3V - start chapter & future forms

Welcome!
Future forms
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welcome!
Future forms

Slide 1 - Tekstslide

Lesson plan
  • Homework check
  • Future forms
  • Practice (lessonup & worksheet)

Slide 2 - Tekstslide

Homework check
ex. 4, 5 & 6 (student's book) p. 76

Slide 3 - Tekstslide

Future
Future tense 
  • will + hele ww 
  • going to + hele ww
  • present continuous
  • present simple 
  • may / might / could 

Slide 4 - Tekstslide

Will or going to?
Look at the clouds! It is going to rain 

I think it will rain tomorrow 


what's the difference between these 2 sentences?

Slide 5 - Tekstslide

Will or going to?
Will + hele werkwoord              --> er wordt nu een beslissing gemaakt
                                                                   voorspellingen waar geen bewijs voor is 
                                                                   beloftes, aankondigingen & besluiten 


I will call Patrick tomorrow, I promise!
We will help you with the dishes 

Slide 6 - Tekstslide

Will or going to?
am/is/are + going to + hele ww --> voorspellingen waar bewijs voor is
                                                                         besluit is al genomen

We're going to visit Newcastle tomorrow.
Look at the sky, it is going to rain.

Slide 7 - Tekstslide

1. I think my mother ________ (like) this CD.

Slide 8 - Open vraag

2. Paul's sister ___________ (have) a baby.

Slide 9 - Open vraag

3. Just a moment. I ___________ (help) you with the bags.

Slide 10 - Open vraag

4. Marvin __________ (throw) a party next week.

Slide 11 - Open vraag

Present continuous 
am/is/are + hele werkwoord + ing 
praten over afspraken in de nabije toekomst waarvan de tijd en/of plaats al vast staat 

I am meeting my brother at five o'clock
We are seeing a new film tomorrow Slide 12 - Tekstslide

Present simple
Tijden volgens een vast schema 
The train departs at a quarter past five
The cinema closes at midnight 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Mixed exercises
answer the questions in LessonUp

Slide 15 - Tekstslide

1) On the news they said it __________ (snow) tomorrow.

Slide 16 - Open vraag

2) My sister ___________ (fly) to Egypt tomorrow.

Slide 17 - Open vraag

3) My horoscope says I ___________ (find) the love of my life very soon.

Slide 18 - Open vraag

4)I ___________ (help) you carry your books

Slide 19 - Open vraag

5) My parents ___________ (visit) Spain next year.

Slide 20 - Open vraag

Worksheet
answer the questions on the worksheet


timer
5:00

Slide 21 - Tekstslide