7.3 Molariteit

7.3 Molariteit
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

7.3 Molariteit

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • uitleggen wat wordt bedoeld met het begrip molariteit;
 • drie notaties gebruiken om de molariteit van een oplossing aan te geven;
 • met het begrip molariteit rekenen aan oplossingen van moleculaire stoffen en oplossingen van zouten.

Slide 2 - Tekstslide


Geef de oplosvergelijking van FeCl2

Slide 3 - Open vraag

Oplosvergelijking van FeCl2
 • FeCl2 bestaat uit Fe2+ en Cl-
 • FeCl2 (s) -> Fe2+ (aq) + 2 Cl- (aq)

Slide 4 - Tekstslide


HNO3 (l) is de molecuulformule van salpeterzuur. 
Dit is een sterk zuur.
Geef de notatie van een salpeterzuuroplossing.

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Hoeveel mol is 25 gram magnesiumchloride? Binas 45A

Slide 7 - Open vraag

Molrekenen
 • Magnesiumchloride is MgCl2 en daar is 25 g van.
 • Molaire massa van MgCl2 is 95,21 g/mol 
 • Van gram naar mol -> delen door molaire massa


 • 25 g / 95,21 g/mol = 0,2626 mol MgCl2

Slide 8 - Tekstslide

Molariteit
 • De hoeveelheid stof kan je uitdrukken in mol
 • Maar stoffen kunnen ook opgelost zijn; 
   Dan is de concentratie uit te drukken in het aantal mol  opgeloste stof per liter oplossing.

 • Dat is de molariteit.

Slide 9 - Tekstslide

Molariteit
Weergegeven als een;
 • M, 
 • mol/L of mmol/ml


Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Notatie van molariteit
Er is 0,75 mol azijnzuur opgelost in 1 L water.
Je kunt dit dan op de volgende manieren noteren;

 • De molariteit CH3COOH is 0,75 mol/L
   De molariteit CH3COOH is 0,75 mmol/ml 
 • 0,75 M CH3COOH
 • [CH3COOH] = 0,75 M
   [CH3COOH] = 0,75 mol/L (of mmol/ml)

Slide 12 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing.

Slide 15 - Open vraag

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de concentratie van de magnesiumionen en chloride-ionen.

Slide 16 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 17 - Tekstslide