יסודות תרכובות ותערובות

מיון חומרים
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

מיון חומרים

Slide 1 - Tekstslide

11

Slide 2 - Video

00:00
האם השאלה מופיעה על המסך
A
כן
B
לא

Slide 3 - Quizvraag

00:53
מספר היסודות - כמספר החומרים בטבע
A
לא נכון
B
נכון

Slide 4 - Quizvraag

01:34
אריסטו טען שיש ___ יסודות בעולם
A
91
B
118
C
4
D
אינסוף

Slide 5 - Quizvraag

01:57
מה המשפט הנכון
A
אריסטו צדק שיש רק ארבעה יסודות אבל טעה במה היסודות
B
אריסטו פעל לפי השיטה המדעית
C
אריסטו צדק בזה שיש יסודות אבל טעה בכמה יסודות יש ובמה הם
D
אריסטו צדק בזה שיש ארבעה יסודות וגם במה הם.

Slide 6 - Quizvraag

03:24
חקר מדעי מתחיל ב
A
השערה
B
שאלה
C
תגלית
D
מודל

Slide 7 - Quizvraag

04:03
מהו יסוד
A
אוויר
B
חומר שלא ניתן לפרק לעוד חומרים
C
חומר המתפרק עוד ועוד
D
מורכב משני חומרים או יותר

Slide 8 - Quizvraag

04:30
למה חשדו המדענים שהאוויר הוא לא יסוד אלא מורכב מכמה גזים שונים
A
האוויר הוא יסוד
B
כי הם מדדו וגילו שיש לו מסה ונפח
C
כי בתהליך הבערה זקוקים לכל האוויר
D
כי בתהליך הבערה משתמשים רק בחלק מהאוויר

Slide 9 - Quizvraag

05:15
החנקן החמצן והמימן הם יסודות
A
הם מתפרקים לאוויר
B
הם מכבים בערה
C
הם לא יכולים להתפרק לעוד חומרים
D
הם תערובת של גזים

Slide 10 - Quizvraag

05:23
האוויר הוא
A
יסוד
B
תרכובת
C
תערובת
D
אנרגיה

Slide 11 - Quizvraag

06:02
מים הם
A
יסוד
B
תרכובת של מימן וחמצן
C
תערובת של חמצן ומימן
D
אנרגיה

Slide 12 - Quizvraag

06:21
איך יוצרים מים
A
מחכים לגשם
B
אי אפשר ליצור מים
C
מגיבים בין מימן לחמצן
D
אלכימיה

Slide 13 - Quizvraag

מיון חומרים בטבע
הבחנה בין שלושה סוגים של חומרים
יסודות
תרכובות
תערובות

Slide 14 - Tekstslide

יסוד
כל חומר שלא ניתן לפרקו באמצעים כימיים או פיזיקלים לחומרים פשוטים יותר

לדוגמה: חמצן, זהב, ברזל

Slide 15 - Tekstslide

יסוד
מאפייני היסוד הם אוסף של תכונות ייחודיות של כל אחד מהיסודות, המבדילות בינו לבין כל חומר אחר
:דוגמה
נקודת התכה - החומר הופך לנוזל
נקודת רתיחה - החומר הופך לגז
הולכה חשמלית

Slide 16 - Tekstslide

ההגדרה של יסוד כחומר שלא ניתן לפרק, בעל תכונות ייחודיות כמו נקודת התכה, נקודת רתיחה היא
A
ברמה המאקרוסקופית
B
ברמה המיקרוסקופית

