Recap chapter 2 quiz/kahoot

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

What are we going to learn today?
  • Goals
  • SO 2 chapter 2
  • Recap
  • Practice

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goals
At the end of the lesson, you will have better knowledge about:
  1. grammar of chapter 2

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

English word order
What is the English word order?

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Word order

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Word order - wat is de juiste volgorde?
WIE
DOET
WAT
WAAR
WANNEER

Slide 6 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Word order
he
played
beautifully
the flute
yesterday

Slide 7 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Negations (ontkenning)
  • Wat zijn hulpwerkwoorden?
To be (am are is), can, may, must

  • Hoe maak je een ontkenning in de ‘present simple’ als er hulpwerkwoord in de zin staat?
Door not achter de hulpwerkwoord te zetten
bijv.: I am a student. --> I am not a student
          He is my bestfriend. --> He is not my bestfriend. 

  • Hoe maak je een ontkenning in de ‘present simple’ als er geen hulpwerkwoord in de zin staat?
zet je do not / don't of does not / doesn't voor het werkwoord
Bij I/you/we/they wordt did do not / don't en bij he / she / it wordt dit does not / doesn't. 
Let op: Het werkwoord verliest de s omdat de s nu al in does staat:
bijv.: They play tennis at home.--> They do not / don't play tennis at home.
          She travels by bus.-->She does not / doesn't travel by bus.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Make negative sentences!
Mandy ..........................................
her room on Thursday. (not/to tidy up)
A
don't tidy
B
doesn't tidy
C
not tidy
D
hasn't tidy

Slide 9 - Quizvraag

-Tegenwoordige tijd.
-Er staat maar 1 werkwoord in de zin (tidy), dus heb je een hulpwerkwoord nodig: DO of DOES.
-Mandy is SHIT, dus DOES + NOT = doesn't
Make a good negative sentences.
My little brother plays with his toys.
A
Does my little brother play with his toys?
B
Does my little brother plays with his toys?
C
My little brother doesn’t play with his toys.
D
My little brother don’t play with his toys.

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Questions (vragen)
Wat zijn hulpwerkwoorden?
To be (am are is), can, may, must

Hoe maak je een vraag in de ‘present simple’ als er een wel 
hulpwerkwoord in de zin staat?
zet de hulpwerkwoord vooraan
bijv.: You are in love. > Are you in love?
          She may fall in love. > May she fall in love?

Hoe maak je een vraag in de ‘present simple’ als er een geen hulpwerkwoord in de zin staat?
do/does vooraan in de vraagzin zetten
Bijv.: You love her. > Do you love her?
          She loves him. > Does she love him?

(Bij he, she en it gebruik je does.)

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Questions (vragen)
Hoe vorm je een vraag zin met has/have?
voeg 'do or does' toe
bijv.: You have geography next--> Do you have geography next?
           He has PE on Tuesdays. --> Does he have PE on Tuesdays?

Hoe vorm je een vraag zin met has got/have got?
zet has/have vooraan, got blijft op dezelfde plek
bijv.: You have got a break at one PM.--> Have you got a break at one PM?
           He has got maths at two. --> Has he got maths at two?


Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ALS het werkwoord to be, can of have got in de zin staat, waar zet je deze dan neer in een yes/no question?
A
Aan het begin van de vraag.
B
Aan het einde van de vraag.
C
Nergens.
D
Je mag zelf een leuke plek verzinnen.

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Which words do you use to make yes/no questions?
A
do/does/am/is/are/can
B
What/where/when/why/which/how/what
C
did/was/were

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Link

https://create.kahoot.it/details/ae3e8bc0-3a75-45ac-9431-a4cf780b2298

Slide 16 - Link

https://create.kahoot.it/details/dcb89e2a-3974-4037-a495-999ca42f5892