13.2 Gaswisseling

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
13.2 Gaswisseling
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
13.2 Gaswisseling

Slide 1 - Tekstslide

Planning
 • Herhaling 13.1
 • Bespreken vraag 11 en 12 van §13.1
 • Instructie 
 • Werktijd

Slide 2 - Tekstslide

longblaasjes
longen
bronchiën
bronchiolen
luchtpijp

Slide 3 - Sleepvraag

Welke spieren hebben welke taak wanneer ze zich aanspannen?
Inademen
Uitademen
Binnenste tussenribspieren
Buitenste tussenribspieren
Midden-rif
Buikspieren
Nekspieren

Slide 4 - Sleepvraag

Oorzaak
daardoor:
daardoor:
Gevolg
Lucht stroomt naar buiten
Longen worden kleiner
Borstholte wordt kleiner
Middenrif ontspant

Slide 5 - Sleepvraag

Huiswerk bespreken
vraag 11 en 12

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Leerdoelen §13.2 Gaswisseling
 • Ik kan uitleggen hoe zuurstof en koolstofdioxide je lichaam in- en uitgaan
 • Ik kan uitleggen hoe mijn ademhaling wordt geregeld
 • Ik kan uitleggen welke ademhalingsproblemen mensen kunnen hebben
 • longblaasjes, diffusie, gaswisseling, concentratieverschil, diffusieafstand, diffusieoppervlak, astma, COPD, chronische bronchitis, ademcentrum, pH, chemoreceptoren

Slide 10 - Tekstslide

Bouw longblaasjes/ alveoli
BINAS 83A

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Gaswisseling - diffusie
De gaswisseling vind plaatst door diffusie.
Kost geen energie -> gaat met concentratie verschil mee
Hoog --> laag 
BINAS 83A

Slide 13 - Tekstslide

Gaswisseling - diffusie
De snelheid van diffusie is snel door:
 1. Kleine diffusieafstand (5 μm).
 2. Groot concentratieverschil (groot door continue ventilatie en de bloedstroom).
 3. Groot diffusie oppervlak (longblaasjes 70-80 m2)
BINAS 83A

Slide 14 - Tekstslide

In de longen..
A
gaan zuurstof en CO2 het bloed in
B
gaan zuurstof en CO2 het bloed uit
C
gaat zuurstof het bloed in en CO2 het bloed uit
D
gaat zuurstof het bloed uit en CO2 het bloed in

Slide 15 - Quizvraag

Diffusie van een stof gaat altijd...
A
van een hoge naar een lage concentratie, vanzelf
B
van een lage naar een hoge concentratie, vanzelf
C
van een hoge naar een lage concentratie, kost energie
D
van een lage naar een hoge concentratie, kost energie

Slide 16 - Quizvraag

Aandoeningen gaswisseling
Astma: spiertjes rond de luchtwegen trekken samen. Luchtweg-ontsteking, slijmophoping: minder lucht bij de longblaasjes. Opgewekt door prikkelende stoffen. Niet continu.                     


Slide 17 - Tekstslide

Aandoeningen gaswisseling
COPD: verzamelnaam voor de ziekten longemfyseem en chronische bronchitis. Vaak veroorzaakt door roken.
Longemfyseem: kapotte longblaasjes en dichtgeklapte bronchiolen -> kleiner longoppervlak


                     


Slide 18 - Tekstslide

Ademcentrum - hersenstam - Binas 88C

Slide 19 - Tekstslide

Ademprikkel (onbewust)
Het ademcentrum reageert op prikkels van het lichaam (chemoreceptoren in de aortaboog):
 • pH bloed: lage pH --> ademfrequentie en ademvolume moeten omhoog
 • CO2 concentratie bloed: hoge CO2 concentratie
 • Zeer lage O2 concentratie bloed: lage O2 concentratie: ademfrequentie en ademvolume moeten omhoog
 • Hormonen: adrenaline
 • Bewust: gedeeltelijke aansturen van hersenen

Slide 20 - Tekstslide

Waar zit het ademcentrum in de hersenen en wat is de belangrijkste prikkel voor het ademcentrum?
A
grote hersenen, concentratie O2 in bloed
B
grote hersenen, concentratie CO2 in bloed
C
hersenstam, concentratie O2 in bloed
D
hersenstam, concentratie CO2 in bloed

Slide 21 - Quizvraag

Waar(door) wordt de ademhaling geregeld?
A
Door het hartritme
B
In de longen
C
Door de O2 en CO2 uitwisseling
D
In het ademcentrum in de hersenstam

Slide 22 - Quizvraag

Aan de slag

13.2: 4-5-7-8-9

Slide 23 - Tekstslide

Leerdoelen - check
 • Ik kan uitleggen hoe zuurstof en koolstofdioxide je lichaam in- en uitgaan
 • Ik kan uitleggen hoe mijn ademhaling wordt geregeld
 • Ik kan uitleggen welke ademhalingsproblemen mensen kunnen hebben
 • longblaasjes, diffusie, gaswisseling, concentratieverschil, diffusieafstand, diffusieoppervlak, astma, COPD, chronische bronchitis, ademcentrum, pH, chemoreceptoren

Slide 24 - Tekstslide

Waar(door) wordt de ademhaling geregeld?
A
Door het hartritme
B
In de longen
C
Door de O2 en CO2 uitwisseling
D
In het ademcentrum in de hersenstam

Slide 25 - Quizvraag