17.3 Het maken van polypeptideketens 6V 2223

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 17.3 Het maken van een polypeptideketen
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 32 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 17.3 Het maken van een polypeptideketen

Slide 1 - Tekstslide

Transcriptie en translatie
Bedenk zelf een basevolgorde van een gen, begin met TAC.
Maak ook de complementaire streng.
Vermeld ook de 3` en 5` kant.
Vervolgens vertaal je het DNA naar RNA.
Vertaal zelf je RNA naar een aminozuurketen/ polypeptideketen.
Check de juiste BINAS tabellen!
Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Doel 17.3
Je leert hoe een cel informatie uit het DNA omzet naar eiwitten

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Transcriptie

RNA polymerase bindt aan een promotor
Slide 7 - Tekstslide

Transcriptie

De promotor wordt herkend door RNA polymerase door speciale nucleotidevolgorde: 3’-TATAAA-5’ (TATA-box)

Slide 8 - Tekstslide

Transcriptie

RNA polymerase leest het DNA van 3’ naar 5’ en bouwt het RNA molecuul op van 5’ naar 3’


Slide 9 - Tekstslide

Transcriptie

De transciptie begint vóór het daadwerkelijke genSlide 10 - Tekstslide

Transcriptie

De transciptie eindigt ná het daadwerkelijke gen bij 3’- TTATTT-5’ (eindsignaal)
Slide 11 - Tekstslide

Transcriptie

RNA polymerase koppelt af
=> pre mRNA is ontstaan.

Slide 12 - Tekstslide

RNA transcriptie

Nucleotide van DNA en RNA zijn vegelijkbaar maar niet hetzelfde.Slide 13 - Tekstslide

RNA splicing

Genen (DNA) bevatten introns (niet coderende delen) en exons (wél coderende delen)

Slide 14 - Tekstslide

RNA splicing

Het pre mRNA dat ontstaat bevat dezelfde introns en exons


Slide 15 - Tekstslide

RNA splicing

De introns moeten uit het RNA geknipt worden: splicing


Slide 16 - Tekstslide

RNA splicing

mRNA ontstaat. Daarna verlaat het mRNA de kern.


Slide 17 - Tekstslide

Translatie
Ribosomaal RNA (rRNA) bindt aan het 5’-einde van een mRNA molecuul (eerst deel 1 daarna deel 2) Slide 18 - Tekstslide

Translatie
Schuift richting 3’ op zoek naar startcodon
VAN 5’ NAAR 3’ DUS!!
Slide 19 - Tekstslide

Translatie
tRNA transporteert de aminozuren
tRNA heeft aan de bindingskant een ‘anticodon’ van het betreffende codon

Slide 20 - Tekstslide

Translatie
tRNA met anticodon 3’-UAC-5’ bindt aan het startcodon (AUG)
Dit tRNA draagt het  aminozuur Methionine

Slide 21 - Tekstslide

Translatie
Na de koppeling van het volgende tRNA molecuul  worden de aminozuren aan elkaar gekoppeld door het ribosoom


Slide 22 - Tekstslide

Translatie
het lege tRNA molecuul wordt losgekoppeld Slide 23 - Tekstslide

Translatie
Het ribosoom schuift één codon op en het proces gaat weer hetzelfde: tRNA bindt, aminozuur wordt gekoppeld, leeg tRNA wordt losgekoppeld, enz enz.Slide 24 - Tekstslide

Translatie
Bij het stopcodon worden de polypeptideketen, het laatste lege tRNA en het mRNA van de ribosoom losgekoppeld.
Slide 25 - Tekstslide

tRNA
De meeste organismen hebben maximaal 45 verschillende tRNA moleculen (en er zijn 64 codons mogelijk).

Slide 26 - Tekstslide

tRNA
Sommige tRNA moleculen passen ook op een codon met een niet precies passende laatste base (wiebelbase)

Slide 27 - Tekstslide

tRNA
Bijvoorbeeld:
codons voor Serine, AGC en AGU, worden gelezen door 
tRNA met anticodon UCG

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Doel 17.3
Je hebt geleerd hoe een cel informatie uit het DNA omzet naar eiwitten

Slide 30 - Tekstslide

Begrippen 17.3
mRNA, transcriptie, RNA-polymerase, promotor, TATA-box, matrijsstreng/ template, afleesrichting, coderende streng, eindsignaal, UTR, pre-mRNA, splicing, exons, translatie, genetische code, tRNA`s, stopcodon, wiebelbase

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
In de online methode.
Kies leerweg B.
17.3: alle vragen
Oefenopgave Forensisch onder-
zoek

Slide 32 - Tekstslide