ML1 Wat is politiek?

ML1 Wat is politiek?
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

ML1 Wat is politiek?

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen deze les
-Je kan het begrip politiek omschrijven.
-Je kan het begrip algemeen belang uitleggen en daarbij voorbeelden geven.
-Je kan kenmerken benoemen van een werkende democratie.
-Je kan directe en indirecte democratie met elkaar vergelijken.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is politiek?

Slide 3 - Tekstslide

politiek

Slide 4 - Woordweb

Welke politieke partijen ken jij?

Slide 5 - Open vraag

Politiek betekent het maken van keuzes en het nemen van beslissingen over hoe een land, een provincie of een gemeente bestuurd moet worden.

Politici bedenken en nemen namens de bevolking besluiten dit noemen we ook wel besturen. 
Dit doen de politici niet alleen hiervoor krijgen ze hulp van ambtenaren. Dit zijn mensen die voor de overheid werken. Met de overheid bedoelen we alle politici en ambtenaren

Slide 6 - Tekstslide

wat zijn ambtenaren?

Slide 7 - Open vraag

De overheid bestaat uit:

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Welke politieke partijen kwamen er in het filmpje van Lubach voor?

Slide 10 - Open vraag

De overheid bemoeit zich alleen met dingen die van algemeen belang zijn. Dit betekent dat het voor veel mensen belangrijk is.

Denk aan:
Veiligheid
Zorg
School
Onderhoud wegen

Slide 11 - Tekstslide

Algemeen belang

Slide 12 - Tekstslide

Hoe krijgt de overheid geld?
Om dit allemaal te kunnen doen moet de overheid hiervoor geld hebben. Kijk naar de miljoenennota. 

De overheid krijgt dit geld binnen door belasting te heffen. Als de overheid meer geld wilt overhouden dan kunnen ze meer belasting gaan heffen of gaan bezuinigen.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Nederland is een democratie
Belangrijkste kenmerk democratie:
-volk heeft invloed op politieke besluiten.

Directe democratie: inwoners kunnen direct over een wet of probleem stemmen.
Indirecte democratie: het kiezen van volksvertegenwoordigers die namens ons beslissingen nemen. 

Slide 16 - Tekstslide


Directe democratie
referendum/
volkstemming
indirecte democratie
Deze indirecte democratie wordt ook wel parlementaire democratie genoemd

Slide 17 - Tekstslide

Politiek
Uitleg van begrip politiek:

-maken van keuzes
-nemen van besluiten
-land, provincie en gemeente
-besturen

Slide 18 - Tekstslide

Hoeveel zetels zijn er in de Tweede Kamer
A
150
B
125
C
100
D
75

Slide 19 - Quizvraag

Welke van deze politieke partijen heeft de meeste zetels?
A
SP
B
CDA
C
GroenLinks
D
PvdA

Slide 20 - Quizvraag

Waaruit bestaat de overheid?
A
Politici en ambtenaren
B
Alleen Tweede Kamerleden
C
Alleen Eerste Kamerleden
D
Politie, brandweer, ambulance

Slide 21 - Quizvraag

Hoeveel zetels heeft de Eerste Kamer?

Slide 22 - Open vraag

Wat betekent 'algemeen belang'?
A
Weinig mensen hebben ergens voordeel van.
B
Een beslissing is niet nauwkeurig.
C
Algemene zaken zijn belangrijk.
D
Veel mensen hebben ergens voordeel van.

Slide 23 - Quizvraag

Wat is een 'democratie'?
A
Een land waarbij 1 persoon de macht heeft
B
Een land waar een kleine groep de macht heeft
C
Een land waarbij de bevolking kiest wie de macht heeft
D
Een land zonder regering

Slide 24 - Quizvraag

Welk land heeft een dictatuur?
A
Zweden
B
China
C
Samoa
D
Denemarken

Slide 25 - Quizvraag

Leerdoelen deze les
-Je kan het begrip politiek omschrijven.
-Je kan het begrip algemeen belang uitleggen en daarbij voorbeelden geven.
-Je kan kenmerken benoemen van een werkende democratie.
-Je kan directe en indirecte democratie met elkaar vergelijken.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video