H6.4) Adverbs and adjectives

U6.4 Adverbs en adjectives
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

U6.4 Adverbs en adjectives

Slide 1 - Tekstslide

Lazy cat Tombili
This lazy cat's name was Tombili. Everyday, he lazily sat on this curb. The people loved this chubby cat and his relaxed attitude. They quickly took photos of him. When he sadly passed away, people put a  beautiful statue of him at this urban location. 

Slide 2 - Tekstslide

Why were some words written in bold?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Video

Verschil bijwoord & bijvoegelijk naamwoord

  • Bijvoeglijke naamwoorden  zeggen iets over mensen, dieren of dingen.

Voorbeeld: She is beautiful.

  • Bijwoorden  zeggen iets over een werkwoord.

Voorbeeld:  She sings beautifully.


Slide 5 - Tekstslide

Hoe maak je bijwoorden?
  • Door -ly achter een bijvoeglijk naamwoord te zetten.

Voorbeelden:
My sister can sing beautifully.                      Mijn zus kan mooi zingen.
This apple pie was baked perfectly.          Deze appeltaart is perfect gebakken.
He talks very clearly.                                         Hij praat erg duidelijk.
The cat quickly catches the mouse.          De kat vangt de muis snel.
Slide 6 - Tekstslide

Spelling bijwoorden
  • Woorden die eindigen op -y, -le en -ic krijgen een andere spelling.

-y                                          -le                                                              -IC
happy  - happily             incredible - incredibly                 realistic  - realistically
easy - easily                    simple - simply                               fantastic - fantastically

  • Er zijn ook bijwoorden die een eigen vorm hebben:
        good - well           fast - fast           high - high      


Slide 7 - Tekstslide

Time to check! 
QUIZ! 

Slide 8 - Tekstslide

He _______ reads a book.
A
quick
B
loud
C
quickly
D
slowily

Slide 9 - Quizvraag

He is very sensible. He always drives the car very ________.
A
careful
B
carefully

Slide 10 - Quizvraag

She is a great singer. She sings the song _____.
A
good
B
well
C
goodly

Slide 11 - Quizvraag

You can see this box _____ .
A
easy
B
easily

Slide 12 - Quizvraag

Don't speak so ____. I don't understand.
A
fast
B
fastly

Slide 13 - Quizvraag

Kevin is a _____ person.
A
clever
B
cleverly

Slide 14 - Quizvraag

It is a ______ day today. The class is _______ loud today.
A
terrible, terribly
B
terribly, terrible
C
terrible, terrible
D
terribly, terribly

Slide 15 - Quizvraag

Mandy is a _____ girl. (pretty)

Slide 16 - Open vraag

The dog barks _____ (loud)

Slide 17 - Open vraag

You can ______ open this tin. (easy)

Slide 18 - Open vraag

Wat is het verschil tussen een
bijwoord & bijvoeglijk-
naamwoord?

Slide 19 - Woordweb