H4.2 Versnellen en vertragen (HavoV2)

Wat hebben we vorige les besproken?
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Wat hebben we vorige les besproken?

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Link

   Bespreken 4.1 vraag 9

Slide 3 - Tekstslide

Bespreken 4.1 vraag 10

Slide 4 - Tekstslide

H4.2 versnellen en vertragen
Veilig bewegen

Slide 5 - Tekstslide

Leerdoelen
  • Je kunt een beweging vastleggen in een (v,t)-diagram
  • Je kunt de soort beweging herkennen in een (v,t)-diagram
  • Je kunt uitleggen wat versnelling en vertraging betekenen.
  • Je kunt de versnelling van een beweging berekenen.
  • Je kunt km/h omrekenen naar m/s, en omgekeerd.
  • Je kunt de afgelegde afstand van een beweging bepalen in een (v,t)-diagram

Slide 6 - Tekstslide

Het (v,t)-diagram
Herhalingsvragen

Slide 7 - Tekstslide

(v,t)-diagram maken
0-4 s Beweging neemt eerst toe
versnelling
(eenparig versnelde beweging)

na 4s dan is de beweging constant
eenparige beweging

Slide 8 - Tekstslide

Stoppen
Constante snelheid (grafiek horizontaal) tot reactie,
daarna vertraging (grafiek omlaag)

Slide 9 - Tekstslide

(v,t) diagrammen
eenparig
vertraagd
eenparig
versneld
eenparig

Slide 10 - Tekstslide

Verwar niet (v,t)- met (x,t)- diagram

Slide 11 - Tekstslide

Snelheid berekenen:v - snelheid in m/s
x - plaats im m
t - tijd in s
v=ΔtΔx
Δx=xeind(x)begin

Slide 12 - Tekstslide

Snelheid omrekenen
Snelheid is vaak in km/uur en moet naar m/s
m/s               km/uur
: 3,6
x 3,6

Slide 13 - Tekstslide

Versnelling 
Als er een gelijkmatige toename in snelheid is... b.v.
3 m/s, dan 6 m/s, dan 9 m/s
dan is de toename in snelheid 3 m/s elke seconde
DUS de versnelling is 3 m/s2

Slide 14 - Tekstslide

Versnelling berekenen:a - versnelling in m/s2
t - tijd in s
v - snelheid in m/s
a=ΔtΔv
Δv=veindvbegin

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld opgaven 1

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Aan het werk
Oefen opgave ->
Nakijken §4.1
Maken §4.2 vraag 1 t/m 5

Slide 18 - Tekstslide

Een hardloper versnelt van 1,5 m/s naar 2,3 m/s in 4 seconden. Bereken de versnelling.
A
0,2
B
0,4
C
0,6
D
3,2

Slide 19 - Quizvraag

Een drone met een versnelling van 3 m/s2 heeft voor 3,7 seconden versnelt. Als zijn beginsnelheid 4 m/s was, wat is dan zijn eindsnelheid?
A
7,1
B
8,3
C
11,1
D
15,1

Slide 20 - Quizvraag

Afgelegde 
afstand bepalen

Je kan met de (v,t)-diagram 
de afstand bepalen

Afstand = oppervlakte onder de 
                     grafiek

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Oefenopgaven
timer
6:00

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide