H2 2.4 2.5 2.6 Controle, Retouren, Derving

Controles
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
HandelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Controles

Slide 1 - Tekstslide

Geef 2 redenen waarom je binnenkomende goederen controleert

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Waarom wel of niet controleren?
Wel controle: 
- je wilt weten of er verschillen in de levering zijn
- je wilt weten wat de kosten zijn en die terugvragen bij de leverancier

Geen controle:
- de kosten van het controleren van grote leveringen is veel te duur
- bij vertrouwen in de leverancier dat deze correct werkt

Slide 4 - Tekstslide

Documenten
Documenten heb je nodig om zendingen die je ontvangt of verstuurt te kunnen controleren. 

Slide 5 - Tekstslide

Kwantitatieve controle
Bij een kwantitatieve controle kijk je of de hoeveelheid aangeleverde artikelen overeenkomt met de hoeveelheid bestelde artikelen, en of de juiste artikelen zijn geleverd. Deze controle gebeurt direct na de levering.
De chauffeur is dan vaak nog aanwezig en kan eventueel corrigeren of reageren.

Slide 6 - Tekstslide

De vrachtbrief
Een vrachtbrief is een document waarin de belangrijkste gegevens van een lading moeten zijn aangegeven, wanneer een transporteur goederen over de weg vervoert. Met de vrachtbrief controleer je het aantal containers of colli. Je controleert dus op kwantiteit.

Slide 7 - Tekstslide

Wat staat er op de vrachtbrief?
Op een vrachtbrief vind je in ieder geval: 
 - de naam van de geadresseerde
-  de naam van de vervoerder
-  het aantal colli dat wordt geleverd
-  het emballagemateriaal dat wordt aangeboden en meegenomen
-  de handtekening van de medewerker die de zending in ontvangst neemt

Slide 8 - Tekstslide

AVC-vrachtbrief
De AVC-vrachtbrief is voor transport binnen Nederland. AVC staat voor Algemene- Vervoer- Condities. De AVC-vrachtbrief bestaat uit twee of drie delen:
� deel A – voor de ontvanger
� deel B – voor de afzender
� deel C – voor de chauffeur

Slide 9 - Tekstslide

CMR - vrachtbrief
De CMR-vrachtbrief is voor transport tussen verschillende landen. De CMR-vrachtbrief bestaat meestal ook uit drie delen, maar kan uit maximaal vijf delen bestaan:
deel 1– voor de afzender
 deel 2 – voor de geadresseerde
 deel 3 – voor de vervoerder
 deel 4 – voor de vervoerder (extra)
 deel 5 – extra kopie 
De vervoerder kan het extra deel 4 terugsturen naar de afzender. Deze krijgt zo een bevestiging dat de producten zijn afgeleverd

Slide 10 - Tekstslide

Kwalitatieve controle
Bij een kwalitatieve controle controleer je de kwaliteit van de levering. Zo kun je controleren op de volgende punten:
-  volledigheid
- beschadigingen
- THT- of UVD-datum

Slide 11 - Tekstslide

De pakbon
Op een pakbon vind je:
- de artikelnummers
- de artikelomschrijving
- het aantal artikelen

Kan op papier maar ook digitaal!

Slide 12 - Tekstslide

Goederen controleren met pakbon
Met een pakbon controleer je de kwantiteit van de goederen in de verpakkingen en de kwaliteit van de goederen zelf. Bij goederen die veel geld waard zijn, is het belangrijk om de controle bij alle goederen uit te voeren. Dit heet een integrale controle. Toch controleer je niet altijd alle goederen. Dit kost te veel tijd. Je kunt dan een steekproefcontrole uitvoeren

Slide 13 - Tekstslide

Steekproef controle
Bij een steekproefcontrole controleer je maar een deel van de levering. Als dat deel in orde is, ga je ervan uit dat de hele levering goed is. Je kunt voor een steekproefcontrole kiezen als het om een grote hoeveelheid van dezelfde goederen gaat

Slide 14 - Tekstslide

Hoe werkt een steekproefcontrole?

Slide 15 - Tekstslide

Manco- breuklijst

Slide 16 - Tekstslide

Retourgoederen
redenen:
- teveel geleverd
- beschadigde producten
- doorsturen ander filiaal
- enz

Slide 17 - Tekstslide

Emballage
Let op!
Emballage heeft waarde en moet dus goed gecontroleerd en  vastgelegd worden

Slide 18 - Tekstslide

Wat wordt gecontroleerd bij een kwantitatieve controle?
A
Temperatuurcontrole
B
Rijbewijs van de chauffeur
C
Aantallen
D
Kwaliteit

Slide 19 - Quizvraag

Kratje plezier

Slide 20 - Tekstslide

Kenmerken van een CMR-vrachtbrief, welke is juist?
A
voor binnenlands vervoer, met 2 a 3 blaadjes
B
Voor buitenlands vervoer, met 2 a 3 blaadjes
C
voor buitenlands vervoer, met 3 tot 5 blaadjes
D
Voor binnenlands vervoer, met 3 tot 5 blaadjes

Slide 21 - Quizvraag

Leveringsvoorwaarden
In de leveringsvoorwaarden staan de afspraken over de aansprakelijkheid voor verkeerde, incomplete en beschadigde artikelen. Op welke manier de geretourneerde artikelen worden vergoed, is ook afhankelijk van de gemaakte afspraken met de leverancier.

Slide 22 - Tekstslide

Derving
Het verschil tussen wat binnen komt via het magazijn en wat er uit gaat via de kassa.

Het verschil tussen de administratieve voorraad en de werkelijke voorraad.

Slide 23 - Tekstslide

Criminele derving
Criminele derving is het verlies van goederen dat ontstaat door: - diefstal
- fraude 
- inbraak

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Niet-criminele derving
door:
- administratieve fouten
- controlefouten
- werkfouten

Slordigheid kost veel geld!

Slide 26 - Tekstslide

Opdrachten
Boek: Goederen
Lezen: Hfdst 2  paragrafen 2.4 2.5 2.6
Maken: vragen 10 tot en met 20

Slide 27 - Tekstslide