3H(hoofdstuk 6 grammatica)

Hey there!
 • Relative clauses
 • Simple, compound and complex sentences 
 • Self study
 • Blooket time

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Hey there!
 • Relative clauses
 • Simple, compound and complex sentences 
 • Self study
 • Blooket time

Slide 1 - Tekstslide

Relative clauses

Slide 2 - Tekstslide

DUS
who 
personen
which
dieren en dingen
that
personen, dieren en dingen
whose
bezit (van wie)
whom
als er een voorzetsel aan het begin vd bijzin staat
Relative clauses (bijzinnen)

Slide 3 - Tekstslide

Profielkeuzeformulier
Relative clauses, page 123

Slide 4 - Tekstslide

Relative Clauses:
The village in .........I lived had really changed
A
that
B
which
C
whom
D
who

Slide 5 - Quizvraag

For relative clauses:
What comes after a place?
A
who
B
which
C
that
D
where

Slide 6 - Quizvraag

Relative clauses:
The man ... car was stolen was on the news
A
which
B
whose
C
that
D
who

Slide 7 - Quizvraag

Relative clauses:
Sarah's dog.... is still young, always likes to play with a ball
A
who
B
which
C
whom
D
whose

Slide 8 - Quizvraag

Relative clauses:
Xander's best friend,... is older than he is, is working as a teacher
A
who
B
that
C
whom
D
which

Slide 9 - Quizvraag

For relative clauses:
What comes after things or animals?
A
who
B
which
C
that
D
whose

Slide 10 - Quizvraag

Simple, Compoud en Complex sentence
Samenvatting:
 1. Simple sentence: One subject + one verb (e.g., I read a book.)
 2. Compound sentence: Two or more simple sentences, joined by a conjunction (e.g., I read a book and my friend watches TV.)
 3. Complex sentence: Main clause + subordinate clause (e.g., I read a book because it is interesting.)

Slide 11 - Tekstslide

Self study for the test
 • Toets hoofdstuk 5+6:
 • Hoofdstuk 5: Vocabulary; Stones; Irregular verbs.
 •  Grammar: Reflexive and reciprocal pronouns, Conditionals
 • Hoofdstuk 6: Relative clauses; Simple, compound and complex sentences; Summary of all tenses 

  Voor Grammatica oefenen: www.ego4u.com (kies de onderwerpen die je wil gaan oefenen voor de toets).
timer
30:00

Slide 12 - Tekstslide