Les 3 Renovatie dak

Renovatie dak
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
BouwkundeMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Renovatie dak

Slide 1 - Tekstslide

Renovatie dak
Leerdoelen:
Aan het einde van de les over renovatie dak kan de student:
- De technische eisen die aan een dak gesteld worden benoemen.
- Verschillende mogelijkheden om een dak te renoveren noemen.
- Een keuze maken welke oplossing in welke situatie toepasbaar is.
.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Kapconstructies
gordingkap

sporenkap
combinatie van beideSlide 5 - Tekstslide

Hoe ziet het er bij jullie uit?

Slide 6 - Tekstslide

Op welke manieren kunnen we een bestaand dak zoal renoveren?

Slide 7 - Woordweb

Technische voorschriften
Besluit bouwwerken leefomgeving, We gaan uit van geheel verbouwen. 
Hoofdstuk 5 (verbouw) 
artikel 5.20 thermische isolatie Lid 4
verwijst naar de nieuwbouwregels,
Hoofdstuk 4, artikel 4.152.

Slide 8 - Tekstslide

Dak tussen de gordingen na- isoleren met Rockwool
Het isoleren van schuine daken gebeurt van buitenaf of van binnenuit. Als de dakconstructie nog in goede staat is, kan gekozen worden voor het aanbrengen van geïsoleerde elementen op het bestaande dakbeschot. Ook kunnen isolatieplaten of dekens van binnenuit tussen de gordingen worden aangebracht.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Dak voorzien van Isobouw of Unilin renovatieplaten op het bestaande dakbeschot.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Opdracht vanuit project

Slide 14 - Tekstslide