U5) Adverbs and adjectives

English (unit 5 - lesson 3) 
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

English (unit 5 - lesson 3) 

Slide 1 - Tekstslide

Lessongoal:
  • Ik weet het verschil tussen bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden in het Engels.
  • Ik weet hoe ik bijwoorden moet schrijven in het Engels.

Slide 2 - Tekstslide

Lazy cat Tombili
This lazy cat's name was Tombili. Everyday, he lazily sat on this curb. The people loved this chubby cat and his relaxed attitude. They quickly took photos of him. When he sadly passed away, people put a  beautiful statue of him at this urban location. 

Slide 3 - Tekstslide

Wat valt er op aan de dikgedrukte woorden?

Slide 4 - Open vraag

Slide 5 - Video

bijwoord & bijvoegelijk naamwoord

  • Bijvoeglijke naamwoorden  zeggen iets over mensen, dieren of dingen.
    --> She is beautiful.

  • Bijwoorden  zeggen iets over een werkwoord.
    -->  She sings beautifully


Slide 6 - Tekstslide

Hoe maak je bijwoorden?
  • Door -ly achter een bijvoeglijk naamwoord te zetten.

Voorbeelden:
My sister can sing beautifully.                      Mijn zus kan mooi zingen.
This apple pie was baked perfectly.          Deze appeltaart is perfect gebakken.
He talks very clearly.                                         Hij praat erg duidelijk.
The cat quickly catches the mouse.          De kat vangt de muis snel.
Slide 7 - Tekstslide

Spelling bijwoorden
  • Woorden die eindigen op -y, -le en -ic krijgen een andere spelling.

-y                                          -le                                                              -IC
happy  - happily             incredible - incredibly                 realistic  - realistically
easy - easily                    simple - simply                               fantastic - fantastically


Slide 8 - Tekstslide

uitzonderingen
deep - deep                                                                        Deze moet je uit je hoofd leren!
fast -fast 
fair (eerlijk) - fair (of fairly)
low - low
hard - hard
high -  high 
late - late
long -  long
straight - straight


Slide 9 - Tekstslide

Time to check! 
QUIZ! 

Slide 10 - Tekstslide

He ___ reads a book.
A
quick
B
loud
C
quickly
D
slowily

Slide 11 - Quizvraag

He is very sensible. He always drives the car very ___.
A
careful
B
carefully

Slide 12 - Quizvraag

She is a great singer. She sings the song ___.
A
good
B
well
C
goodly

Slide 13 - Quizvraag

Mandy is a ___ girl.
A
beautiful
B
beautifully

Slide 14 - Quizvraag

Don't speak so ____. I don't understand.
A
fast
B
fastly

Slide 15 - Quizvraag

It is a ___ day today.
The class is ___ loud today.
A
terrible, terribly
B
terribly, terrible
C
terrible, terrible
D
terribly, terribly

Slide 16 - Quizvraag

Mandy is a _____ (pretty) girl.

Slide 17 - Open vraag

The dog barks _____ (loud).

Slide 18 - Open vraag

You can ___ (easy) open this tin.

Slide 19 - Open vraag

Schrijf het verschil op tussen een bijvoeglijknaamwoord en een bijwoord.
Geef ook een voorbeeld.

Slide 20 - Open vraag

Ik weet het verschil tussen een bijvoeglijknaamwoord en een bijwoord in het Engels.
Ja dat weet ik.
Een beetje. Ik snap sommige dingen nog niet helemaal.
Nee ik snap het helemaal niet.

Slide 21 - Poll