens wordt bepaald door :  
 • Race - erfelijkheid
 • Milieu - omgeving
 • Moment - tijdsgeest 

Slide 10 - Tekstslide

mens : rationeel, met vrije wil????
De mens is geen "autonoom, rationeel individu met een vrije wil, dat op basis van verstand juiste keuzes maakt"
De mens is onvrij, een speelbal van verschillende factoren.


 


Slide 11 - Tekstslide

KENMERKEN NATURALISME

 • deterministisch : de mens heeft geen vrije wil (Race, Milieu, Moment)
 • fatalistisch: je kan je lot niet veranderen
 • objectieve en gedetailleerde beschrijvingen van mensen in een milieu
 • pessimistisch 
 • soms maatschappijkritisch (mistoestanden) 
--> naturalist schrijft verhalen over realistische personages

Slide 12 - Tekstslide

KENMERKEN NATURALISME
--> naturalist schrijft verhalen over realistische personages
 • grondige studie menselijk gedrag en psychologie
 • conflict betekenisvol en levensveranderlijk
 • plot eenvoudig

Voorbeelden toneel: Henrik Ibsen en August Strinbderg

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide