present perfect versus past simple

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo k, tLeerjaar 2,3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Maak de volgende slides. Let goed op of je in de Past Simple of Present perfect moet werken. Er komen ook onregelmatigewerkwoorden in voor

Slide 2 - Tekstslide

I lived in Horst two years ago.
I have lived in Horst for two years.
Present Perfect
Past Simple

Slide 3 - Sleepvraag


Zet deze zin in de present perfect:
I .... ( to know) him all my life.
A
knew
B
am knowing
C
have known
D
know

Slide 4 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?
My cat died last week.
A
past perfect
B
past simple
C
present simple
D
present perfect

Slide 5 - Quizvraag

Zet de zin in de past simple:
Somebody ... ( to paint ) a picture on the wall.
A
have painted
B
is painting
C
painted
D
has painted

Slide 6 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

I have built a helicopter
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 7 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

I read a book.
A
Future
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 8 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?

Lucy lived in London.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 9 - Quizvraag

Zet deze zin in de present perfect:
Rebecca .... (to go) bed
A
Rebecca goes to bed
B
Rebecca is going to bed
C
Rebecca went to bed
D
Rebecca has gone to bed

Slide 10 - Quizvraag

bij welke tijd hoort het signaalwoord:
since
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
present perfect

Slide 11 - Quizvraag

Sleep de signaal woorden naar de juiste tijd
Past Simple
Present perfect
for
2015
two months ago
yesterday
since
already

Slide 12 - Sleepvraag

In welke tijd staat:

Jack watched television
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 13 - Quizvraag

In welke tijd staat:

I've lost my passport
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 14 - Quizvraag

Zet in de Present perfect:
I ...... (read)
A
I read
B
I have read
C
I am reading
D
I did read

Slide 15 - Quizvraag

In welke tijd staat:

We sang that song last week.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 16 - Quizvraag

Present perfect:
She .... (be)
A
She was
B
She has been

Slide 17 - Quizvraag

Maak present perfect:
I ..... ( to eat) an apple.
A
did eat
B
has eat
C
have eaten
D
am going to eat

Slide 18 - Quizvraag

Wat is hier de juiste optie?
We .... ( to work ) 5 hours yesterday.
A
worked
B
have worked
C
work
D
has worked

Slide 19 - Quizvraag

Zet in de present perfect:
Peter ......... ( to tell ) a joke.
A
have tell
B
has told
C
has tell
D
have told

Slide 20 - Quizvraag

Het gebeurde in het verleden maar het resultaat is nu nog zichtbaar. Bij welke tijd past deze omschrijving?
A
past simple
B
present perfect
C
past perfect
D
past continuous

Slide 21 - Quizvraag

In welke tijd staat deze zin?
I have known him all my life.
A
past simple
B
present simple
C
present perfect
D
past perfect

Slide 22 - Quizvraag

have / has + voltooid deelwoord is:
A
past perfect
B
present continuous
C
present perfect
D
past continuous

Slide 23 - Quizvraag

Welke woorden zijn signaalwoorden voor de Present Perfect?
A
never / ever / for / since
B
was / were / been
C
however / although / always
D
when / how / always

Slide 24 - Quizvraag

Het is in de verleden tijd begonnen maar nu afgelopen. Bij welke tijd past deze omschrijving?
A
Future
B
Present simple
C
Present perfect
D
Past simple

Slide 25 - Quizvraag

In welke tijd staat:

This quiz has ended.
A
past simple
B
present perfect
C
past perfect
D
past continuous

Slide 26 - Quizvraag

EINDE OEFENING

Slide 27 - Tekstslide