02a. Hybride Theme 5 Present Perfect/Past Simple recap (2e)

Theme 5   les 02a
(hybride)
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Theme 5   les 02a
(hybride)

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

and.......
a lot of English 

Slide 3 - Tekstslide

Check  Homework

Voc. A   Theme 5
Ex. 5 and 7Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

on how to make Past Simple and Present Perfect

Slide 6 - Tekstslide

Past Simple                                                    Present Perfect

+ zin :  I walkED/ wrote (2e rij)                + zin : I have walkED
                                                                                 he has written (3e rij)

- zin :  I didn't walk     (HELE ww)            - zin : I haven't walkED
            he didn't  write (HELE ww)                     he hasn't written

? zin :  did I walk ? (HELE ww)                 ? zin  :  have I walkED 
            did he write (HELE ww)                              has he written ?

Slide 7 - Tekstslide

  • Ik weet wanneer ik voor de PAST SIMPLE moet kiezen en   wanneer de PRESENT PERFECT de juiste keuze is.

  • Ik weet nog steeds hoe ik ze moet maken voor

  • bevestigende zinnen
  • ontkennende zinnen
  • vragende zinnen

  • Ik ken nog steeds alle onregelmatige werkwoorden


Slide 8 - Tekstslide

  • I know WHEN to use the Past Simple or the Present Perfect
      
Vanaf volgende week op school >>>
Regelmatig overhoringen voor cijfer over alle onregelmatige werkwoorden

Slide 9 - Tekstslide

Wanneer gebruik je de Past Simple en de Present Perfect ?
Bekijk de volgende uitleg en maak aantekeningen die je mij kunt laten zien !!!

Slide 10 - Tekstslide

0

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Zet deze zin in de present perfect:

I .... ( to know) him all my life.
A
knew
B
am knowing
C
have known
D
know

Slide 13 - Quizvraag

Zet de zin in de past simple:

Somebody ... ( to paint ) a picture on the wall.
A
have painted
B
is painting
C
painted
D
has painted

Slide 14 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

My cat died last week.
A
past perfect
B
past simple
C
present simple
D
present perfect

Slide 15 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

I have built a helicopter
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 16 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

I read a book.
A
Future
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 17 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

Lucy lived in London.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 18 - Quizvraag

Zet deze zin in de present perfect:

Rebecca .... (to go) bed
A
Rebecca goes to bed
B
Rebecca is going to bed
C
Rebecca went to bed
D
Rebecca has gone to bed

Slide 19 - Quizvraag

Bij welke tijd hoort het signaalwoord:

since ?
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
present perfect

Slide 20 - Quizvraag

Sleep de signaal woorden naar de juiste tijd
Past Simple
Present perfect
for
2015
two months ago
yesterday
since
already

Slide 21 - Sleepvraag

Wat is hier de juiste keuze ?

We .... ( to work ) 5 hours yesterday.
A
worked
B
have worked
C
work
D
has worked

Slide 22 - Quizvraag

Het gebeurde in het verleden maar het resultaat is nu nog zichtbaar.

Bij welke tijd past deze omschrijving?
A
past simple
B
present perfect
C
past perfect
D
past continuous

Slide 23 - Quizvraag

Welke woorden zijn signaalwoorden voor de Present Perfect?
A
never / ever / for / since
B
was / were / been
C
however / although / always
D
when / how / always

Slide 24 - Quizvraag

Het is in de verleden tijd begonnen maar nu afgelopen.
Bij welke tijd past deze omschrijving?
A
Future
B
Present simple
C
Present perfect
D
Past simple

Slide 25 - Quizvraag

She____(go) to Japan but now she____ (come) back.
A
go / come
B
went / came
C
went / has come
D
has gone / came

Slide 26 - Quizvraag

Dan ____ already ____(buy) two tablets this year.
A
did bought
B
have bought
C
has buyed
D
has bought

Slide 27 - Quizvraag

How many games ____your team____ (win) this season?
A
did won
B
has won
C
has win
D
has winned

Slide 28 - Quizvraag

____you____ (visit) the CN Tower when you ____ (stay) in Toronto ?
A
Did you visit / stay
B
Did you visit / stayed
C
Have you visited / stayed
D
Have you visit / stayed

Slide 29 - Quizvraag

____ you ____(do) your homework yet? Yes I ____(finish) it an hour ago!
A
Did you do / finish
B
Did you do/ finished
C
Have you done / finished
D
Have you done / finish

Slide 30 - Quizvraag

Frank ____ (get) his bike last November. So he ____ (have) it for 4 months.
A
getted / had
B
had got / had
C
got / has had
D
got / has have

Slide 31 - Quizvraag

Boeijinga,  share this lesson !!

Slide 32 - Tekstslide

Do: ex. 12 and 13  Theme 5

Slide 33 - Tekstslide

  • I know WHEN to use the Past Simple or the Present Perfect
      
Vanaf volgende week op school >>>
Regelmatig overhoringen voor cijfer over alle onregelmatige werkwoorden

Slide 34 - Tekstslide