Prefixes and Suffixes 2BK

Prefixes and suffixes
Welcome! 
Please sit down and join this
LessonUp!
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmboLeerjaar 2

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Prefixes and suffixes
Welcome! 
Please sit down and join this
LessonUp!

Slide 1 - Tekstslide

At the end of this LessonUp
you know what prefixes and suffixes are. 


Slide 2 - Tekstslide

But first
Homework check

Slide 3 - Tekstslide

Prefixes en Suffixes
 • Een prefix is een voorvoegsel wat je voor een woord zet. 
 • Er zijn veel verschillende prefixes,  in deze LessonUp kijken we naar twee prefixes: un en re. 
 • Suffixes komen achter een woord. In deze Lessonup kijken we naar vier suffixes: -er, -ful, -less en -ing. 
 • Prefixes en suffixes veranderen de betekenis van het woord.

Slide 4 - Tekstslide

Prefixes / Voorvoegsels
Komen voor het woord

Veranderen de betekenis van het woord

Slide 5 - Tekstslide

Prefixes
 • Een prefix noem je in het Nederlands een voorvoegsel.
 • Je zet iets voor een woord om het een andere betekenis te geven. 
 • Meestal zet je er on voor om het tegenovergestelde te zeggen:
 • vriendelijk           onvriendelijk
 • prettig                   onprettig


Slide 6 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use un as a prefix

 • able            unable: To not be able to do something
 • Example: She is unable to attend tomorrow's meeting

Slide 7 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use un as a prefix

 • beaten            unbeaten: To not have lost any games
 • Example: In 2004, Ajax went the whole football season unbeaten (ja, ja, de tijden veranderen!) 

Slide 8 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use un as a prefix

 • fair            unfair: not equal or not right
 • Example: It's unfair to give you five tests in one week. 

Slide 9 - Tekstslide

Use the prefix un.
What is the opposite of happy?

Slide 10 - Open vraag

Use the prefix un:
What is the opposite of kind?

Slide 11 - Open vraag

Prefixes 
 • In het Nederlands gebruik je ook her als een voorvoegsel
 • Schrijven          herschrijven
 • Gebruiken        hergebruiken
 • Formuleren     herformuleren

 • Her gebruik je om aan te geven dat je iets opnieuw doet of moet doen. In het Engels gebruik je dan re

Slide 12 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use re as a prefix

 • fill           refill: 
 • Example: I need to refill my waterbottle before we go, it's nearly empty. 

Slide 13 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use re as a prefix

 • use           reuse: 
 • Example: We can wash these jars and reuse them. 

Slide 14 - Tekstslide

Prefixes 
 • A prefix changes the meaning of a word
 • In English you can use re as a prefix

 • play           replay: 
 • Example: Because there was no winner the teams need to replay the game next week. 

Slide 15 - Tekstslide

Use the prefix re:
We need to ......... (heat) our food, it had gone cold.

Slide 16 - Open vraag

Use the prefix re:
Our dog was lost, but suddenly it ...... (appeared) again.

Slide 17 - Open vraag

Suffixes / Achtervoegsels
Komen achter het woord. 

Veranderen de betekenis van het woord.

Slide 18 - Tekstslide

Suffixes: ER
 • A suffix changes the meaning of a word
 • If you put the suffix ER at the end of a verb, you show a person's occupation or job. 

 • To paint               painter
 • To train                trainer
 • To teach              teacher

Slide 19 - Tekstslide

Suffixes: ful
 • If you put the suffix  FUL at the end of a word, you describe a characteristic (eigenschap) of something of someone. 

 • colour                  colourful
 • To use                  useful
 • Pain                      painful

Slide 20 - Tekstslide

Suffixes: Less
 • If you put the suffix  LESS at the end of a word, it means without. 

 • fear                       fearless: Superman is a fearless man. 
 • hair                       hairless: That man has no hair, he is hairless.
 • help                      helpless: He was lost in de desert, he was                                                                totally helpless. 

Slide 21 - Tekstslide

Suffixes: ING
 • If you put the suffix  ing at the end of a word, to descibe a product or action

 • paint                     painting (schilderij)
 • build                     building
 • walk                      walking

Slide 22 - Tekstslide

Combineer met de goede suffix:
paint
A
ing
B
er
C
il
D
un

Slide 23 - Quizvraag

Choose the correct suffix

respect...
A
-less
B
-ible
C
-full
D
-able

Slide 24 - Quizvraag


Where is the right suffix used?
A
paintness
B
paintment
C
painting

Slide 25 - Quizvraag

Choose the correct suffix:
Teach
A
Teachment
B
Teacher

Slide 26 - Quizvraag

I know what a prefix and a suffix is.
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 27 - Poll

Maak in je boek:
 • Hoofdstuk 5, paragraaf E, writing and grammar:
 • B: opdracht 28 tot en met 32
 • K: 31 tot en met 35

Slide 28 - Tekstslide