שפת הכימיה

שפת הכימיה
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScienceMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

שפת הכימיה

Slide 1 - Tekstslide

שפת הכימיה
היסודות הם חומרי הבניין של כל החומרים המוכרים לאדם

 כל היסודות מיוצגים בטבלה המכונה הטבלה המחזורית של היסודות

Slide 2 - Tekstslide

הטבלה המחזורית של היסודות

Slide 3 - Tekstslide

רמת הסמל
 בשפה הכימית, לכל יסוד סימול משלו

כל יסוד מסומן באות גדולה אחת בלבד, ולרוב זו האות הראשונה בשמו

Slide 4 - Tekstslide

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד יוד

Slide 5 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד פלואור

Slide 6 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד ונדיום

Slide 7 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד מימן

Slide 8 - Open vraag

סימול יסודות
מספר היסודות גדול ממספר האותיות באנגלית

לכן סימול היסוד כולל לעיתים אות אחת גדולה ובצמוד לה אות קטנה נוספת משם היסוד

Slide 9 - Tekstslide

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד כרום

Slide 10 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד פחמן

Slide 11 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד כלור

Slide 12 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד צזיום

Slide 13 - Open vraag

היעזרו בטבלת היסודות ורשמו מהו הסימול הכימי של היסוד נחושת

Slide 14 - Open vraag

סימול כימי של יסודות נרשם באמצעות אות גדולה או באמצעות אות גדולה ולצדה אות קטנה
A
לא נכון
B
נכון

Slide 15 - Quizvraag

האות הגדולה מציינת את האות הראשונה בשמו הלועזי של היסוד
A
לא נכון
B
נכון

Slide 16 - Quizvraag

האות הקטנה מציינת אות נוספת בשמו הלועזי של היסוד
A
לא נכון
B
נכון

Slide 17 - Quizvraag

סימול תקין
סימול שגוי
Fe
be
FE
co
i
FG
Co
Kr
Zn
Am

Slide 18 - Sleepvraag

נמצא יסוד חדש ושמו נקרא
Michal
סימול אפשרי לשם היסוד יהיה
A
Mi
B
MI
C
mi
D
MC

Slide 19 - Quizvraag

סימול מולקולה של יסוד
כאשר יסוד מורכב מכמה אטומים המחוברים ביניהם בקשר כימי, מתקבלת מולקולה של יסוד

כדי לציין את מספר האטומים בכל מולקולה רושמים ספרה מצדו הימני התחתון של היסוד
מולקולה דו אטומית של מימן

Slide 20 - Tekstslide

מולקולה דו-אטומית של פלואור נרשמת

Slide 21 - Open vraag

מולקולה תלת-אטומית של חמצן נרשמת

Slide 22 - Open vraag

מולקולה דו-אטומית של ברום נרשמת

Slide 23 - Open vraag

מולקולה דו-אטומית של ברום נרשמת

Slide 24 - Open vraag

אטום של ניאון נרשם

Slide 25 - Open vraag

האם יסוד הוא חומר
A
כן יש לו מסה ונפח
B
לא

Slide 26 - Quizvraag

האם ליסוד יש מצב צבירה
A
לא
B
כן כי הוא חומר

Slide 27 - Quizvraag

נוסחה כימית של חומר

כאשר כותבים נוסחה של חומר יש להוסיף את מצב הצבירה
  בסוגריים מצד ימין של הנוסחה

Slide 28 - Tekstslide

טמפרטורת החדר
מצב הצבירה של החומרים השונים תלוי בטמפרטורה שלהם


כדי שאפשר יהיה להשוות בין חומרים - הוגדרה טמפרטורה  של 25 מעלות צלזיוס

Slide 29 - Tekstslide

דוגמאות

S8(s)
Br2(l)
O2(g)

  Gas          עבור מצב צבירה גז (g)
Liquid      עבור מצב צבירה נוזל (l)
Solid     עבור מצב צבירה מוצק (s)

Slide 30 - Tekstslide

החומר מימן
H2(g)
הוא
A
בנוי מאטום אחד במצב צבירה נוזל
B
בנוי משני אטומים במצב צבירה נוזל
C
בנוי מאטום אחד במצב צבירה גז
D
בנוי משני אטומים במצב צבירה גז

Slide 31 - Quizvraag

החומר כספית
Hg(l)
הוא
A
בנוי מאטומים במצב צבירה נוזל
B
בנוי ממולקולות במצב צבירה נוזל
C
בנוי מאטומים במצב צבירה גז
D
בנוי ממולקולות במצב צבירה גז

Slide 32 - Quizvraag

היסוד ניאון הוא גז בטמפרטורת החדר. מהי נוסחת החומר
A
Ne(S)
B
NE(g)
C
Ne(g)
D
Ne(l)

Slide 33 - Quizvraag

הליום He
הוא גז בטמפרטורת החדר, מורכב מאטומים בודדים
?מהי נוסחת החומר

Slide 34 - Open vraag