Slide 17 - Quizvraag

יסוד יכול להתפרק לעוד חומרים
A
נכון
B
לא נכון

Slide 18 - Quizvraag

עכשיו כתבו במילים שלכם.ן. מהו יסוד

Slide 19 - Open vraag

6

Slide 20 - Video

04:37
האוויר הוא
A
תרכובת של גזים
B
תערובת של גזים
C
יסוד

Slide 21 - Quizvraag

04:48
המים הם
A
תערובת של חמצן ומימן
B
תרכובת של חמצן ומימן
C
יסוד

Slide 22 - Quizvraag

05:08
כמה יסודות יש
A
4 - אוויר מים אדמה ואש
B
אינסוף
C
כ-90

Slide 23 - Quizvraag

05:38
האם ניתן לפרק יסוד לעוד חומרים
A
לא
B
כן

Slide 24 - Quizvraag

05:55
המשפט הנכון הוא
A
יסוד בנוי מאטומים זהים
B
ניתן לפרק יסוד
C
לכל היסודות אותם תכונות
D
יש אינסוף יסודות בטבע

Slide 25 - Quizvraag

06:22
אם יש רק כ-90 יסודות בטבע, איך זה שבטבלה המחזורית של היסודות יש קרוב ל 120
A
בני האדם יודעים ליצור טבלאות מחזוריות שונות
B
בני האדם יודעים לחבר יסודות אחד לשני וליצור יסוד חדש
C
בני האדם יודעים ליצור יסודות סינתטיים במעבדה
D
לא ניתן ליצור יסודות חדשים

Slide 26 - Quizvraag

תרכובת
כל חומר המורכב ממספר יסודות שמחוברים זה לזה בכוחות חזקים שלרוב אינם מתפרקים ספונטאנית בתנאים רגילים

Slide 27 - Tekstslide

תרכובת
כמו ביסודות, לכל תרכובת מסוימת, יש אוסף של תכונות ייחודיות שמבדילות בינה לבין כל חומר אחר
:דוגמה
נקודת התכה - החומר הופך לנוזל
נקודת רתיחה - החומר הופך לגז
הולכה, צפיפות
צפיפות החומר היא המסה שלו ליחידת נפח

Slide 28 - Tekstslide

יחס קבוע בין המסה של כל אחד מהיסודות המרכיבים את התרכובת לבין המסה של כל התרכובת
מסה = כמות החומר

Slide 29 - Tekstslide

תרכובת היא חומר בעל הרכב
A
משתנה
B
קבוע

Slide 30 - Quizvraag

דוגמה לתרכובת
A
חמצן
B
זהב
C
ברזל
D
מים מזוקקים

Slide 31 - Quizvraag

חומר טהור
חומר יחיד בעל תכונות אופייניות

Slide 32 - Tekstslide

האם יסוד הוא חומר טהור
A
כן
B
לא

Slide 33 - Quizvraag

האם תרכובת היא חומר טהור
A
כן
B
לא

Slide 34 - Quizvraag

תערובת
צירוף של כמה חומרים טהורים

אוסף של חומרים טהורים המעורבים זה בזה

לתערובת אין הרכב קבוע, ולכן גם אין לה תכונות קבועות 

Slide 35 - Tekstslide

אוויר הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד
D
חומר טהור

Slide 36 - Quizvraag

רוב החומרים בעולם הם תערובות

Slide 37 - Tekstslide

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 38 - Quizvraag

מים מזוקקים הם
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 39 - Quizvraag

האוויר בתמונה הוא ברמה
A
מיקרוסקופית
B
מאקרוסקופית

Slide 40 - Quizvraag

זהב הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 41 - Quizvraag

מי ים הם
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 42 - Quizvraag

מיץ פטל הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 43 - Quizvraag

ברזל הוא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 44 - Quizvraag

קולה היא
A
תערובת
B
תרכובת
C
יסוד

Slide 45 - Quizvraag

יסוד
תרכובת
תערובת
הרכב קבוע
הרכב קבוע
תכונות קבועות
תכונות קבועות
נחשב לחומר טהור
מורכב ממספר יסודות
היסודות מחוברים זה לזה בכוחות חזקים
מיץ פטל
הרכב לא קבוע
תכונות לא קבועות
מי מלח
שמן ומים
אוסף של חומרים טהורים

Slide 46 - Sleepvraag