Sector 02 - Een samenleving moet bestuurd worden - De Vlaamse overheid

Sector 02 - Een samenleving moet bestuurd worden (politieke veld)
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijSecundair onderwijs

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

Sector 02 - Een samenleving moet bestuurd worden (politieke veld)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Tekstslide

Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Rechterlijke macht
Federaal parlement
Federale regering
Rechtbanken en hoven
Wetten maken en regering controleren
Wetten
uitvoeren
Wetten
doen naleven

Slide 4 - Sleepvraag

De gewesten staan in voor welke bevoegdheid?

Slide 5 - Open vraag

De gemeenschappen staan in voor welke bevoegdheid?

Slide 6 - Open vraag

Wat zijn wetten?

Slide 7 - Open vraag

Wat is de taak van de koning?

Slide 8 - Open vraag

Wie is onze premier?

Slide 9 - Open vraag

Noem een politieke partij.

Slide 10 - Open vraag

Wat doet wetgevende macht?

Slide 11 - Open vraag

Wat doet uitvoerende macht?

Slide 12 - Open vraag

Wat doet rechterlijke macht?

Slide 13 - Open vraag

Op welke lokale dienst heeft Ine 8 jaar gewerkt?

Slide 14 - Open vraag

De Vlaamse overheid
In Vlaanderen vallen gewesten en gemeenschap samen en hebben de Vlaamse regering (uitvoerende macht) en het Vlaams parlement (wetgevende macht) dus zowel gemeenschaps-als gewestbevoegdheden.

Slide 15 - Tekstslide

De Vlaamse overheid
De Vlaamse Regering bestaat uit maximaal 11 ministers en wordt geleid door de minister-president, die traditioneel tot de grootste meerderheidspartij behoort. In het Vlaams Parlement worden decreten (Vlaamse wet) gemaakt.
De leden worden om de 5 jaar 
rechtstreeks verkozen.

Slide 16 - Tekstslide

Oefening
Opdracht 3 op pagina 37.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Video