Past Continuous (uitleg - crash film - vragen)

Past continuous
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Past continuous

Slide 1 - Tekstslide

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

De past simple
 • I walked to school yesterday
 • I washed the car last week
 • Past simple = twee lettergrepen = 2 (stappen)
 • regelmatig werkwoord: hele werkwoord + ed
 • Onregelmatig werkwoord: tweede uit het rijtje

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Past continuous
Hoe maak je die?
She was walking to school, when her phone rang.
I was drinking some tea, when it started to rain.
We were driving to school when the police stopped us. 

Dus de regel is: .................................


Slide 6 - Tekstslide

The past continuous

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Past Conti-nuous
Drie lettergrepen = drie stappen: 
was
                                   of        +  ww   +  ing
were

He was cleaning the house.

Slide 9 - Tekstslide

De verleden tijd van To Be
I
was
You
were
He/She/it
was
We
were
They
were
You
were
Meervoud is altijd were

Slide 10 - Tekstslide

Past continuous
Drie stappen: 
1. verleden tijd van to be: was of were
2. Hele werkwoord
3. -ing achter het hele werkwoord plakken

 • She was crying when the movie finished. 
 • We were doing our homework when the fire broke out. 

Slide 11 - Tekstslide

Past simple  en past continuous in 1 zin.  • When I was doing my homework, the dog started to bark. 
 • Yesterday evening, it was raining when I looked at the clock.  

Slide 12 - Tekstslide

We ______
(watch) TV when it ______
(begin) to rain.
A
were watching - beginned
B
was watching - began
C
were watching - began
D
was watching - beginning

Slide 13 - Quizvraag

He ____
(work) in the garden when he _____
(find) the money.
A
were working - finded
B
worked - was finding
C
was finding - works
D
was working - found

Slide 14 - Quizvraag

Slide 15 - Video

Maak nu online:
 • T/Havo: opdracht 31, blz. 101 werkboek
 • KGT: opdracht 37, blz. 98 werkboek

Als je dit al gedaan hebt ga dan verder lezen in je boek. 

Slide 16 - Tekstslide

Past Continuous

Slide 17 - Tekstslide

Past Continous en Past Simple
Past Continuous = aan de gang in het verleden (waren aan het..., zaten te...)
Past Simple = iets gebeurde op een bepaald moment in het verleden

Slide 18 - Tekstslide

Past simple or Past continuous?

I was having a shower yesterday.
A
Past simple
B
Past continuous

Slide 19 - Quizvraag

Andrew was playing computer games.
A
Past Continuous
B
Simple Past

Slide 20 - Quizvraag

We ate breakfast this morning.
A
Past Simple
B
Past continuous

Slide 21 - Quizvraag

We watched a flim last evening.
A
Past continuous
B
Past simple

Slide 22 - Quizvraag

Dus....hoe maak je de past continuous?

Slide 23 - Open vraag

Bij welke personen gebruik je 'was' en bij welke personen gebruik je 'were'?

Slide 24 - Open vraag

Dus......wanneer gebruik je de past continuous?

Slide 25 - Open vraag

Wanneer gebruik je de past simple (verleden tijd)?

Slide 26 - Open vraag

Last year I _____
(visit) Paris and Rome.
A
was visiting
B
visited
C
were visiting
D
visitted

Slide 27 - Quizvraag

Doel ...
Ik herken de verleden tijd. Ik kan onderscheid maken tussen een past simple en een past continuous. Ik weet wanneer iets een momentopname was of wanneer iets langer heeft geduurd in het verleden.
Ik weet hoe en wanneer ik de past continuous en de past simple moet toepassen.

Slide 28 - Tekstslide

Ik weet het verschil tussen de past simple en past continuous en kan deze vorm maken en toepassen.
A
ja
B
nee
C
een beetje
D
helemaal niet

Slide 29 - Quizvraag

Huiswerk
Als je dit nog niet gemaakt hebt, maak dan maak online, hoofdstuk 2, paragraaf E, writing and grammar, KGT: opdracht 37 A, B en C
T/Havo: opdracht 29, 30 en 31. 

Als je het al wel gemaakt hebt: ga verder lezen in je boek. Volgende week is de eerste boektoets al!

Slide 30 - Tekstslide