cross

Hoofdstuk 5.4 - Energie omzetten

Welkom bij Nask
Hoofdstuk 5
Energie
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom bij Nask
Hoofdstuk 5
Energie

Slide 1 - Tekstslide

Planning Hoofdstuk 5
5.1
5.2
5.3
5.4
Oefentoets
Herhaling
Proefwerk Hst. 5

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen, aan het einde van de les kun je
 • Uitleggen hoe elektrische energie “gemaakt” wordt
 • De verschillende energieomzettingen herkennen en je Binas als spiekbriefje gebruiken
 • De verschillende vormen van duurzame energie benoemen
 • Uitleggen hoe een kerncentrale werkt
 • De manieren om elektrische energie te gebruiken benoemen
 • Rendement berekenen
 • Uitleggen wat er met de niet-nuttig gebruikte energie gebeurt


Slide 3 - Tekstslide

5 Soorten Energie
 • Chemische energie
 • Bewegings energie
 • Stralings energie
 • Elektrische energie
 • Warmte

Zoek in je Binas tabel energieomzettingen!

Slide 4 - Tekstslide

Apparaten kunnen energie omzetten
Batterij
ontladen: Chemische energie -> Elektrische energie
opladen: Elektrische energie  -> Chemische energie
Waterkoker
Elektrische energie -> Warmte energie
Föhn
Elektrische energie -> Warmte + Bewegingsenergie
Televisie
Elektrische energie -> Stralingsenergie + warmte energie
Slide 5 - Tekstslide

Stap 1: Chemische energie  -> Warmte
Stap 2: Warmte                      -> Bewegingsenergie
Stap 3: Bewegingsenergie  -> Elektrische energie
1
Chemische energie -> Warmte
2
Warmte -> Bewegingsenergie
3
Bewegingsenergie -> Elektrische energie

Slide 6 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen
- Aardgas
- Aardolie
- Steenkool

Nadelen:
Voorraad raakt op
Luchtvervuiling (CO²)

Voordelen:
Goedkoop + Makkelijk
Duurzame energie
- Windenergie
- Zonne-energie
- Waterkracht
- Biogas

Nadelen:
Duur

Voordelen:
Goed voor het milieu

Slide 7 - Tekstslide

Kernenergie
Water wordt verwarmd met stralingsenergie uit uranium.
Nadelen:
Uranium wordt slechts één keer gebruikt.
Heel gevaarlijk radioactief afval, moeilijk op te
bergen.

Voordelen: 
Veel energie, geen luchtvervuiling

Slide 8 - Tekstslide

Hoe werkt een kerncentrale?
Het productieproces in een kerncentrale verloopt als volgt:
1. In het reactorvat vindt kernsplijting plaats.  Dit levert veel energie.
2. De vrijgekomen energie verhit het water in het reactorvat.
3. Het hete water wordt rondgepompt in een watercircuit in de reactor.
4. Dit zeer hete water gaat naar een stoomgenerator. In een tweede circuit wordt het hete water afgekoeld.
5. Dit water wordt stoom waarmee een stoomturbine wordt aangedreven en levert daardoor elektriciteit
6. De stoom wordt opgevangen en met behulp het koelwater gecondenseerd tot water. 
7. Dit gecondenseerde water komt weer terug in de Westerschelde.

Slide 9 - Tekstslide

Reactorvat
In het reactorvat vindt kernsplijting plaats. Een vrij neutron botst op een Uraniumkern.
Hierdoor splitst deze Uraniumkern zich en komt een aantal vrije neutronen vrij. Op deze
manier komt veel energie vrij. Het splijtingsproces kan worden gereguleerd door
zogenaamde regelstaven, die de vrije neutronen “afvangen” en zo het splijtingsproces
(gedeeltelijk) stoppen.
vrijgekomen energie
De vrijgekomen energie verhit het water in het reactorvat
Pomp
Het hete water wordt rondgepompt in een watercircuit in de reactor.
Stoom
Water wordt omgezet in stoom en laat zo een stoomgenerator draaien
Stoomturbine
Met de stoom wordt een stoomturbine aangedreven. De draaiende
beweging van de turbine genereert elektriciteit, die aan het net wordt geleverd.
Koelwater
De stoom wordt opgevangen en met behulp van een derde watercircuit (het koelwater) gecondenseerd tot water.

Thermische verontreiniging!!!
Het gecondenseerde water, wat nog steeds vrij warm is, wordt teruggepompt naar de Westerschelde.

Slide 10 - Tekstslide

Chemische energie
Elektrische energie
Stralings energie
Bewegings energie
Warmte

Slide 11 - Sleepvraag

Een fietsdynamo zet bewegingsenergie om in .........
A
Warmte
B
Stralingsenergie
C
Elektrische energie
D
Chemische energie

Slide 12 - Quizvraag

Een ventilator zet elektrische energie om in ..........
A
Warmte
B
Stralingsenergie
C
Chemische energie
D
Bewegingsenergie

Slide 13 - Quizvraag

Een batterij zet ........... om
in elektrische energie.
A
Warmte
B
Chemische energie
C
Stralingsenergie
D
Bewegingsenergie

Slide 14 - Quizvraag

Fossiele brandstoffen geven zeer gevaarlijk afval.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quizvraag

Zonne-energie is een duurzame energiebron.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quizvraag

Kernenergie veroorzaakt het broeikaseffect.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quizvraag

Aardgas is een fossiele brandstof.

A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quizvraag

Bij windenergie worden turbines gebruikt om een generator te laten draaien.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Een fietsdynamo zet bewegingsenergie om in licht.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quizvraag

Leerdoelen
Aan het einde van de les kun je de vragen beantwoorden:

- Welke soorten energie zijn er?
- Hoe kun je energie omzetten?
- Met welke energiebronnen kun je elektriciteit maken?

Slide 21 - Tekstslide

Schrijf 2 dingen op die je deze les geleerd hebt.

Slide 22 - Open vraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 23 - Open vraag

Heb je nog tips of tops voor mij? Schrijf ze maar op.

Slide 24 - Open vraag