Thema 7 BS 4

Thema 7
Basisstof 4: Schone lucht
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Thema 7
Basisstof 4: Schone lucht

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het broeikaseffect?

Slide 2 - Open vraag

Welk gas draagt het meeste bij aan het versterkt broeikaseffect?
A
Stikstof
B
Zuurstof
C
Koolstofdioxide
D
Waterdamp

Slide 3 - Quizvraag

Leerdoelen
Je kan uitleggen hoe luchtvervuiling ontstaan

Slide 4 - Tekstslide

Herhaling
Dampkring bevat broeikasgassen

Zonnestralen worden deels weer-
kaatst en deels doorgelaten

Slide 5 - Tekstslide

Ozonlaag
Atmosfeer bevat ook ozon
Dit is een belangrijk gas:
- Broeikasgas (, dus aarde warmer)
- Tegenhouden UV straling

Meeste ozon in stratosfeer -->
De ozonlaag

Slide 6 - Tekstslide

UV-Straling
UV-straling van de zon is
schadelijk voor organismen

De ozonlaag houdt een
gedeelte van de
UV-straling tegen

Slide 7 - Tekstslide

Ozonlaag
Ozonlaag wordt aangetast door stoffen
die de mens produceert

Bijvoorbeeld CFK's
- In spuitbussen en koelkasten

'Gat' in ozonlaag boven zuidpool

Slide 8 - Tekstslide

Waarom is de ozonlaag belangrijk voor de aarde?
A
Vermindert hoeveelheid broeikasgassen
B
Houdt UV-straling deels tegen
C
Houdt zonnestralen tegen

Slide 9 - Quizvraag

Luchtvervuiling
Lucht kan op verschillende manier vervuild zijn:

  • Smog
  • Fijnstof
  • Verzuring

Slide 10 - Tekstslide

Smog
Smoke (rook) + fog (mist)
- In veel grote steden
- Veel problemen voor longpatiënten
- Dichte smog kan dodelijk zijn

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Fijnstof
Zeer kleine stofdeeltjes (micrometers) in de lucht

Groot deel door mensen veroorzaakt:
- Verkeer
- Industrie
- Kachels in woningen
- Etc.

Slide 13 - Tekstslide

Verzuring
Door mensen gemaakte vervuilende stoffen komen
via lucht of water in de bodem terecht

Groot effect op planten en dieren

Slide 14 - Tekstslide

Bio-industrie
Industrie die zo efficiënt mogelijk  dierlijke producten produceert

Grote invloed op klimaat door
- Uitstoot broeikasgassen
- Vervuiling door nitraat, fosfaat en ammoniak

Slide 15 - Tekstslide

Bio-industrie
Efficiënte productie betekent ook slechte leefomstandigheden

  • Weinig ruimte
  • Ziektes

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Aan het werk
  • Lees 7.4
  • Opdracht 21 en 23 van 7.4

Slide 18 - Tekstslide