Bouwmaterialen: bitumen en asfalt

Bitumen en asfalt
check ook: 
NUtechniek 

  materialen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Hout en meubelMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Bitumen en asfalt
check ook: 
NUtechniek 

  materialen

Slide 1 - Tekstslide

Wat weet je al van bitumen?

Slide 2 - Woordweb

Bitumen: intro
Bitumen als materiaal komt voor in oudste geschriften
werd vooral geimporteerd uit Elam (huidige Iran)
ook vaak als klompen of vette drab uit rivieren en meren gewonnen
tal van bouwkundige toepassingen (tempels, waterwerken, waterreservoirs, toiletten, dammen en wegen)
toepassingen voor 3200 voor Christus zijn bekend

Slide 3 - Tekstslide

Bitumen: de bron
bitumen  is een mengsel van ver-
schillende koolwaterstoffen die
 voorkomen in ruwe aardolie. het is
 het zwaarste bestanddeel dat
 achterblijft na destilatie van aardolie.
 Bitumen komen ook zonder tussen-
komst van de mens in de natuur voor

Slide 4 - Tekstslide

Bitumen: eigenschappen
enkele algemene eigenschappen van bitumen zijn:
bij omgevingstemperatuur gedraagt het zich als vaste stof;
door verhitten wordt het vloeibaar (en verwerkbaar);
in vloeibare vorm hecht het goed aan andere materialen en eenmaal gestold vormt het een waterdichte laag;
brandbaar;

Slide 5 - Tekstslide

Wat maakt bitumen nou zo'n aantrekkelijk bouwproduct?
A
je kunt er allerlei vormen van maken door te verwarmen en af te laten koelen
B
het is brandstof en bouwmateriaal tegelijk
C
je kunt er vrij eenvoudig waterdichte constructies mee maken
D
het is onbeperkt voorradig

Slide 6 - Quizvraag

bitumen: productie
Bitumen komen voor in de natuur en worden gewonnen uit ruwe aardolie.
Als er bitumen in de bodem zitten kunnen zij worden gewonnen middels mijnbouw of met pijpleidingen. de bitumen worden dan eerst elektrisch vloeibaar gemaakt.
Bitumen uit aardolie wint men door de aardolie te destilleren. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

bitumen: "gebreken"
In ruwe aardolie bevinden zich nogal wat giftige stoffen. Doordat we de gevaren van deze stoffen steeds beter leren kennen wordt er ook alles aan gedaan om deze stoffen uit de aardolie en zijn producten te filteren.

Slide 9 - Tekstslide

bitumen: vijanden
Bitumen zijn brandbaar. De ontbrandingstemperatuur ligt weliswaar hoog maar vooral bij dakreparaties waar bitumen worden aangebrand wil het wel eens voorkomen dat de dakbedekking in brand vliegt. 
Hoge temperaturen (zoninstraling) kunnen bitumen laten vloeien waardoor balast (stenen, tegels) door de bitumen zakken en lekkage veroorzaken

Slide 10 - Tekstslide

bitumen: beschermen
Leislag beschermt bitumen tegen ultra violette straling (UV) waardoor het materiaal minder snel verouderd.

Balast beschermt bitumen tegen opwaaien bij storm. Balast zijn grind of betontegels. Aangepaste bitumen (gemodificeerd) kleven beter op de ondergrond, waardoor er geen balast meer nodig is.

Slide 11 - Tekstslide

wat is eigenlijk een koolwaterstof?
A
stof dat vrijkomt na het verdampen van koolwater
B
water waar veel kolen zijn opgelost
C
het materiaal waar veel bouwkleding van is gemaakt
D
een keten van koolstof en waterstof atomen

Slide 12 - Quizvraag

Slide 13 - Video

Welke bitumenproducten ken je?

Slide 14 - Woordweb

bitumen: producten
Naast bitumen als product kennen we:
bitumineuze dakbedekking (rol)
asfalt (bitumen met steenslag en fijn grind)
bindmiddel en lijm

Slide 15 - Tekstslide

bitumen: materieel

Slide 16 - Tekstslide

bitumen: Aan het werk
Vragenblad met 14 vragen. 

Vragen uiteindelijk digitaal inleveren, telt mee voor de beoordeling.

Slide 17 - Tekstslide